Icon

Pompproef bij Brailleweg

Van 8 augustus 2016 t/m 12 september 2016

Julianaplein

Waar?
Brailleweg, ter hoogte van de onderdoorgang met de A28.

Wat
Wiertsema & Partners voert in opdracht van Combinatie Herepoort een pompproef uit. Hiermee wordt onderzocht hoe doorlatend de grondopbouw is. Dit is nodig om effecten op het grondwater tijdens de ombouw te voorkomen.

Wanneer
In week 32 en 33 worden ter voorbereiding peilfilters en bronnen aangebracht.
De pompproeven worden uitgevoerd vanaf week 34 en duren naar verwachting tot week 37.

Hinder
Bij de pompproef wordt een aggregaat gebruikt. Omdat deze in een geluidsdichte kast zit, verwachten we hier geen geluidsoverlast van. Het onderzoek heeft geen nadelige effecten op de grondwaterstand. Het opgepompte water wordt via leidingen geloosd op het riool.

Reacties (0)

Nog geen reacties

Reageren