Gebruik je muis of touchscreen om te navigeren

 • Situatie 2013
 • Impressie 2030

Zonder verkeerslichten doorrijden op het Julianaplein

 • Sneller en veiliger doorrijden
 • Plein krijgt drie verdiepingen
 • Verkeerslichten verdwijnen

Zo is het nu

Het Julianaplein is de grootste en drukste kruising van Groningen. Hier komt het verkeer uit de richtingen Assen, Drachten, Hoogezand en de binnenstad samen. De verkeerslichten op dit plein zorgen in de spits voor files. 

Zo wordt het

Rij mee in 2030. Van Groningen-zuid richting Hoogezand.

Rij mee in 2030. Van Groningen-zuid richting Hoogezand.

Zonder verkeerslichten doorrijden
De verkeerslichten op het Julianaplein gaan verdwijnen en de wegen kruisen elkaar straks niet meer. De auto’s uit de verschillende richtingen krijgen elk hun eigen rijbaan, boven elkaar. Hierdoor kun je als automobilist gewoon doorrijden.

Binnenstad vanuit alle richtingen bereikbaar
Je kunt straks vanuit alle richtingen vanaf het Julianaplein naar de binnenstad rijden en andersom. Op dit moment kan dat niet als je vanuit Drachten komt. 

Nooit meer wachten voor brug over Noord-Willemskanaal
Aan de westkant van het Julianaplein rijd je nu nog via een beweegbare brug over het Noord-Willemskanaal. Hier komt een vaste brug waardoor je niet meer hoeft te wachten voor passerende schepen. De beweegbare brug is niet meer nodig, omdat de weg op dit punt hoger komt te liggen.

Nieuwe rotonde Brailleweg
Tussen het Emmaviaduct en het Julianaplein komt een rotonde. Vanaf deze rotonde kun je richting de binnenstad, de Hereweg, Hoogezand, Drachten en Assen rijden. Op en rond de rotonde komen verkeerslichten die op elkaar zijn afgestemd, de zogeheten groene golf.

Hereweg bereikbaar via nieuwe weg
Aan de noordkant van de zuidelijke ringweg komt een nieuwe weg tussen de Hereweg en de rotonde bij de Brailleweg. Deze weg vervangt de bestaande op- en afritten bij de Hereweg.

Het Julianaplein kijkend naar het noordwesten.

De hoogste rijbaan ligt straks op 10 meter hoogte.
Dat is even hoog als de verkeerslichten nu zijn.

Na de ombouw: de rotonde bij de Brailleweg. Vanaf hier loopt de nieuwe verbindingsweg tot aan de Hereweg. Via deze weg kan het verkeer van de Hereweg naar de zuidelijke ringweg en omgekeerd.

Wat verandert er in dit deelgebied voor de fietsers?

 • Fietsoversteek met verkeerslichten Hoornsediep – Brailleweg
 • Dubbelzijdig fietspad langs de Brailleweg
 • Voetgangersbrug of fietstunnel Papiermolen
 • Veilige fietsroute Vondellaan – Brailleweg

Lees meer…

Reacties (63)

 1. Luuk (Communicatiemanager)

  4 december 2014, 20:51

  @Verger: Excuses voor het verbasteren van uw naam. U bent altijd welkom bij ons, met of zonder cameraploeg. Dan kunnen we op uw vragen ingaan. Neemt u hiervoor het initiatief?
  Verberg de reacties
 2. Luuk (Communicatiemanager)

  5 december 2014, 10:00

  @Henk, op de routekaart kun je zien hoe je in de toekomst van de Gasunie richting Assen kunt rijden. De route loopt via de botrotonde bij Laan Corpus den Hoorn. Die rotondes worden een stuk rustiger. Het verkeer van en naar de westelijke ringweg hoeft namelijk niet meer via de rotondes bij Corpus den Hoorn en het Stadspark. De nabijgelegen woonwijken en bestemmingen zoals de Gasunie en het Martini Ziekenhuis, worden hierdoor beter bereikbaar. Daarnaast blijft de Concourslaan ook op de westelijke ringweg aangesloten. Net als nu kan alleen in de avondspits het verkeer vanuit de Gasunie hier gebruik van maken.
  Verberg de reacties
  Verberg de reacties
 3. Joris (Verkeerskundig adviseur)

