• 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018

Werkzaamhedenoverzicht

Afsluiting toe- en afrit Oosterpoort
In het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg komen de toe- en afrit bij de Oosterpoort te vervallen. Deze zomer zijn toe- en afrit naar de ringweg definitief dichtgegaan. Dit is nodig voor de voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg. Het verkeer kan gebruik maken van de toe- en afrit bij de Europaweg.

Werkzaamheden rond treinvrije periode
Van zondag 6 augustus tot en met maandagochtend 14 augustus waren er 24 uur per dag werkzaamheden op en rond de spoorwegovergang in de Esperantostraat ter voorbereiding van het project Aanpak Ring Zuid. Er reden geen treinen. De werkzaamheden bestonden uit het verleggen van kabels en leidingen, voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de verdiepte ligging en voorbereiding op de eventuele aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel in de Esperantostraat.

De werkzaamheden bij de Esperantokruising zijn in vier fasen uitgevoerd:

Waar Wanneer Wat
Hoek Verlengde Meeuwerderweg - Verlengde Lodewijkstraat Maandag 24 t/m vrijdag 28 juli Weghalen oude leidingen
Verlengde Willemsstraat, Verlengde Lodewijkstraat (t.h.v. Esperantoflat en Frontier) Maandag 31 juli t/m zondag 6 augustus Intrillen van damwanden in de grond (duurt per locatie 1 á 2 dagen)
Spoorwegovergang Esperantokruising Van vrijdag 4 augustus 19.00 uur t/m maandag 14 augustus 06.00 uur Afgesloten voor auto's, fietsers en voetgangers
Op en rond spoorwegovergang in verlengde Esperantostraat Zondag 6 augustus (00.20 uur) t/m maandag 14 augustus (04.20 uur) Verleggen kabels en leidingen, voorbereidingen verdiepte ligging, voorbereidingen eventuele fietstunnel Esperantostraat
Hoek Verlengde Lodewijkstraat - Verlengde Meeuwerderweg (t.h.v. Frontier) Maandag 14 augustus t/m vrijdag 19 augustus Rioleringswerkzaamheden, opruimwerkzaamheden en weg klaar maken voor verkeer.