Gebruik je muis of touchscreen om te navigeren

 • Situatie 2013
 • Impressie 2030

Nieuw park verbindt zuidelijke stadswijken aan elkaar

 • Nieuw park: het Zuiderplantsoen
 • Zuidelijke ringweg onder de grond
 • Nieuwe fiets- en wandelroutes

Zo is het nu

De zuidelijke ringweg ligt voor een deel tussen het Sterrebos en de wijken De Linie, de Oosterpoortbuurt en de Herewegbuurt in. Op- en afritten bij de Oosterpoort en bij de Hereweg verbinden deze wijken met de ringweg. De ringweg ligt hier op een dijklichaam. Hierdoor vormt de weg een barrière tussen de zuidelijke stadswijken. 

Zo wordt het

Weg verdwijnt onder de grond
Tussen het Oude Winschoterdiep en de Hereweg verdwijnt de zuidelijke ringweg onder de grond. Bovenop de weg komen drie brede viaducten, ook wel ‘deksels’ genoemd. Op de deksels komt een nieuw park: het Zuiderplantsoen. Dit plantsoen verbindt de Oosterpoortbuurt, De Linie, de Herewegbuurt en Helpman weer met elkaar. 

Zuiderplantsoen: afwisseling bos, plantsoenen en open ruimten
Het park op de deksels vormt straks samen met het Sterrebos en de kantoortuin van het DUO-gebouw het Zuiderplantsoen. In het park wisselen bos, zonneweides en open ruimten elkaar af. Het park is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Zo groeit dit gebied uit tot de tegenhanger van het Noorderplantsoen. Je kunt er straks picknicken met vrienden, sporten en misschien zelfs wel genieten van een openluchtconcert. 

Oude Winschoterdiep blijft open voor kleine bootjes
Het Oude Winschoterdiep blijft open voor kleine bootjes. De zuidelijke ringweg loopt straks onder het kanaal door. De diepte van het water is gemiddeld 50 cm; aan de westkant iets dieper en aan de oostkant iets minder diep. Ook nu is het kanaal afgesloten voor scheepvaart. De vaste brug in het verlengde van de Meeuwerderbaan blijft liggen. Je kunt er nu en straks in een kano of een laag bootje onderdoor. Het oorspronkelijke plan was om het Oude Winschoterdiep ter plekke van de zuidelijke ringweg te dempen. Dat is nu niet meer nodig.

Fiets- en voetgangerstunnel bij Esperantostraat
Een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor ter hoogte van de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat verbindt de parkdelen van het Zuiderplantsoen aan weerszijden van het spoor met elkaar. Dit versterkt het gebruik van het Zuiderplantsoen als het nieuwe grote park voor het zuiden van de stad en verbetert het fietsnetwerk. Fietsers en voetgangers kunnen via de tunnel van de Oosterpoort naar de Herewegbuurt.

Het Sterrebos dateert van 1765. Oorspronkelijk was dit een vrijwel vierkant bos met een centrale open ruimte, waarop acht rechte lanen uitkwamen, in de vorm van een ster. Aan het eind van de 19de eeuw werd het Sterrebos door landschapsarchitect Zocher naar de zuidkant uitgebreid. Het werd toen ook wel Zuiderplantsoen genoemd. In de jaren ’60 van de 20e eeuw werd dwars door het Sterrebos de huidige zuidelijke ringweg aangelegd.

Het Zuiderplantsoen bovenop de zuidelijke ringweg. Links woonwijk De Linie, rechts de Oosterpoortbuurt.

Op- en afritten vervallen
De op- en afritten bij de Oosterpoortbuurt en de Hereweg vervallen. Als vervanging van de op- en afrit van de Hereweg komt er een nieuwe weg tussen de Hereweg en de Brailleweg. Via deze nieuwe weg kun je straks vanaf de Hereweg naar het Julianaplein rijden en andersom. De Oosterpoortbuurt blijft per auto bereikbaar via de Griffeweg aan de noordkant en de Verlengde Lodewijkstraat aan de zuidzijde.

Kijk voor hoe je straks van A naar B kunt, ook op de routekaart op de pagina Autoroutes.