  19 december 2014, 15:54

  @Ineke: Het Emmaviaduct blijft een drukke invalsweg voor de binnenstad van Groningen. Kijken we naar het verkeer in beide richtingen, dan passeren hier, ter hoogte van de nieuwe verbindingsweg, ongeveer 25.000 motorvoertuigen per dag. Namelijk richting de binnenstad 16.500 en vanuit de binnenstad 8.500. Tussen het Emmaviaduct en het Noord-Willemskanaal komen inderdaad geluidsschermen om de geluidshinder te beperken. Deze bieden voldoende bescherming. Bij de fietsverbinding tussen de Rivierenbuurt en het Noord-Willemskanaal komen ter hoogte van de Maaslaan verkeerslichten, zodat fietsers hier veilig kunnen oversteken. Voor alle verkeerslichten binnen de gemeente Groningen is het streven dat fietsers en automobilisten nooit langer dan 1,5 minuut hoeven te wachten.
  Verberg de reacties
 4. Ineke

  28 januari 2015, 21:59

  @Joris: U geeft aan dat in de toekomstige situatie met aanpak ringzuid er ongeveer 25.000 voertuigen per etmaal zullen passeren op het stuk Parkweg-Julianaplein. Bij eerder gecommuniceerde cijfers lag dit aantal fors lager! Welke gevolgen heeft dit voor de geluids- en fijnstof normen? U geeft aan dat er geluidsschermen komen tussen het emmaviaduct en het noord willemskanaal. Kunt u aangeven wat u hiermee precies bedoeld (waar) als we kijken naar b.v. de fietskaart van de nieuwe verbindgsweg?

  Zijn er plaatsen in 050 waar een soortgelijke situatie te vinden is? Dus wegen waar 25.000 voertuigen passeren gecombineerd met een oversteek voor fietsers?


  U geeft aan dat er verkeerslichten komen ter hoogte van de maaslaan. De verbinding ligt echter aan het hoornsediep.
  Verberg de reacties
 5. Joris (Verkeerskundig adviseur)

  3 februari 2015, 11:41

  @Ineke: Het verkeerscijfer van 25.000 gaat over het Emmaviaduct ter hoogte van de nieuwe verbindingsweg. Ten noorden hiervan, dus richting de Parkweg (na de afslag naar de Rivierenbuurt), rijden straks in totaal ongeveer 18.500 auto’s per dag (zie de Verkeerskaart). Het project zorgt hier voor minder verkeer dan in de situatie zonder project. We benadrukken dat het hierbij om prognoses gaat: toekomstige situaties kun je immers nog niet meten.
   
  Bij alle woningen blijft het geluid volgens die prognoses onder de wettelijke toegestane bovengrens. Bij vier woningen aan het Hoornsediep wordt wél de streefwaarde voor geluid overschreden (zie bijlage A van het Akoestisch onderzoek). Onderzocht wordt of hiervoor extra geluidsbeschermende maatregelen nodig zijn. Isolatie van de woning bijvoorbeeld. Los van die eventuele extra geluidsmaatregelen komen er geluidsschermen langs de Brailleweg en het Emmaviaduct. En de Brailleweg en het Emmaviaduct krijgen een stil soort asfalt . Ook dat beperkt de geluidsbelasting voor de woningen in de buurt. Op deze kaart (pagina 1120) kunt u precies zien waar de schermen komen en hoe hoog ze worden.
   
  Over de luchtkwaliteit: de concentratie fijn stof blijft in Groningen overal ruimschoots onder de wettelijke norm. Dus ook in de buurt van het Emmaviaduct en het Noord-Willemskanaal.
   
  In de stad zijn meerdere plekken met een vergelijkbare verkeersdrukte gecombineerd met een fietsoversteek. Bijvoorbeeld bij de Europaweg en de Laan Corpus den Hoorn.
   
  Tot besluit: De fietsoversteek komt inderdaad uit op het Hoornsediep. Deze straat is echter vrij lang. Om te verduidelijken welke plek we bedoelen, hebben we deze omschreven als ‘ter hoogte van de Maaslaan’.
  Verberg de reacties
 6. Lianne

  26 maart 2015, 15:51

  Aanpak Ring Zuid, Viktor op 20 - 10 - 2013
  "Uw suggestie voor meer parkeren in de zijstraten nemen we mee in de verdere uitwerking"

  Er komen dus straks minder parkeerplekken vrij voor de bewoners van de straten rond de Vondellaan. Wordt dat dan straks betaald parkeren en zo ja, krijgen wij daar dan kwijtschelding van?
  Verberg de reacties
 7. Luuk (Communicatiemanager)

