• 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018

Webcam

Live stream Esperantokruising

Live stream Esperantokruising

Werkzaamhedenoverzicht

Afsluiting toe- en afrit Oosterpoort
In het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg komen de toe- en afrit bij de Oosterpoort te vervallen. Deze zomer zijn toe- en afrit naar de ringweg definitief dichtgegaan. Dit is nodig voor de voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg. Het verkeer kan gebruik maken van de toe- en afrit bij de Europaweg.

Werkzaamheden rond treinvrije periode
Van zondag 6 augustus (vanaf 00.20 uur) tot en met maandag 14 augustus (tot 04.20 uur) zijn er 24 uur per dag werkzaamheden op en rond de spoorwegovergang in de Esperantostraat ter voorbereiding van het project Aanpak Ring Zuid. Er rijden dan geen treinen. Het gaat om het verleggen van kabels en leidingen en voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de verdiepte ligging en de eventuele aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel in de Esperantostraat.

De werkzaamheden duren tot 20 augustus en worden in vier fasen uitgevoerd:

Waar Wanneer Wat
Hoek Verlengde Meeuwerderweg - Verlengde Lodewijkstraat Maandag 24 t/m vrijdag 28 juli Weghalen oude leidingen
Verlengde Willemsstraat, Verlengde Lodewijkstraat (t.h.v. Esperantoflat en Frontier) Maandag 31 juli t/m zondag 6 augustus Intrillen van damwanden in de grond (duurt per locatie 1 á 2 dagen)
Spoorwegovergang Esperantokruising Van vrijdag 4 augustus 19.00 uur t/m maandag 14 augustus 06.00 uur Afgesloten voor auto's, fietsers en voetgangers
Op en rond spoorwegovergang in verlengde Esperantostraat Zondag 6 augustus (00.20 uur) t/m maandag 14 augustus (04.20 uur) Verleggen kabels en leidingen, voorbereidingen verdiepte ligging, voorbereidingen eventuele fietstunnel Esperantostraat
Hoek Verlengde Lodewijkstraat - Verlengde Meeuwerderweg (t.h.v. Frontier) Maandag 14 augustus t/m vrijdag 19 augustus Rioleringswerkzaamheden, opruimwerkzaamheden en weg klaar maken voor verkeer.

Tijdens de werkzaamheden houden we je op pagina 'Voortgang werkzaamheden treinvrije periode' regelmatig op de hoogte van de voortgang van de uitvoering.