Gebruik je muis of touchscreen om te navigeren.

 • Situatie 2013
 • Impressie 2030

Betere aansluiting op westelijke ringweg

 • Geen kruisend verkeer meer op Vrijheidsplein
 • Sneller van en naar de westelijke ringweg
 • Verkeerslichten op ringweg bij MartiniPlaza verdwijnen
 • Minder verkeer op rotondes Laan Corpus den Hoorn

Zo is het nu

Onder Groningen-west verstaan we in dit project het deel van Groningen ten westen van het Julianaplein. Voor de bereikbaarheid van Groningen is het Vrijheidsplein een belangrijk knooppunt. Dit is het verkeersplein bij de Gasunie. Als je van de westelijke ringweg naar de zuidelijke ringweg wilt, of andersom, moet je via dit plein. Tijdens de spits ontstaan hier regelmatig opstoppingen. Kom je uit de richting Drachten en wil je naar de westelijke ringweg (of andersom), dan moet je bovendien via de twee minirotondes bij de Laan Corpus den Hoorn. Deze vormen vooral in de spits een bottleneck.

Zo wordt het

Rij mee in 2030: Van westelijke ringweg richting Assen

Rij mee in 2030: Van westelijke ringweg richting Assen

Geen kruisend verkeer meer op Vrijheidsplein
Op het Vrijheidsplein krijgt elke verkeersstroom zijn eigen rijbaan. Je hoeft geen voorrang meer te geven. Daardoor stroomt het verkeer hier beter door.

Sneller van en naar de westelijke ringweg
Het wordt gemakkelijker om vanuit de richting Drachten naar de westelijke ringweg te gaan, of andersom. Je hoeft niet meer via de rotondes bij Corpus den Hoorn. Kom je vanaf de westelijke ringweg, dan kun je direct invoegen op de zuidelijke ringweg. Kom je vanaf Drachten, dan kun je de afrit naar de westelijke ringweg volgen. Via deze afrit kom je ook makkelijk bij MartiniPlaza.

Verkeerslichten op ringweg bij MartiniPlaza verdwijnen
Op de westelijke ringweg ter hoogte van MartiniPlaza (Leonard Springerlaan) verdwijnen de verkeerslichten. De westelijke ringweg wordt hier opgehoogd, zodat de Concourslaan en de Leonard Springerlaan er onderdoor lopen. Je rijdt hier straks sneller door. Tot aan de Peizerweg krijgt de westelijke ringweg in beide richtingen een extra rijstrook. Dit alles maakt de westelijke ringweg aantrekkelijker voor automobilisten van en naar (het westelijke deel van) de binnenstad. MartiniPlaza blijft bereikbaar via de afrit naar de westelijke ringweg vanuit de richting Drachten. Kom je vanuit de richting Assen of Hoogezand, dan bereik je die afrit via de minirotondes bij Laan Corpus den Hoorn.

Het Vrijheidsplein. Links de huidige situatie, rechts de toekomstige. Schuif de oranje lijn naar links of rechts om het verschil te zien.

De naam van het Vrijheidsplein herinnert aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in 1945. Dat geldt ook voor andere wegen en straten in de omgeving, zoals de Laan van de Vrijheid, de 16 Aprillaan (naar de datum waarop Groningen in 1945 is bevrijd), de Bezettingslaan, de Invasiestraat, de Distributiestraat en de Canadalaan.

Op- en afrit voor bussen P+R Hoogkerk
Wie vanuit westelijke richting de stad nadert, kan zijn auto parkeren op P+R Hoogkerk en vanaf daar snel met de bus naar de binnenstad. De bussen hebben een eigen op- en afrit van en naar het P+R-terrein gekregen. Ze kunnen hierdoor sneller hun weg van en naar de stad vervolgen.

Minder verkeer op rotondes Laan Corpus den Hoorn
Op de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn wordt het een stuk rustiger. Het verkeer vanuit Drachten naar de westelijke ringweg (en andersom) komt hier niet meer langs. Dat betekent dat de wijk Corpus den Hoorn en ook het Martini Ziekenhuis beter bereikbaar worden. 

De botrotonde bij Laan Corpus den Hoorn. Links de huidige, rechts de toekomstige situatie. Schuif de oranje lijn naar links of rechts om het verschil te zien.

Wat verandert er in dit deelgebied voor de fietsers?

 • Fietsroute Stadspark-Laan Corpus den Hoorn makkelijker
 • Snellere fietsverbinding Leonard Springerlaan – Concourslaan
 • Veilige fietsverbinding Laan van de Vrijheid – Leonard Springerlaan

Lees meer...

