Hoeveel bomen gaan er precies verdwijnen?

In totaal moeten er circa 600 solitaire bomen gekapt worden. Verder moeten er bomen worden gekapt die zich in een houtopstand bevinden. Ongeveer 150 bomen kunnen verplant worden. Bij de toekomstige tunnel aan de Helperzoom en rondom de Esperantokruising zijn al bomen gekapt.

Het streven is om zo veel mogelijk bomen te behouden, bijvoorbeeld door ze slim in te passen in het ontwerp of door ze te verplaatsen. Van Combinatie Herepoort wordt geëist zo veel mogelijk bomen te sparen. Hoeveel bomen er uiteindelijk verdwijnen, hangt af van de wijze van uitvoering door de aannemer.