Renovatie viaduct Vrijheidsplein
Icon

Renovatie viaduct Vrijheidsplein

Van 3 september 2018 t/m 7 december 2018

West

Waar?

Het viaduct van de zuidelijke ringweg over het Vrijheidsplein.

Wat?

Combinatie Herepoort voert voor een langere periode renovatiewerkzaamheden uit. Het werk bestaat uit:

  • Opbouwen werklocatie
  • Verwijderen graffiti en posters
  • Wegstralen oude betonconservering
  • Verwijderen en repareren beton
  • Aanbrengen nieuwe betonconservering
  • Ontmantelen werklocatie

Wanneer?

De werkzaamheden duren van 3 september tot en met 7 december 2018. We voeren de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.

Hinder?

Voor het verkeer is er geen hinder. Er wordt een bouwlocatie ingericht in het hart van de rotonde, aan de noordzijde van de ringweg. Bouwverkeer dat de werklocatie in- of uitrijdt, krijgt begeleiding van verkeersregelaars.

Omwonenden kunnen geluidsoverlast van de werkzaamheden ervaren. Het meeste geluid verwachten we van het weghakken van het aangetaste beton. Deze werkzaamheden zijn niet constant, maar wel gedurende de gehele periode dat de renovatie worden uitgevoerd.

Het wegstralen van de betonconservering produceert minder geluid. We verwachten dat dit niet meer hinder oplevert dan het huidige geluid van het verkeer.

Tijdens de werkzaamheden controleren we of de geluidshinder binnen de normen blijft.


Reacties (0)

Nog geen reacties

Reageren