De Maaslaan in de huidige situatie (2013).
De Maaslaan in de huidige situatie (2013).