• 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019

Het Julianaplein wordt ongelijkvloers. Dat betekent dat de verkeerslichten verdwijnen. Het verkeer kan straks vanuit elke richting doorrijden. Voordat de ombouw van de ringweg van start kan gaan, moeten kabels en leidingen worden verlegd en bomen worden gekapt. Combinatie Herepoort legt tijdelijke wegen aan om het verkeer veilig langs de werkzaamheden te leiden.

Nu bezig

Februari-september 2018: aanleg tijdelijk viaduct Brailleweg
Bij de Brailleweg komt een tijdelijke bypass voor het verkeer. Daarvoor moet een tijdelijk viaduct worden gebouwd. Dankzij de tijdelijke bypass en het tijdelijke viaduct kan het verkeer vanaf de A28 richting Julianaplein blijven rijden terwijl we het nieuwe Braillewegviaduct bouwen. Zodra het verkeer over de tijdelijke bypass rijdt, breken we het bestaande viaduct over de Brailleweg in fasen af. Daarna gaan we het nieuwe viaduct bouwen. Hieronder een plattegrond van de locatie en een tabel met het actuele werkoverzicht.

Bouwplaatsen bij Brailleweg en toegestane routes vrachtverkeer.
Bouwplaatsen bij Brailleweg en toegestane routes vrachtverkeer.
Periode/data Locatie Werkzaamheden Hinder

Eind februari/
begin maart

Naast het basketbalveld aan de Brailleweg.

- Inrichten bouwterrein.

- Plaatsen vleermuisschermen.

Verkeer:

- Meer bouwverkeer en een snelheidsbeperking.

Begin maart tot halverwege april Brailleweg (A28). Grondwerkzaamheden ten behoeve van tijdelijke weg. Hiervoor wordt zand aangevoerd met vrachtwagens. Als het zand is gestort, moet het enkele maanden inklinken.

Geluid:

- Bouwverkeer.

Verkeer:

- Onderdoorgang viaduct Brailleweg afgesloten voor alle verkeer.

9 maart 21-6u

12 maart 21-6u

13 maart 21-6u

14 maart 21-6u

's nachts

Omgeving Brailleweg/Vondellaan Verplanten van bomen.

Geluid:

Machines.

Verkeer:

- 9 maart: onderdoorgang van viaduct bij Brailleweg afgesloten voor alle verkeer.

11 t/m 17 maart 19.30u-6.00 uur

's nachts

A28 richting Julianaplein tussen Van Iddekingeweg en Brailleweg

- Verplaatsen borden A28. Aanpassen bewegwijzering A28 volgt later.

- Verwijderen vangrail en aanbrengen betonnen rijbaanafscheiding en geluidsschermen.

Geluid:

- Het losmaken van de geluidsschermen en het verwijderen van de vangrail.

- Het verwijderen van de markering op de weg door hogedrukreiniger en het verplaatsen van borden.

Verkeer vanaf 22u:

- Oprit Groningen-Zuid afgesloten.

- Afrit Groningen-Centrum afgesloten vanaf A28.

- Afsluiting rijdstroken A28.

12 maart 22-6u

's nachts

Oprit richting Assen A28 In- en uitvoeger maken voor bouwverkeer.

Geluid:

- Machines.

Verkeer:

- Oprit richting Assen A28 afgesloten.

13 t/m 17 maart 21-6u

's nachts

Vondellaan vanaf Gomarus College tot aan viaduct onder A7. Plaatsen tijdelijke damwand.

Geluid:

- Plaatsen damwand.

Verkeer vanaf 21u:

- Vondellaan afgesloten vanaf Gomarus College tot aan viaduct A7.

 

17 en 18 maart Ter hoogte van viaduct Brailleweg. Sloop betonrand oude viaduct.

Geluid:

- Sloopwerkzaamheden.

Verkeer:

- Onderdoorgang van viaduct Brailleweg afgesloten voor alle verkeer.

21, 22 en 23 maart Langs A28 ter hoogte van bocht Van Eedenstraat. Aanbrengen damwand ten behoeve van tijdelijke weg.