Huurwoningen H.L. Wichersstraat afgebroken
Parallel aan de zuidelijke ringweg loopt de H.L. Wichersstraat. De huurwoningen aan de noordzijde van deze straat zijn afgebroken. Dat is nodig omdat de zuidelijke ringweg hier iets zuidelijker en ondergronds komt te liggen. Ook de muziekoefenruimte het ‘Viadukt’ en ‘Onderhoudswinkel Oosterpoort’ die in het dijklichaam van de zuidelijke ringweg zitten, verdwijnen. Voor het ‘Viadukt’ en de onderhoudswinkel is een nieuwe locatie gezocht.

Impressie van het Zuiderplantsoen gezien vanaf de Waterloolaan.

De Hereweg op de plek waar de zuidelijke ringweg onder de grond ligt. Je kijkt hier richting het zuiden. Aan de rechterkant de nieuwe verbindingsweg tussen de Hereweg en de Brailleweg.

Wat verandert er in dit deelgebied voor de fietsers?

 • Fiets- en wandelroutes door het Zuiderplantsoen
 • Fietsen langs het Oude Winschoterdiep veiliger
 • Veiliger fietskruising Helperzoom-Kempkensberg
 • Spoorwegovergang Esperantostraat verdwijnt

Lees meer…

 

Reacties (50)

 1. Ineke Brouwer

  19 februari 2016, 15:09

  Ik heb uw folder en ook de site geprobeerd te ontraadselen want het hele nieuwe plan lijkt -op het eerste gezicht- één groot sluipdoor-kruiipdoor doolhof van wegen, terwijl ik dit gebied toch regelmatig doorkruis met mijn auto of fiets en er blijft mij een grote vraag hangen: kan ik straks nog vanaf de hereweg op de ringweg komen?- ik zie het niet! de ringweg is toch een weg die ook de verschillende wijken met elkaar verbindt?- buiten de binnenstad om! kunt u mij uit de droom helpen? Er wordt in onze mooie stad Groningen door zijn bestuurders toch hopelijk niet alleen aan de economie gedacht? maar eerst aan de bewoners?
  Ik wens u veel wijsheid bij dit grote avontuur!
  met vr. groet, T.F.Brouwer
  Verberg de reacties
 2. Edwin

  6 april 2016, 14:57

  Beste,

  Vanaf de Europaweg is het nu gemakkelijk om vanaf Ordina via op en afrit 37a de ringweg op te komen richting Julianaplein. Andersom idem dito.
  Hoe voorziet het nieuwe plan hierin qua woon-werk verkeer aangezien de op en afrit gaat verdwijnen?
  1. Bart

   8 april 2016, 11:06

   @Edwin: Eerst even voor de meelezers: Ordina is gevestigd op Europapark-noord, dat aan de noordzijde van de ringweg ligt. In de huidige situatie ligt dit complex vlak bij de aansluiting van de zuidelijke ringweg op de Oosterpoortbuurt. Dit is een aansluiting voor het verkeer vanuit en naar het westen. Het klopt dat deze aansluiting verdwijnt. Daarvoor in de plaats kan het verkeer in de toekomst gebruikmaken van de aansluiting bij de Europaweg.
   1. sarah

    19 april 2016, 20:04

    Er staat dagelijks file (in de spits) bij de op- en afritten Oosterpoort én Europapark. Deze worden dus, samen met de Hereweg op- en afritten, samengevoegd tot één op- en afrit. Hoe kan deze ingreep leiden tot een betere doorstroom? Mijns inziens leidt dit juist tot tot méér fileleed en drukte in de omliggende wijken.
    1. Het klopt dat tussen het Julianaplein en de Europaweg vrijwel dagelijks files staan in beide richtingen. Daar zijn drie belangrijke oorzaken voor.
     1. De verkeerslichten bij het Julianaplein. De files voor het Julianaplein vanuit oostelijke richting beginnen vaak al bij het Europaplein. Het verkeer moet door deze lange wachtrijen al vroeg voorsorteren voor de richting Assen of Drachten/Ring West. Hierdoor wordt de capaciteit van de weg niet optimaal benut.
     2. De ringweg heeft op dit punt in beide richtingen te weinig rijstroken voor de hoeveelheid verkeer dat hier in de spits rijdt.
     3. Meerdere aansluitingen die zeer kort op elkaar liggen. Dat zorgt voor veel in- en uitvoegend verkeer op korte afstand. Dat remt het verkeer af en zorgt voor opstoppingen.