 

Reacties (17)

 1. Rene Bijl

  10 maart 2014, 10:06

  Met deze oplossing bestaat de kans dat er een nieuw probleem ontstaat tussen het verkeer van de A7 vanuit oostelijke richting dat richting de Laan Corpus den Hoorn moet, en het verkeer vanuit de westelijke ringweg richting Drachten. Dit verkeer moet elkaar namelijk kruisen, daar waar het nu nog redelijk gescheiden van elkaar is door de dubbele rijbanen op de rotondes. Het zou handiger zijn om de afrit vanaf de A7 op hoogte iets langer door te laten lopen, waardoor het verkeer vanaf de westelijke ringweg met een kleine tunnel onder deze afslag doorrijd. Vanaf dan kan de afslag dalen tot aan de minirotondes.
  Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de situatie aan de zuidkant van de A7 (kruisend verkeer tussen de A7 op en de A7 af.
  Verberg de reacties
 2. Viktor

  11 maart 2014, 16:20

  @ René Bijl: Bedankt voor uw opmerking en suggestie. De situatie tussen het Vrijheidsplen en de rotondes bij de Laan Corpus den Hoorn is een aandachtspunt bij de verdere uitwerking van de plannen voor de Aanpak Ring Zuid. Een eventuele aanpassing van het plan op deze locatie wordt verwerkt in het Tracébesluit, dat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2014 wordt gepubliceerd.
   
  Verberg de reacties
 3. Jan Boerema

  22 mei 2014, 13:16

  Hoe komt verkeer vanuit de richting Hoogezand op Leonard Springerlaan? Hier wordt niet voorzien in een afrit1
  Verberg de reacties
 4. Jos

  27 mei 2014, 18:05

  @Jan Boerema: In de nieuwe situatie neemt u vanuit Hoogezand bij Corpus den Hoorn de afrit. Daar gaat u via de botrotonde weer terug in oostelijke richting, om vervolgens de afrit richting de Leonard Springerlaan te nemen. Bij de voorbereiding van de plannen is onderzocht of er voor het verkeer vanuit de richting Hoogezand bij het Vrijheidsplein een afrit kon komen naar de Leonard Springerlaan, maar dat bleek om verkeerstechnische redenen niet haalbaar. Het hoogteverschil is hier ook te groot. De nieuwe route is langer dan de huidige route, maar u komt daarbij geen verkeerslichten meer tegen. Op de pagina Routekaart kunt u deze route bekijken.
  Verberg de reacties
 5. Marins Hettinga

  18 juni 2015, 16:28

  Wat me opvalt aan het ontwerp hoe het in deze situatie er ligt is dat wanneer men van de stad in de richting naar Friesland rijdt, en ervoor kiest om de afslag te nemen om op de rotondes uit te komen, dan zit hier op de afrit ipv een meegaande ronde bocht, een bocht met een hoek erin. Dit lijkt heel vreemd, maar wat vreemde ris is dat op de afrit ook haaientanden zijn geplaatst, terwijl op dit stuk van de afrit geen ander verkeer kan rijden uit een andere richting waar bijvoorbeeld voor gestopt moet worden. Waarvoor is de bocht in die afrit op deze manier vorm gegeven? Het lijkt in mijn ogen een beetje een gekke situatie in het ontwerp.
  Verberg de reacties
 6. Bart

  29 juni 2015, 14:54

  Scherp gezien! We hebben voor deze bocht gekozen om ruimte te besparen. Als deze weg in een vloeiende boog naar de rotonde zou lopen, dan zou dat ruimte afsnoepen van de voetbalvelden van Velocitas 1897. Met deze krappe bocht is dat niet nodig. Voorwaarde is wel dat het verkeer hier een lage snelheid heeft. Daarom eindigt de afrit in een soort kruisingsvlak (hoewel er geen verkeer van links kan komen) met haaientanden. Ook komen er verkeersborden die duidelijk maken dat de autoweg ophoudt en de bebouwde kom begint. Verder wordt er een aarden wal aangelegd met beplanting, om het einde van de afrit te benadrukken. Dit alles dwingt het verkeer af te remmen. Daarna kan het verkeer veilig rechtsaf naar de rotonde.
  Verberg de reacties
 7. Leerling

  28 december 2015, 16:42

  De vluchtstrook zal plaatsmaken voor iets anders, nu ben ik benieuwd wat er met de hulpdiensten gaat gebeuren? Aangezien zij nu geen gebruik meer kunnen maken van de vluchtstroken?
  Groet,
  Verberg de reacties
 8. Bart

  7 januari 2016, 16:36

  @Leerling: Op dit gedeelte van de weg kunnen de hulpdiensten gebruik maken van de vluchtzone aan de zijkant van de weg. Dit is een smalle, halfverharde strook die naast het asfalt ligt. Als er een file staat, kunnen de hulpdiensten eventueel ook tussen de rijen stilstaande auto’s door rijden.
  Verberg de reacties
 9. Frits Visser