Geluid:

- Aanbrengen damwand.

Verkeer:

- Van Eedenstraat afgesloten door doorgaand verkeer. Woningen en kerk blijven bereikbaar.

Halverwege mei, vijf dagen

's nachts

Langs A28 ter hoogte van Brailleweg. Aanbrengen tijdelijke damwand.

Geluid:

Aanbrengen damwand.

Verkeer:

- Afsluiting rijdstroken op A28.

- Brailleweg afgesloten voor alle verkeer.

- Afrit Groningen-Centrum afgesloten vanaf A28.

Halverwege mei Bestaand viaduct Brailleweg. Start sloop wanden viaduct.

Geluid:

- Sloopwerkzaamheden.

Begin juli drie weken lang Noord-Willemskanaal vanaf het water langs Braiolleweg. Plaatsing definitieve damwand (220 meter)

Geluid:

- Aanbrengen damwand.

Verkeer:

- Voet- en fietspad langs kanaal afgesloten tussen Van Iddekingeweg en Brailleweg.

Zomervakantie (20 juli - 3 september) Viaduct Brailleweg.

- Afronden sloop viaduct en aanbrengen hulpbrug.

- Start plaatsen definitieve damwand nieuwe viaduct.

Geluid:

- Sloopwerkzaamheden

Verkeer:

- Brailleweg dicht voor alle verkeer.

Na 3 september drie weken lang. Viaduct Brailleweg. Afronden plaatsen definitieve damwand voor nieuwe viaduct.

Geluid:

- Aanbrengen damwand.

 

Januari 2018- april 2018: bouw informatiecentrum
Op de Muntinglaan, om de hoek bij het Julianaplein, bouwen we ons eigen informatiecentrum. Het is de bedoeling dat het informatiecentrum in het tweede kwartaal van 2018 zijn deuren opent.

November 2017 - maart 2018: weghalen bomen
Combinatie Herepoort haalt langs de ringweg bomen weg als voorbereiding op de ombouw. Er worden bomen gekapt en er worden bomen verplant. Ook bij de Julianavijver moeten bomen verdwijnen. Combinatie Herepoort neemt maatregelen om het leefgebied en het voedselgebied van vleermuizen te beschermen.

Tot maart 2018: werkzaamheden fietspad langs Zuiderbegraafplaats
Het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats is al voor langere tijd dicht vanwege opeenvolgende werkzaamheden. Aannemer V&SH heeft de waterleiding in het fietspad vervangen. Deze leiding en een hiervan aftakkende leiding langs de Hereweg zijn inmiddels in bedrijf genomen.

Vervolg

Aanleg tijdelijk kruispunt bij het Julianaplein
Tijdens de bouw van het nieuwe Julianaplein maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein. Dit tijdelijke kruispunt krijgt de vorm van een T-splitsing, met verkeerslichten. Er komt een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal voor het verkeer vanuit en naar de richting Drachten. Het is niet mogelijk om via dit tijdelijke kruispunt de Brailleweg te bereiken.
Planning: 2019

Afgerond

Zomer 2016- eind 2017: boringen vanaf Papiermolen
Vanaf de parkeerplaats van openluchtbad De Papiermolen zijn boringen onder de ringweg door gedaan voor de aanleg van buizen voor gas, water en elektra. Tussen december 2016 en juli 2017 lagen de boringen stil vanwege ondergrondse obstakels. In oktober 2017 is de boring voor de gasleiding succesvol uitgevoerd. In december 2017 is ook de boring voor water en elektra met succes gemaakt.

Maart – juni 2017: riolering Julianavijver
Bij de Julianavijver heeft aannemer Van Gelder van begin maart tot eind juni 2017 in een open ontgraving het persriool verlegd. Inmiddels is het park weer hersteld.

2015-2017: verleggen kabels en leidingen bij Maaslaan
In de Maaslaan is de riolering vervangen en zijn kabels en leidingen verlegd voor gas, elektriciteit, water, telefonie, internet en tv.

2015-2016: Vervangen riolering Grunobuurt
In de Grunobuurt is de riolering vervangen.