     Deze problemen lossen we in het project Aanpak Ring Zuid op.
     • Het Julianaplein wordt ongelijkvloers gemaakt. Daarmee verdwijnen de verkeerslichten en dus ook de wachtrijen voor het Julianaplein.
     • De weg krijgt tussen het Julianaplein en Europaplein 4 in plaats van 2 tot 3 rijstroken.
     • De afstand tussen de aansluitingen wordt vergroot door het laten vervallen van de aansluiting bij de Oosterpoort. Dat verbetert de doorstroming.

     Het verkeer van en naar de Oosterpoort en De Linie zal in de toekomst vooral gebruik maken van de nieuwe aansluiting op de Europaweg. Hier komen genoeg rijstroken voor een goede doorstroming. Bovendien wordt de aansluiting bij de Europaweg ontlast doordat bedrijventerrein Eemspoort/Driebond een eigen aansluiting op de zuidelijke ringweg krijgt.

     Ook het verkeer vanaf het Sontplein en de Bornholmstraat krijgt een eigen toerit naar de zuidelijke ringweg. Dit verkeer hoeft in de toekomst niet meer via de toerit bij de Europaweg te rijden.

     Deze en alle andere maatregelen binnen het project zorgen ervoor dat naar verwachting het aantal files op de zuidelijke ringweg flink afneemt.
  Verberg de reacties
 3. Arjan

  5 november 2016, 19:25

  Als ik vanaf het Duo gebouw kom en ik wil de ring op om richting het oosten te rijden, waar kan ik er dan straks op? Ik kan nergens een geschikte oprit vinden op de plaatjes.
  Met vriendelijke groet,
  Arjan
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   7 november 2016, 16:59

   @Arjan, om in de toekomst vanaf het DUO-gebouw naar het oosten te rijden heeft u straks verschillende opties. Afhankelijk van de kant die u op moet:
   Richting de oostelijke ringweg kunt u of via de Helperzoom en de Helperzoomtunnel naar de Europaweg en de Sontbrug naar de oostelijke ringweg. De Sontbrug is te bereiken vanaf de Bornholmstraat of via de Europaweg en de Sontweg. U kunt ook via de Waterloolaan en de nieuwe verbindingsweg vanaf de Hereweg naar het Julianaplein om vanaf daar richting het oosten te rijden.
   Richting A7 Hoogezand kunt u via de Helperzoom en de Helperzoomtunnel naar de Europaweg om via de ‘oude’ A7 naar de aansluiting Westerbroek te rijden.
   In het plan is als extra wens een volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg opgenomen, namelijk ook in oostelijke richting. De aannemer heeft deze wens is zijn aanbieding meegenomen. In 2017 wordt definitief beslist of deze wens wordt uitgevoerd. Als dat het geval is, krijgt u een extra optie, namelijk via de Helperzoom en de Helperzoomtunnel naar de Europaweg en vanaf daar rechtstreeks via de zuidelijke ringweg naar het noorden.
  Verberg de reacties
 4. Patrick

  22 juni 2017, 19:02

  Waarom gaat de afslag Hereweg eruit? Wat een drama wordt dat zeg! Moet nu 3km per dag omrijden om in Hoogezand te komen
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   22 juni 2017, 19:14

   Waar woon je Patrick? De huidige op- en afritten bij de Hereweg verdwijnen, maar je kunt straks nog steeds bij de Hereweg de ringweg op en af. Aan de noordkant van de zuidelijke ringweg komt een nieuwe weg in twee richtingen, die de Hereweg verbindt met de Brailleweg en het Julianaplein. Via deze verbindingsweg kun je dus ook in de toekomst vanaf de Hereweg naar de zuidelijke ringweg en omgekeerd.
  Verberg de reacties
 5. Dijkstra

  30 augustus 2017, 12:05

  Ik zie op de impressie dat de bosjes tegenover de Waterloobar verdwijnen en plaatsmaken voor gras. Hoe moet het dan straks met de voetbalsupporters die de bosjes als openbaar toilet gebruiken?
  Verberg de reacties
 6. Jitze J. Noorman

