• 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019

Het Julianaplein wordt ongelijkvloers. Dat betekent dat de verkeerslichten verdwijnen. Het verkeer kan straks vanuit elke richting doorrijden. Voordat de ombouw van de ringweg van start kan gaan, moeten kabels en leidingen worden verlegd en bomen worden gekapt. Combinatie Herepoort legt tijdelijke wegen aan om het verkeer veilig langs de werkzaamheden te leiden.

Wat gaat er gebeuren?

Tijdelijke bypass Brailleweg
Bij de Brailleweg komt een tijdelijke bypass langs de oostkant van de A28. Zo kan het verkeer vanaf de A28 richting Julianaplein blijven rijden terwijl we het nieuwe Braillewegviaduct bouwen.

Bouw nieuwe Braillewegviaduct
Zodra het verkeer over de tijdelijke bypass rijdt, breken we het bestaande viaduct over de Brailleweg in fasen af. Daarna gaan we het nieuwe viaduct bouwen.

Tijdelijk kruispunt bij het Julianaplein
Tijdens de bouw van het nieuwe Julianaplein maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein. Dit tijdelijke kruispunt krijgt de vorm van een T-splitsing, met verkeerslichten. Er komt een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal voor het verkeer vanuit en naar de richting Drachten. Het is niet mogelijk om via dit tijdelijke kruispunt de Brailleweg te bereiken.

Nu bezig

Het werk bij de Brailleweg ligt stil omdat de vervolgwerkzaamheden zijn uitgesteld. Nu een tijdelijke bypass aanleggen, zou betekenen dat het verkeer de komende tijd onnodige hinder ondervindt.

Afgerond

Februari tot juli 2018: aanleg tijdelijk viaduct Brailleweg
Bij de Brailleweg is een tijdelijk viaduct gebouwd. Hier gaat de tijdelijke bypass overheen lopen.

Bouwplaatsen bij Brailleweg en toegestane routes vrachtverkeer.
Bouwplaatsen bij Brailleweg en toegestane routes vrachtverkeer.

Tot zomer 2018: werkzaamheden fietspad langs Zuiderbegraafplaats
Het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats is langere tijd dicht geweest vanwege opeenvolgende werkzaamheden. Aannemer V&SH heeft de waterleiding in het fietspad vervangen. Sinds augustus 2018 is het fietspad weer open.

Januari 2018 - juli 2018: bouw informatiecentrum
Op de Muntinglaan, om de hoek bij het Julianaplein, hebben we ons eigen informatiecentrum gebouwd: Paviljoen Ring Zuid. Het informatiecentrum heeft in augustus 2018 zijn deuren geopend.

November 2017 - maart 2018: weghalen bomen
Combinatie Herepoort heeft langs de ringweg bomen weggehaald als voorbereiding op de ombouw. De meeste bomen zijn gekapt, maar er zijn ook bomen verplant. Ook bij de Julianavijver zijn bomen verdwenen. Combinatie Herepoort heeft maatregelen genomen om het leefgebied en het voedselgebied van vleermuizen te beschermen.

Zomer 2016 - eind 2017: boringen vanaf Papiermolen
Vanaf de parkeerplaats van openluchtbad De Papiermolen zijn boringen onder de ringweg door gedaan voor de aanleg van buizen voor gas, water en elektra. Tussen december 2016 en juli 2017 lagen de boringen stil vanwege ondergrondse obstakels. In oktober 2017 is de boring voor de gasleiding succesvol uitgevoerd. In december 2017 is ook de boring voor water en elektra met succes gemaakt.

Maart – juni 2017: riolering Julianavijver
Bij de Julianavijver heeft aannemer Van Gelder van begin maart tot eind juni 2017 in een open ontgraving het persriool verlegd. Inmiddels is het park weer hersteld.

2015 - 2017: verleggen kabels en leidingen bij Maaslaan
In de Maaslaan is de riolering vervangen en zijn kabels en leidingen verlegd voor gas, elektriciteit, water, telefonie, internet en tv.

2015 - 2016: Vervangen riolering Grunobuurt
In de Grunobuurt is de riolering vervangen.