Gebruik je muis of touchscreen om te navigeren

 • Situatie 2013
 • Impressie 2030

Fietsverbindingen

Fiets- en wandelroutes door het Zuiderplantsoen
In het Zuiderplantsoen komen nieuwe fietsroutes van noord naar zuid. Door deze routes hoef je minder ver om te fietsen als je bijvoorbeeld van de Herewegbuurt naar Helpman wilt. Hoe de routes precies gaan lopen, wordt nog verder uitgewerkt. Ook kun je straks in het Zuiderplantsoen ontspannen wandelen.

Fietstunnel op plek spoorwegovergang Esperantostraat
De spoorwegovergang bij de Esperantostraat gaat om veiligheidsredenen dicht. Op deze plek komt een fietstunnel onder het spoor door. Deze fietstunnel verbindt de beide 'delen' van het Zuiderplantsoen met elkaar. De fietstunnel gaat deel uitmaken van een 'fietsvallei'.

Fietsen langs het het Oude Winschoterdiep veiliger
De fietsroute langs de westzijde van het Oude Winschoterdiep wordt veiliger. Doordat de op- en afritten bij de Oosterpoortbuurt vervallen, hoef je minder wegen te kruisen en kun je makkelijker doorfietsen.

Fietsverbinding langs het Oude Winschoterdiep

Reacties (5)

 1. Filip Baas

  12 mei 2016, 14:17

  Ik lees steeds dat het Zuiderplantsoen 1 geheel wordt die ook de Herewegbuurt en Oosterpoort en de Linie verbindt. Is er dan een loopbrug voorzien over het spoor aangezien er nog geen duidelijkheid over een fietstunnel ter hoogte van de Esperantostraat is gepland. Hetgeen mij overigens 3 km extra fietsen op 1 werkdag betekend. Groningen dus toch geen fietsstad meer?
  1. WK

   16 mei 2018, 20:03

   De verbinding tussen Oosterweg en Helperzoom gaat verloren. De geplande tunnel verbindt de Meeuwerderweg met de Waterloolaan. Daar is weinig verkeer tussen in oost-west-richring. De verbinding in noord-zuid-richting over de overweg wordt veel meer gebruikt. Ik vermoed dat er straks massaal wordt uitgeweken naar de route over het Herewegviaduct, en door de gevaarlijk aangelegde passage onder het station Europapark.
   1. John (Aanpak Ring Zuid)

    25 mei 2018, 17:33

    WK, ik heb je vraag voorgelegd aan onze ontwerper Ruben Wiersma. Zijn antwoord:

    De tunnel onder station Europapark verbindt de Verlengde Lodewijkstraat in zuidelijke richting met de Helperzoom en wordt nu al door veel fietsers gebruikt op deze route. Ter plaatse van het station is een ‘shared space’-gebied, waar zowel fietsers als voetgangers gebruik van maken. Een alternatief voor deze onderdoorgang is de Helperzoomtunnel, die wat zuidelijker wordt aangelegd. Ter plaatse van de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang wordt de Esperantotunnel aangelegd. Deze fietstunnel vormt een verbinding voor de oost-west-fietsroute langs de ringweg. De fietstunnel sluit ook de twee delen van het Zuiderplantsoen aan elkaar tot één park.

    Wie vanuit de Oosterpoort naar de Herewegbuurt of DUO wil, neemt vanaf de Meeuwerderweg de hellingbaan naar beneden onder het spoor door richting het Sterrebos. Eenmaal boven aan de westkant van het spoor loopt het fietspad door het park richting de Hereweg en de Waterloolaan, maar er is ook een lus door het park terug naar de Helperzoom. De verbinding blijft dus in stand, maar wordt door het overbruggen van het hoogteverschil van de fietstunnel wat langer. Voor voetgangers wordt er een directere verbinding gemaakt doordat er aan weerszijden van de Esperantotunnel vier trappen worden gemaakt. Hierin worden i.v.m. de verkeersveiligheid geen fietsgoten gemaakt.
    1. WK

     29 mei 2018, 12:10

     Ruben wil het probleem misschien niet zien maar:
     Er zijn straks drie routes die alle drie niet voldoen. 1= De Helperzoomtunnel ... dat zal nog wel even duren. En hij loopt van Noordoost naar zuidwest. 2= Station Europapark is 'gedeelde ruimte' Gevaarlijk dus omdat fietsers daar (helling af) met een behoorlijke snelheid naderen, twee scherpe knikken moeten maken op de plaats waar juist iemand meteen koffertje probeert over te steken uit de lift. Het fietspad is bovendien nogal smal aangelegd. Iets voor de herinrichting na de verbouwing?
     3= De ringweg-Esperantotunnel. Het gaat mij om de verbinding Oosterweg - Helperzoom. Dat is in de richting Noordwest- zuidoost. De geplande ringwegtunnel heeft met de hellingen mee een lengte van 400 m in de richting Noordoost-zuidwest. Van het einde van de Meeuwerderweg naar een punt in het Sterrebos waar geen verdere aansluitingen zijn, anders dan doorrijden naar de Hereweg of terug naar de Helperzoom, een complete omweg.
     De directe verbinding in de richting noordwest-zuidoost verdwijnt dus
     De route Station/Groninger museum/Grote Markt naar Helpman/Coendersborg moet dus voortaan via het viaduct Herebrug dat al superdruk is. Jammer.
     1. John (Aanpak Ring Zuid)