  28 oktober 2016, 14:20

  Fijn dat er aandacht is voor fietsverbindingen, maar hoe zit het met voetgangersverbindingen? Wordt er gedacht aan een fijnmazig systeem van voetgangersoversteekmogelijkheden???
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   7 november 2016, 17:07

   @Frits Visser, bij fietsverbindingen is bijna altijd ook een voetgangersverbinding. Daarmee ontstaat ook voor de voetganger een veilig en fijnmazig netwerk. Om het oversteken veiliger te maken, komen op verschillende plekken verkeerslichten voor voetgangers en zebrapaden.
  Verberg de reacties
 10. Kees de Graaf

  22 maart 2017, 20:13

  Ik heb het idee dat de veiligheid bij de p+r Hoogkerk voor de fietser over het hoofd wordt gezien.. Ten eerste de oversteek bij de nieuwe ontsluitingsweg van de woonwijk Terborg. De oversteek voor de fietsers ligt veel te dicht op de rotonde waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast als de bus straks een oprit krijgt is er weer een gevaarlijk punt bij.. Staat mijn inziens haaks op het veilig fietsen naar de stad.
  Verberg de reacties
 11. Henk

  23 maart 2017, 00:09

  Kees, je hebt gelijk. Wordt even verderop een overzichtelijke kruising voor een kapitaal van een tunnel voorzien, komen er 100 meter verderop onoverzichtelijke oversteken voor in de plaats. Niet echt een beleid te noemen, integendeel: volkomen onlogisch.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   24 maart 2017, 11:05

   @Kees en Henk: de nieuwe toerit en afrit voor de bus bij P+R Hoogkerk kruisen geen andere wegen. Ze sluiten aan op de busbaan Peizerweg. Dankzij deze nieuwe toe- en afrit hoeven veel bussen niet meer over de minirotondes aan weerszijden van de A7. Dat maakt de situatie voor fietsers veiliger. Zie ook ons recente nieuwsbericht over de bustoe- en afrit. De Borchsingel, de nieuwe ontsluitingweg van Ter Borch, valt buiten het project Aanpak Ring Zuid. Hiervoor kunnen jullie het beste contact opnemen met de gemeente Tynaarlo.
  Verberg de reacties
 12. Maarten

  13 december 2017, 10:51

  Vanuit het zuiden/oosten op ring is er de mogelijkheid om de westelijke ring op te gaan en dan direct rechtsaf te slaan naar o.a. Martiniplaza. Hoe is dit in de nieuwe situatie? Ik zie geen mogelijkheid.
  1. Nancy (Aanpak Ring Zuid)

   13 december 2017, 18:38

   @Maarten, je hebt inderdaad goed gezien dat er in de nieuwe situatie vanaf de zuidelijke ringweg geen directe aansluiting naar o.a. MartiniPlaza is. De westelijke ringweg wordt opgehoogd, zodat de Concourslaan en de Leonard Springerlaan er onderdoor lopen. Tot aan de Peizerweg krijgt de westelijke ringweg in beide richtingen een extra rijstrook. Dit alles maakt de westelijke ringweg aantrekkelijker voor automobilisten van en naar (het westelijke deel van) de binnenstad. MartiniPlaza blijft bereikbaar via de afrit naar de westelijke ringweg vanuit de richting Drachten. Kom je vanuit de richting Assen of Hoogezand, dan bereik je die afrit via de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn.
   1. Arjen de Jong

    15 oktober 2019, 13:50

    Doordat de bestaande afslag vanuit de zuidelijke ring naar de Westelijke ring vanaf de oostzijde komt te vervallen, en in de nieuwe situatie het verkeer bijna een kilometer moet omrijden om op de Westelijke ringweg te komen geeft dit nogal wat extra milieu overlast/stikstof uitstoot dan nu het geval is?
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     16 oktober 2019, 16:17

     Arjen de Jong, het klopt niet dat al het verkeer vanaf het Julianaplein richting westelijke ringweg straks moet omrijden via de minirotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Dat geldt wel voor het verkeer vanaf het Julianaplein naar de afslag bij de Leonard Springerlaan (MartiniPlaza). Dit deel van het verkeer heeft inderdaad een langere route nodig, wat voor extra uitstoot zorgt. Ook op andere plekken moet het verkeer straks langere afstanden afleggen, bijvoorbeeld om op de Hereweg te komen. Uit het verplichte milieueffectonderzoek dat we voor aanvang van het project hebben uitgevoerd, is gebleken dat de luchtkwaliteit bij de zuidelijke ringweg in de toekomst verbetert. Dat komt vooral doordat het verkeer schoner wordt door strengere wet- en regelgeving. Het milieueffectrapport (2014) vind je in de bibliotheek van onze website, op de pagina Plandocumenten.
  Verberg de reacties

Reageren