  30 september 2017, 13:27

  Wordt het Sterrebos in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   30 september 2017, 19:59

   Het Sterrebos wordt weer in ere hersteld, doordat het noordelijke en het zuidelijke deel weer aan elkaar worden verbonden. Maar het Sterrebos wordt niet precies zo ingericht als in het verleden. Het Zuiderplantsoen, waar het Sterrebos deel van gaat uitmaken, wordt een afwisseling van bos, zonneweides en open ruimten. Zo wordt het nieuwe park geschikt voor recreatie, maar het krijgt ook een belangrijke ecologische functie. Overigens is het definitieve ontwerp voor het Zuiderplantsoen nog niet klaar. ^J
  Verberg de reacties
 7. Rolf

  22 oktober 2017, 14:57

  Wanneer wordt de oprit vanaf de Hereweg in de richting Europaplein afgesloten?
  De afrit naar de Hereweg uit de richting Europaplein blijft gedurende de bouw gewoon open?
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   24 oktober 2017, 17:17

   @Rolf, de oprit vanaf de Hereweg richting het Europaplein mag pas afgesloten worden als de Helperzoomtunnel in gebruik is. Naar verwachting is dat halverwege 2018. De afrit van de Hereweg uit de richting Europaplein blijft inderdaad tijdens de ombouw gewoon open.
  Verberg de reacties
 8. bomenridders Groningen

  27 oktober 2017, 10:14

  ARZ.
  Bij de presentatie van de plannen gericht op uitvoering van het Tracébesluit maakten de aannemerscombinatie bekend dat 200 bomen van de (x)bomen die kennelijk gesloopt moeten worden voor de realisatie van de weg(trace) niet gesloopt behoeven te worden vanwege positieve maatregelen. Tot op heden is uit geen enkele schriftelijke reactie van ARZ Directie noch van de zijde van de Aannemerscombinatie gebleken waar en welke bomen gespaard worden. Hoe de tijdige her plant en definitieve her plant veilig en duurzaam voor de bomen, mensen en natuur gerealiseerd gaat worden en vooral wanneer. De openbare toezegging van de aannemers wordt dan ook vooralsnog als onwaar en louter PR betiteld. Evenzo het gejuich over water in het Oude Winschoterdiep als gevolg van foutieve besluiten van de stuurgroep en financiele angsten voor een wel duurzame en unieke oplossing om het Diep voor permanent toekomstgericht watertransport en varen maximaal open te houden cq te maken. 20-50 cm water is niet eens genoeg voor een kano. Niets eens goed genoeg voor eenden en vissen en laat eerder problemen ontstaan dan dat deze worden opgelost. Laat staan voor een sloep, rondvaart of andere schepen. Het getoonde en juichende toontje dat er water ter plaatse van het Oude Winschoterdiep blijft wordt dan ook als onwaar in de reeks van 5 betiteld.
  Koudwatervrees van bestuurders en kortzichtigheid naar de toekomst van het woon-en werkgebied aan het kanaal.
  Verberg de reacties
 9. Antonie

  26 juli 2018, 11:22

  Waarom wordt de zuiderringweg niet geheel overkapt. Nu komen er vreemde stukken snelweg in het zuiderplantsoen.
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   26 juli 2018, 12:00

   @Antonie, bij het maken van het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg hebben de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat besloten dat er een verdiepte ligging komt met drie grote viaducten (deksels). Een tunnel tussen de Hereweg en de Europaweg was en is niet haalbaar binnen het vastgestelde maximale budget. De verdiepte ligging met deksels past wel binnen budget en zorgt er toch voor dat we de stad aan weerszijden van de weg weer met elkaar kunnen verbinden met een groen gebied.
  Verberg de reacties
 10. Robin

  8 februari 2019, 11:07

  Hoe kom je nou vanaf hoogezand of assen bij de martini plaza of paterswoldse weg? Ik reed altijd richting drachten dan ring west en direct eraf langs martini plaza. Ik zie nu geen afslag
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   8 februari 2019, 11:14

   @Robin, op onze routekaart kun je zien hoe je na de ombouw van de zuidelijke ringweg richting MartiniPlaza en de Paterswoldseweg kunt rijden. De routekaart vind je hier
  Verberg de reacties

Reageren