  1 april 2015, 13:39

   
  @Lianne: De plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg geven geen aanleiding om betaald parkeren in te voeren in de straten rond de Vondellaan.
  Verberg de reacties
 8. Gisela

  4 juni 2015, 09:38

  Positieve vooruitgang voor het Julianaplein. lijkt het zo ophet eerste gezicht.
  Hoe zit het met Plein 1940-1945 naast de Gasunie en het nieuwe Apollo Hotel. Ik zag vanmorgen 4-6-15, dat er weer een nieuwe afrit komt richting de wijk Corpus den Hoorn (Overwinningsplein)?
  Klopt dit en vanaf wanneer is deze afrit toegankelijk?
  Was het Plein 40-45 juist niet afgesloten richting Corpus den Hoorn om de wijk rustiger te maken. En is de de komst van het Apollo hotel de enige reden, dat hier weer een afrit aangelegd wordt?
  Verberg de reacties
 9. @Gisela: Er komt vanaf het Vrijheidsplein geen nieuwe afrit richting de wijk Corpus den Hoorn. De werkzaamheden die je hebt gezien, zijn voor het aanleggen van een tijdelijke strook voor hulpdiensten en het openbaar vervoer. Deze strook is nodig omdat er deze zomer werkzaamheden zijn rond de Boerhaaverotonde. Dat is de rotonde op de kruising Laan Corpus den Hoon en de Boerhaavelaan. Op deze rotonde is het vaak druk, waardoor het verkeer dreigt vast te lopen. Daarom komt hier een ‘bypass’ zodat het verkeer sneller richting het Martini Ziekenhuis kan. Tijdens de werkzaamheden, van 6 tot 17 juli, is deze rotonde voor het verkeer richting Martini Ziekenhuis afgesloten. Dankzij de tijdelijke strook kunnen ambulances vanaf de A7 ook in deze periode het ziekenhuis snel bereiken, via de Laan van de Vrijheid en de Paterswoldseweg. De strook is niet toegankelijk voor het overige verkeer. Het overige verkeer wordt omgeleid via het Vrijheidsplein, de Leonard Springerlaan en de Paterswoldseweg. Na 17 juli gaat de tijdelijke strook weer dicht. Er is geen relatie met de komst van het Apollo Hotel.
   
  Voor meer informatie over de aanpassingen rond de Boerhaaverotonde kun je kijken naar aflevering 9 van Komen & Gaan op OOG TV (van 0.36 tot 6.02). Je kunt er ook over lezen in editie 6 van de krant van Groningen Bereikbaar (pagina 7). Voor alle duidelijkheid: de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg voor Aanpak Ring Zuid starten pas eind 2016/2017.
  Verberg de reacties
 10. Martijn

  26 juni 2015, 18:57

  Hallo,

  Ik zag dat er ook een stopverbod is gemaakt per 1 juli aan de laan van de vrijheid. Is dit ook ten gevolge van de werkzaamheden? Is dit ook tijdelijk?

  Groet
  Verberg de reacties
 11. @Martijn: Voor de duidelijkheid: de werkzaamheden bij de Boerhaaverotonde maken geen deel uit van Aanpak Ring Zuid. We hebben navraag voor je gedaan bij de gemeente Groningen. De gemeente bevestigt dat er tijdelijk een stopverbod is op de Laan van de Vrijheid, om de route vrij te houden voor de gratis pendelbussen tussen P+R Hoogkerk en het Martini Ziekenhuis. Deze bussen rijden gedurende de werkzaamheden aan de Boerhaaverotonde. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de gemeente Groningen.
  Verberg de reacties
 12. Seubers

  19 november 2015, 11:11

  Hallo

  Wanneer gaan ze dit uitvoeren.

  Groeten Menno Seubers
  Verberg de reacties
 13. Luuk (Communicatiemanager)

  19 november 2015, 16:07

  @Menno Seubers, de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg staan gepland in de periode 2017-2020/'21. Wanneer er tijdens deze periode aan het Julianaplein gewerkt wordt, is nog niet bekend. De toekomstige aannemer gaat hier de planning voor maken. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure nog. In het voorjaar van 2016 is bekend wie de aannemer gaat worden. We verwachten spoedig daarna ook meer te kunnen zeggen over de planning van het werk aan het Julianaplein.
  Verberg de reacties
 14. Floor

  26 november 2015, 23:02

  In hoeverre heeft u rekening gehouden met alle scholen in de wijk? Ik zie nu dat er 1 verkeerslicht komt bij de bushalte. Maar kinderen zwerven de hele wijk door. Het zijn pubers, die letten niet op. Ze hebben niet 1 plek van oversteken. Als wijkbewoner weet ik dat moet opletten, anders loopt er zo een onder mijn auto, maar verkeer dat hier niet regelmatig rijdt weet dat niet. Is 1 stoplicht niet wat karig?
  Verberg de reacties
 15. Tim

  27 november 2015, 09:47

  Als mensen in de nieuwe situatie vanaf de hereweg richting drachten willen rijden moeten ze wel heel erg omrijden: Over de nieuwe verbindingsweg, via de braileweg, onder de A28 door, dan de oprit via het julianaplein. Dit lijkt ten opzichte van de huidige oprit een grote achteruitgang te zijn.

