Verleggen riolering H.L. Wichersstraat
Icon

Verleggen riolering H.L. Wichersstraat

Van 28 augustus 2017 t/m 29 september 2017

Zuiderplantsoen

Waar?

H.L. Wichersstraat.

Wat?

Verleggen riolering in een open ontgraving.

Wanneer?

Van 28 augustus t/m 29 september 2017.

Hinder?

Voor de rioleringswerkzaamheden breken we de straat open. We graven een geul van ongeveer vijf meter diep. Het oude riool wordt verwijderd waarna we de nieuwe riolering aanleggen. Naast rioleringswerkzaamheden verplaatsen we ook nieuwe kabels en leidingen en saneren we ongeveer 85 m3 grond. De werkzaamheden in deze periode kunnen voor geluidsoverlast zorgen.De H.L. Wichersstraat is afgesloten voor verkeer. De woningen blijven bereikbaar via het voetpad. De parkeerplaatsen in de straat zijn buiten gebruik. Bewoners kunnen hun auto op de parkeerplaats naast het 'gouden' fietstunneltje parkeren.Bewoners krijgen een brief over de werkzaamheden.


Reacties (1)

 1. bomenridders Groningen

  27 juli 2017, 18:15

  Het verdient aanbeveling in het algemeen e n specifiek in deze straat en gebied de werkelijkheid en niet de bewerkte werkelijkheid weer te geven. De lezer hoeft zijn ogen en oren,verstand maar te benutten om te zien en te lezen dat uw berichten rooskleurig van aard zijn, een mooie boodschap wil brengen en Zie het wordt allemaal beter. Wellicht vanuit de premisse dat al het andere, in ieder geval niet goed was, zogenaamd verbeterd moest worden en dat de overheden daarin het beste weten en het beste met de burger en zich zelf, om van aannemers maar even niet te spreken met zich voor hebben.
  Wij verzoeken u deze beelden van de H.L.Wicherstraat en de boodschap te vertalen naar de werkelijke beelden van dit moment, deze beelden aan de actualiteiten aan te passen en te houden gedurende het gehele proces. U heeft de gehele straat kaalgekapt, er volgt meer, u gaat het Oude winschoterdiep afdammen, u verlegt geen leidingen docht legt geheel nieuwe aan.U draagt er zorg voor de ook de in beeld zijnde rij huizen gesloopt gaan worden met onjuiste argumentatie van de eigenaar en de gemeente(lefier).
  U gaat komende twee maanden het Oude Winschoterdiep afdammen, U brengt diepe damwanden aan als proef, maar haalt deze naar verwachting in het geheel nooit meer weg, tenzij deze natuurlijk voor de bouwkuip en de latere constructie van de tunnel niet meer nodig zijn. U kapt gezonde bomen zonder dat vaststaat welke relevante compensatie vorm toegepast wordt en waar. Dat u daar een vergunning voor heeft aangevraagd in januari 2017 en deze vergunningen ook verleend zijn, houdt niet in dat de kap en sloop van de bomen legaal is. Ze zijn slechts gelegaliseerd door een foute vergunning en foutieve onderbouwing. De aannemers beloofd.. 200 zegge tweehonderd bomen te sparen op meer dan 1000 bomen. Waar en wanneer en hoe, wanneer verplaatst en beschermd tegen werkzaamheden is uiterst ongewis zo niet eens bekend. Scherpe lezing en de werkelijkheid in het werk zoals dat nu gaande is en steeds harder voortgang moet boeken teneinde uw planningen op de site gezet, te kunnen halen..levert naar wij hopen werkelijke beelden en feitenrelaas op, waar de burger, lezer, ondernemer wat mee kan. Nu is het veelal PR.
  Wij zien op www.bomenriddersgroningen.nl uw reacties gaarne tegemoet en zijn zoals altijd tot gesprek bereid.
  Bomenridders Groningen.
  1. Sanne (Webredacteur)

   31 juli 2017, 11:30

   Met betrekking tot de foto van de H.L. Wichersstraat heeft u inderdaad een punt. Er stond nog een oude foto van voor de bomenkap op onze site, en het ziet er inmiddels heel anders uit. We hebben de foto inmiddels aangepast en zullen de komende periode op onze website in tekst en beeld verslag blijven doen van de voortgang van de werkzaamheden.

   Helaas is het niet mogelijk om de ombouw van de zuidelijke ringweg te realiseren zonder dat er bomen gekapt hoeven te worden. Dit gaat niet zomaar, want alle bomen en houtopstanden die moeten verdwijnen, worden één op één gecompenseerd. Dit staat vastgelegd in het Tracébesluit, inclusief de gebieden waarin de compensatie kan plaatsvinden. Combinatie Herepoort (CHP) heeft een bomeneffectanalyse opgesteld, waar precies in staat hoeveel bomen gaan verdwijnen en welke herplant kunnen worden. Op basis hiervan heeft CHP hiervoor vergunningen aangevraagd bij de gemeente Groningen.

   In eerste instantie gaat er veel groen verloren. Maar de aanblik rond de zuidelijke ringweg zal uiteindelijk groener zijn, met name door het groen op de deksels in het Zuiderplantsoen. In november wordt met het herijkingsbesluit definitief besloten of de extra wens om het Julianplein een zo groen mogelijk aanzien te geven gerealiseerd kan worden. Dit zou nog een extra impuls geven aan de vergroening van de omgeving van de zuidelijke ringweg.

   Om het project uit te kunnen voeren, moeten kabels en leidingen worden verlegd, die in de weg liggen voor de toekomstige werkzaamheden. Het verleggen betekent in sommige gevallen inderdaad dat er op bepaalde stukken nieuwe leidingen worden aangelegd.

   De keuze om de woningen aan de zuidkant van de H.L. Wichersstraat te slopen is gemaakt door woningcorporatie Lefier. Als u vindt dat de argumentatie die daaraan ten grondslag ligt niet juist is, dan kunt u daarvoor bij Lefier terecht.

   De situatie bij het Oude Winschoterdiep blijft ongeveer gelijk. Het kanaal blijft afgesloten voor scheepvaart en wordt in het plan niet hersteld als vaarverbinding. Dit is niet mogelijk vanwege de verdiepte ligging van de ringweg tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. De weg zou dan zo’n stuk naar beneden moeten, dat de uitgang van de verdiepte ligging naar het viaduct Europaweg veel te stijl zou worden. Het herstel van de vaarverbinding wordt ook niet noodzakelijk geacht, omdat voor de scheepvaart al lange tijd een goed alternatief beschikbaar is, in de vorm van het (Nieuwe) Winschoterdiep. Het oorspronkelijke plan was om het Oude Winschoterdiep ter plekke van de zuidelijke ringweg helemaal te dempen. Het is aannemer Combinatie Herepoort echter gelukt om binnen het beschikbare budget het Oude Winschoterdiep in de definitieve situatie wel open te houden als waterverbinding, die ook gebruikt kan worden door kleine bootjes. De vaste brug in het verlengde van de Meeuwerderbaan blijft liggen. Hier kunnen nu en straks kano’s en lage bootjes onderdoor.

   Zoals altijd zijn ook wij wederom tot een gesprek met u bereid. Laat het ons weten als u een afspraak wilt maken, dan ontvangen wij u graag op het projectbureau.
  Verberg de reacties

Reageren