      30 mei 2018, 09:14

      Waar we niets aan kunnen veranderen, is dat je vanaf de Oosterweg inderdaad niet meer direct het spoor kunt oversteken. Maar alle drie routes die we hebben genoemd, kunnen worden gebruikt door fietsers van de Oosterweg naar de Helperzoom (en omgekeerd). De route via de Helperzoomtunnel (1) is vooral geschikt voor verkeer vanaf en naar het zuidelijke deel van de Helperzoom. Dat de Helperzoomtunnel nog niet open is, doet niet ter zake. De spoorwegovergang bij de Esperantostraat gaat namelijk pas dicht als de Helperzoomtunnel open is. De route via de fietstunnel bij station Europapark (2) wordt al door heel veel fietsers op dit traject gebruikt. De route door de nieuwe fietstunnel bij de Esperantostraat (3) is inderdaad vooral bedoeld voor oost-westverkeer, maar er is voorzien in een aansluiting op de Helperzoom. De tunnel bij station Europapark (2) blijft dus de meest directe route.

      De route die door de Esperantotunnel loopt, komt niet direct op de Helperzoom uit, maar wel in Helpman. De route gaat namelijk in het Sterrebos linksaf en komt via de Kempkensberg en de Engelse Kamp uit op de Coendersweg in Helpman. Dit is dus een geschikte route voor fietsers tussen Meeuwerderweg en Helper Brink. Het moet een volwaardige fietsroute door het park worden. Bij de Engelse Kamp komt een nieuw woonbuurtje, waardoor deze route in de toekomst ook aantrekkelijker wordt.
  Verberg de reacties
 2. John (Aanpak Ring Zuid)

  12 mei 2016, 16:23

  In de plannen voor de zuidelijke ringweg is een fietstunnel ter hoogte van de Esperantostraat als extra wens opgenomen. Vandaag is bekend geworden dat de aannemerscombinatie Herepoort het project Aanpak Ring Zuid gaat uitvoeren. Herepoort neemt daarbij ook de wens van de fietstunnel mee. Daarbij geldt wel een voorwaarde. Als het komende jaar bij de uitwerking van de plannen grote tegenvallers naar voren komen, kan deze wens alsnog worden geschrapt. De kans dat de fietstunnel doorgaat, is dus groot, maar nog niet 100%.
  1. Tim

   12 juni 2018, 13:01

   Wat ik op de bolfoto's niet goed zie, mede omdat ook de extra wens van de fietstunnel er (nog) niet in is verwerkt is of dat de verlengde lodewijkstraat langs het spoor een doorgaande verbinding voor auto's en fietsers blijft.

   Is dat zo?
  Verberg de reacties
 3. Filip

  26 oktober 2016, 12:23

  Teleurstellend en weinig ambitieus dat er bij een dergelijk hoge begroting geen reservering voor verbeteringen voor fietsers zijn en zelfs in dit stadium geen toezegging krijgt. Op deze wijze zijn de tegenvallers dus niet voor de aannemer? Mooi dat het makkelijker wordt om met de auto te reizen in en rondom Groningen (hoewel dit de keuze voor de auto stimuleert) maar dit staat haaks op de klimaatdoelstellingen hetgeen internationale verplichtingen zijn. Het zou Groningen sieren daarin voorop te lopen en het ook/juist voor fietsers aantrekkelijk(er) te maken. De verhoging van de maximum snelheid naar 80 km/hr is immers ook al een consessie aan het milieu.
  1. Bart

   28 oktober 2016, 18:34

   Aanpak Ring Zuid is niet alleen plan een voor de auto. In het plan zijn ook tal van verbeteringen voor fietsers opgenomen. Kijk hier voor een volledig overzicht van wat er voor de fietser verandert. Er verdwijnen enkele fietsverbindingen, maar er komen ook nieuwe verbindingen voor terug. Op verschillende plekken wordt het voor de fietser veiliger en sociaal veiliger.
  Verberg de reacties
 4. Jacqueline

  11 mei 2017, 13:14

  Ik kan in de plannen de fietsroutes tijdens de 'bouw' van de zuidelijke ringweg niet vinden. Dus waar kunnen de fietsers van zuid naar centrum van roningen oversteken?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   12 mei 2017, 14:05

   De fietsverbindingen blijven tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk in gebruik. Belangrijke fietsroutes, zoals de Hereweg, blijven zelfs altijd open. Het streven is om het aantal omleidingen voor fietsers te beperken. Wanneer een fietsverbinding tijdelijk niet gebruikt kan worden, laten we dat tijdig weten via onder meer deze website.
  Verberg de reacties
 5. Anne

  11 oktober 2017, 19:49

  Op welke manier kan ik als fietser tijdens de werkzaamheden aan de ring van de Linie in de Oosterpoort komen?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   12 oktober 2017, 13:11

   Tussen De Linie en de Oosterpoort zijn nu drie fietsverbindingen: langs de Verlengde Lodewijkstraat (langs het spoor), door de fietstunnel H.L. Wichersstraat-Verl. Meeuwerderweg (het ‘gouden fietstunneltje’) en langs het Oude Winschoterdiep. De aannemer zorgt ervoor dat er altijd minimaal één open blijft.
  Verberg de reacties

Reageren