Effecten op fietsverkeer

Groningen is een fietsstad. Veel Stadjers nemen de fiets om zich in de stad te verplaatsen. In het plan voor de ombouw van zuidelijke ringweg is daarom ook rekening gehouden met het fietsverkeer. De meeste fietsroutes blijven intact of worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief. Veel van die fietsroutes worden veiliger en er komen nieuwe fietsroutes bij.