• 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019

Tussen het Oude Winschoterdiep en de Hereweg verdwijnt de zuidelijke ringweg onder de grond. Bovenop de weg komen drie brede viaducten, ook wel ‘deksels’ genoemd. Op de deksels komt een nieuw park: het Zuiderplantsoen. Dit plantsoen verbindt de Oosterpoortbuurt, De Linie, de Herewegbuurt en Helpman weer met elkaar.

Wat gaat er gebeuren?

Voorbereiding: verleggen kabels en leidingen en bomenkap
Om de zuidelijke ringweg te kunnen ombouwen, is ruimte nodig. In de grond zitten kabels en leidingen voor onder andere water, elektriciteit, gas, internet/telefonie en riolering. Deze moeten voor een deel worden verlegd. Ook zijn er bomen die voor de ombouw in de weg staan. Het gaat vooral om bomen op de taluds (de schuine hellingen van de weg).

Aanleg tijdelijke weg op noordbaan
Combinatie Herepoort gaat tijdelijke wegen aanleggen zodat het verkeer zo goed mogelijk kan doorrijden tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg. Om het verdiepte weggedeelte te kunnen bouwen, maken we een tijdelijke weg op de noordbaan van de zuidelijke ringweg. De weg wordt verbreed door de taluds (de schuine hellingen) recht te trekken. De tijdelijke weg gaat lopen van ongeveer de Zuiderbegraafplaats tot aan de Europaweg. In beide richtingen komen twee versmalde rijstroken.

Bouw verdiepte weggedeelte
Het verdiepte weggedeelte wordt gebouwd op de plek waar nu de zuidelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg ligt. Zodra het verkeer rijdt over de tijdelijke weg op de noordbaan, kan het zuidelijke deel worden afgebroken.

Nu bezig

Aanleg riolering Kempkensberg
Combinatie Herepoort legt nieuwe riolering aan bij de Kempkensberg.
Planning: januari en februari 2018

Bomenkap
In januari 2018 worden er o.a. bomen verwijderd bij de Verlengde Meeuwerderweg, de Kempkensberg, de Waterloolaan en bij de Hereweg. Zie ook het overzicht met de actuele stand van zaken bomenkap.
Planning: januari 2018

Vervolg

Aanleg riolering rijbaan Winschoterdiep
Combinatie Herepoort legt nieuwe riolering aan in de rijbaan van het Winschoterdiep, langs het pand van Enexis tot aan de bocht bij het terrein van Ziggo.
Planning: januari 2018

Aanleg riolering Meeuwerderbaan
Combinatie Herepoort legt nieuwe riolering aan in de Meeuwerderbaan. De Meeuwerderbaan wordt hiervoor tot aan de Meeuwerderweg afgesloten voor verkeer.
Planning: 22 januari t/m 16 februari 2018.

Sloop voormalige oprit Oosterpoort (bij Meeuwerderbaan)
Voor de aanleg van de tijdelijke weg is het nodig de voormalige toerit naar de zuidelijke ringweg te slopen. De sloop begint met het wegfrezen van het asfalt, van bovenaan de oprit naar beneden toe. Dit kan geluidshinder opleveren. Daarna wordt de oprit van oost naar west ‘afgeknipt’. Dit is een geluidsarme methode.
Planning: februari - april 2018

Bouw grondwal voor tijdelijke weg
Eind maart starten we bij de Meeuwerderbaan en de Esperantostraat met de bouw van de tijdelijke weg. Daarvoor leggen we een constructie aan van een verstevigde grondwal. Deze grondwal is 8 meter breed en 10 meter hoog en sluit aan op de bestaande zuidelijke ringweg. Deze werkzaamheden zijn halverwege juni afgerond.
Planning: maart - juni 2018

Definitieve afsluiting 'gouden' fietstunneltje
Eind maart gaat het 'gouden' fietstunneltje tussen de Oosterpoort en De Linie definitief dicht. Fietsers kunnen gebruik maken van het Oude Winschoterdiep en de Verlengde Lodewijkstraat.
Planning: eind maart 2018

Afgerond

September-december 2017: verleggen riolering Verl. Meeuwerderweg - H.L. Wichersstraat – Oude Winschoterdiep
Combinatie Herepoort legt nieuwe riolering aan op het traject Verlengde Meeuwerderweg - H.L. Wichersstraat – Oude Winschoterdiep.

