Deelgebied Julianaplein

Deelgebied Julianaplein

Op het Julianaplein zelf verdwijnen de verkeerslichten, maar op de aansluitende wegen in de stad komen er juist nieuwe verkeerslichten bij. Waarom?

Doordat de verkeerslichten op het Julianaplein verdwijnen, stroomt het doorgaande verkeer hier straks veel beter door. Het verkeer dat straks vanaf het Julianaplein de stad ingaat, komt wel verkeerslichten tegen. Op de route vanaf Assen naar het centrum bijvoorbeeld komt de automobilist vanaf de A28 straks langs drie verkeerslichten. Deze zijn aan elkaar gekoppeld (‘groene golf’), zodat je niet steeds opnieuw hoeft te wachten. Door deze verkeerslichten wordt het verkeer gedoseerd tot de stad toegelaten. De verwachting is dat dit leidt tot een goede doorstroming op de wegen in de stad.

Wat wordt de afstand tussen de nieuwe A28-afrit Centrum en de bebouwing in De Wijert?

Samen met de buurt hebben we de oorspronkelijke plannen aangepast om ervoor te zorgen dat de nieuwe afrit niet te dicht bij de bebouwing komt. Het gaat om de flat aan de Multatulistraat, de Molukse Evangelische kerk en de laatste huizen op de hoek van de Van Eedenstraat. De A28 wordt vanaf de Van Iddekingeweg iets naar het westen opgeschoven. Het wegontwerp is compacter gemaakt. En de afrit daalt sneller, zodat de weg minder in het zicht ligt. Langs de hele afrit komt een geluidsscherm.

De afstand van het geluidsscherm tot het kerkgebouw wordt ongeveer 11 meter, tot de flat aan de Multatulistraat ongeveer 17 meter en tot de woningen op de hoek van de Van Eedenstraat circa 19 meter. Het verkeerslawaai blijft hier onder de wettelijke normen. Mogelijk krijgen sommige huizen gevelisolatie, zodat het geluid niet te veel doordringt.

Hoe ver komt de nieuwe verbindingsweg naast de Maaslaan?

De verbindingsweg komt zo ver mogelijk van de bebouwing aan de Maaslaan te liggen, en zo dicht mogelijk tegen de zuidelijke ringweg aan. In vergelijking met de oorspronkelijke plannen is de weg een paar meter naar het zuiden opgeschoven.

Waarom wordt de Vondellaan aangesloten op de zuidelijke ringweg?

De nieuwe verbinding van de Vondellaan naar het Julianaplein zorgt ervoor dat de zuidelijke wijken een goede en vlotte verbinding houden met de zuidelijke ringweg en het centrum. Na de ombouw zijn er drie manieren om vanuit de zuidelijke stadswijken de zuidelijke ringweg te bereiken:

  • via de bestaande aansluiting bij de Van Ketwich Verschuurlaan
  • via de Hereweg (de nieuwe verbindingsweg tussen de Hereweg en het Julianaplein)
  • via de Vondellaan

Hoeveel verkeer komt er na de ombouw over de Vondellaan?

Het project leidt tot een forse toename van het verkeer op het noordelijke deel van de Vondellaan. Dat is het gedeelte tussen de Van Iddekingeweg en de aansluiting op het Julianaplein. De verwachting is dat hier drie keer zo veel auto’s gaan rijden, als je het vergelijkt met de situatie zonder de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Lees ook het inrichtingsplan voor de Vondellaan (hoofdstuk 4).

Hoe blijft de Vondellaan veilig?

De Vondellaan is nu niet berekend op de verwachte toename van het autoverkeer. Om het extra verkeer goed en veilig in te passen, wordt de weg anders ingericht. In overleg met bewoners is gekozen voor een inrichting met aan beide zijden van de weg een vrijliggend fietspad.

Lees ook het inrichtingsplan voor de Vondellaan (hoofdstuk 4).

Wat zijn de gevolgen voor het verkeer in de andere straten van De Wijert?

De ombouw van de zuidelijke ringweg heeft in De Wijert vooral effect op het verkeer in de Vondellaan. Volgens de verkeersprognoses wordt het in de andere straten in De Wijert niet noemenswaardig drukker. Er wordt geen grote toename van sluipverkeer verwacht. Veel straten in De Wijert zijn ingericht als 30-kmgebied. Ook hebben veel straten eenrichtingsverkeer. Deze maatregelen ontmoedigen sluipverkeer.

Wat verandert er bij zwembad De Papiermolen?

De Papiermolen blijft hét openluchtzwembad van Groningen. Maar het nieuwe Julianaplein vraagt wel meer ruimte dan nu. Ook moet er een bergingsvijver blijven bestaan, waarin bij hevige neerslag het water van de Rivierenbuurt kan worden opgevangen. Daarom moet De Papiermolen een stukje grond inleveren. Dit gaat ten koste van struikgewas en een strookje van de ligweide. Het groene karakter van de ligweide blijft behouden, onder andere door de aanleg van een groene wal tussen de ligweide en het nieuwe Julianaplein. De groene wal wordt drie meter hoog en wordt beplant met klimop. Lees ook het artikel over wat het project betekent voor de Papiermolenlaan.