De locatie van de zaag- en beitelwerkzaamheden.
De locatie van de zaag- en beitelwerkzaamheden.