Oktober–december 2017: aanleg waterleiding oprit Hereweg
Aannemer V&SH heeft in opdracht van Waterbedrijf Groningen in een open ontgraving twee waterleidingen aangelegd en aangesloten op de bestaande waterleidingen. Ook is een bestaande waterleiding deels weggehaald.

November 2017: derde treinvrije periode
In het weekend van 18 en 19 november is het treinverkeer tussen het Hoofdstation en station Europapark stilgelegd. Ter hoogte van De Frontier zijn damwanden onder het spoor geplaatst, die de zijkant van de toekomstige verdiepte ligging vormen. Tegen de noordkant van de ringweg aan, is een deel van een tijdelijke brug voorgebouwd. Deze brug wordt onderdeel van de tijdelijke weg op de noordelijke rijbaan.

Tijdelijke brug over Esperanto-overgang
Tijdelijke brug over Esperanto-overgang

Augustus-oktober 2017: aanleg riolering Helperzoom
Tussen de Kempkensberg en Paviljoen Sterrebos is nieuwe riolering aangelegd.

Augustus 2017: tweede treinvrije periode
Van zondag 6 augustus tot en met maandagochtend 14 augustus reden er geen treinen tussen het Hoofdstation en station Europapark. In deze periode zijn kabels en leidingen verlegd, de bouw van de verdiepte ligging voorbereid en is een basis gemaakt voor de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel in de Esperantostraat. Bekijk het filmpje voor een terugblik.

Treinvrije periode augustus 2017 - plaatsen tunneldelen fietstunnel
Treinvrije periode augustus 2017 - plaatsen tunneldelen fietstunnel

Juli-augustus 2017: weghalen leidingen hoek Verl. Meeuwerderweg-Verl. Lodewijkstraat
Op de hoek van de Verlengde Meeuwerderweg en de Verlengde Lodewijkstraat (hoek van De Frontier) heeft Combinatie Herepoort oude leidingen weggehaald. Hiervoor werd het gedeelte van de Verlengde Lodewijkstraat vanaf de Esperantostraat tot aan de parkeergarage van De Frontier afgesloten.

Juni-augustus 2017: verleggen waterleidingen Esperantostraat
Waterbedrijf Groningen heeft nieuwe waterleidingen aangelegd onder het spoor door.

Juni-augustus 2017: aanleg nieuwe riolering Kempkensberg
Combinatie Herepoort heeft nieuwe riolering aangelegd bij de Kempkensberg.

Juni-juli 2017: afsluiting toe- en afrit Oosterpoort
In de zomer van 2017 zijn de toe- en afrit naar de ringweg definitief dichtgegaan. Dit was nodig voor de voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg. Het verkeer kan nu gebruik maken van de toe- en afrit bij de Europaweg.

Afrit Oosterpoort
Afrit Oosterpoort

Juni 2017: proef met damwanden in H.L. Wichersstraat
Combinatie Herepoort heeft een proef gedaan met het plaatsen van damwanden, om uit te zoeken welke techniek het meest geschikt is en de minste hinder oplevert.

Mei 2017: herinrichting Griffeweg
Combinatie Herepoort heeft de Griffeweg en de Veemarktstraat heringericht om de doorstroming in de omgeving van de Europaweg te verbeteren.

April 2017: verleggen riolering Esperantostraat
De gemeente Groningen heeft nieuwe riolering aangelegd in de Esperantostraat.

December 2016-februari 2017: afbraak woningen H.L. Wichersstraat
Combinatie Herepoort heeft woningen afgebroken aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat.

2015-2016
Op diverse plekken zijn kabels en leidingen verlegd.