  Ook vanuit de oosterpoort (winschoterkade) kan men in de huidige situatie direct de ringweg op maar in de nieuwe situatie moet men omrijden via de europaweg, griffeweg en europaweg.

  Oftewel mensen die nu in de buurt wonen van de opritten oosterpoort en hereweg zullen in de nieuwe situatie aanzienlijk meer kilometers moeten maken.

  Klopt dat? Kan dat echt niet anders?
  Verberg de reacties
 16. Luuk (Communicatiemanager)

  3 december 2015, 16:12

  @Floor: De Vondellaan krijgt een nieuwe inrichting om de toename van het verkeer goed en veilig te verwerken. Voor de fietsers komen er vrijliggende fietspaden, maar we hebben ook goed nagedacht over hoe de voetgangers veilig kunnen oversteken. Samen met de scholen en bewoners hebben we een inrichtingsplan opgesteld voor de Vondellaan. Op verschillende plekken in de straat komen zebrapaden met een vluchtheuvel. Dat is volgens ons een effectieve maatregel om de veiligheid voor de voetgangers – waaronder scholieren – te waarborgen. Ter hoogte van de H. Roland Holststraat komt inderdaad als extra maatregel een verkeerslicht. Zo hebben scholieren die met de bus komen een extra veilige oversteekplek in de buurt van de bushalte.
  Verberg de reacties
 17. Joris (Verkeerskundig adviseur)

  3 december 2015, 16:16

  @Tim: Wil je in de nieuwe situatie vanaf de Hereweg naar Drachten, dan kun je inderdaad het best gebruikmaken van de route die jij schetst. Het klopt dat deze route langer is in afstand, maar het tijdverlies is beperkt. Dat komt door de betere doorstroming bij het Julianaplein, vooral in de spits.
  Ook je andere voorbeeld klopt. De op- en afrit bij de Oosterpoort verdwijnt. Mensen die hier dicht bij wonen of werken, moeten in de toekomst een langere route afleggen. Zij kunnen via de Europaweg naar de zuidelijke ringweg. Ook hier is het tijdverlies beperkt omdat je straks bij het Julianaplein niet meer hoeft te stoppen voor de verkeerslichten. Ook gaat de snelheid op de zuidelijke ringweg omhoog van 70 naar 80 km/uur.
  Kan het niet anders? Een belangrijk pluspunt is dat de nieuwe situatie veiliger is. Wil je nu bijvoorbeeld in de ochtendspits vanaf de Hereweg richting Assen, dan moet je tussen het drukke verkeer op korte afstand twee keer een baan opschuiven. Dat levert soms gevaarlijke situaties op. In de toekomst, met nog meer verkeer op de weg, is dat niet meer goed te doen.
  Wil je meer weten over de routes in de nieuwe situatie, kijk dan op de routekaart.
  Verberg de reacties
 18. Rik

  16 maart 2016, 17:40

  Wat gaat er gebeuren met het Emmaviaduct?
  1. Bart (Technisch manager)

   24 maart 2016, 15:33

   @Rik: Het Emmaviaduct zelf ligt buiten het plangebied van Aanpak Ring Zuid. Dit project verandert daar dus niets aan. In de volksmond wordt met ‘Emmaviaduct’ soms ook de weg tussen het viaduct en het Julianaplein bedoeld. Dit is officieel de Brailleweg. Op dit moment ligt deze weg op een verhoging. Vanwege de veranderingen bij het Julianaplein komt deze weg lager te liggen. Vanaf het Julianaplein gezien ligt de Brailleweg straks tot ongeveer de Rivierenhof op maaiveldhoogte. Op de bolfoto’s is dit goed te zien. Klik op Beeld, kies het deelgebied Julianaplein en klik dan op Brailleweg. Je kunt daar de huidige situatie vergelijken met de toekomstige situatie.
  Verberg de reacties

Reageren