Hoeveel bomen gaan er precies verdwijnen?

Vooropgesteld: bij de werkzaamheden is de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Groningen medebepalend. Dat betekent onder meer dat alle bomen en houtopstanden die verdwijnen, één op één moeten worden gecompenseerd. Met andere woorden: voor elke boom die verdwijnt, komt er een nieuwe terug.

Als gevolg van het project verdwijnen binnen de ontwerpgrenzen in het slechtste geval 838 bomen, waarvan 102 ouder dan 50 jaar (‘monumentale bomen’). Daarnaast bevinden zich in het plangebied, maar buiten de ontwerpgrenzen, nog 418 bomen. Van deze bomen is op voorhand niet te zeggen of ze moeten verdwijnen. Dat hangt af van de verdere uitwerking van het ontwerp.

Het streven is om zo veel mogelijk bomen te behouden, bijvoorbeeld door ze slim in te passen in het ontwerp of door ze te verplaatsen. Van de opdrachtnemer wordt geëist zo veel mogelijk bomen te sparen. Hoeveel bomen er uiteindelijk verdwijnen, hangt af van de wijze van uitvoering door de opdrachtnemer.

Lees meer over de gevolgen voor de bomen in de Bomeneffectanalyse.