• 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019

Combinatie Herepoort werkt sinds januari 2017 aan de bouw van de Helperzoomtunnel.

Helperzoomtunnel
De Helperzoomtunnel wordt een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt). Vrachtwagens mogen er niet doorheen. De tunnel komt in de plaats van de spoorwegkruising bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen moet sluiten. De Helperzoomtunnel komt in het verlengde van de Helper Brink en sluit aan op de Duinkerkenstraat.

Vervolg

Inschuiven tunnel
Nu de tunnel klaar is, moet hij op zijn plek worden geschoven, onder het spoor door. Hiervoor moet het treinverkeer worden stilgelegd. Het inschuiven van de tunnelmoot stond gepland voor het hemelvaartweekend, maar dat kon toen niet doorgaan.
Planning: inschuiven tunnel: nog niet bekend

Afgerond

Aansluitingen op Duinkerkenstraat en Helperzoom
In april en mei 2018 heeft Combinatie Herepoort op de Duinkerkenstraat en op de Helperzoom de aansluitingen van de nieuwe tunnel op de bestaande wegen gemaakt.

Bouwen tunnelwanden en dak
De tunnelmoot is klaar. De aannemer heeft de buitenwanden van de tunnel en het dek gebouwd.

November en december 2017: Aanleg werkvloer en tunnelvloer
De tunnel wordt voorgebouwd op een locatie naast het spoor. In november werkte aannemer Combinatie Herepoort aan de aanleg van de werkvloer, op de bodem van de bouwkuip. Deze vloer zorgt voor een vlakke ondergrond. Hierop gaat de aannemer de vloer van de tunnel voorbouwen. Het storten van de tunnelvloer gebeurde voor de kerstdagen.

Storten tunnelvloer Helperzoomtunnel (december 2017).
Storten tunnelvloer Helperzoomtunnel (december 2017).

Augustus 2017: Slopen duiker en kademuur
Van zondag 6 augustus tot en met zondag 13 augustus is 24 uur per dag gewerkt rond het spoor bij de Helperzoomtunnel. Er reden in die periode geen treinen. Combinatie Herepoort heeft de duiker en de oude kademuur gesloopt. Verder zijn voorbereidingen getroffen zodat de tunnel later vanaf de voorbouwlocatie in één keer onder het spoor op zijn plek geschoven kan worden.

Juni 2017: Plaatsen damwanden
Combinatie Herepoort heeft damwanden geplaatst op het bouwterrein van de Helperzoomtunnel, bij de in- en uitgang van de toekomstige tunnel.

Maart 2017: Plaatsen damwanden
Op de locatie van de Helperzoomtunnel zijn damwanden geplaatst links en rechts van de plek waar later de tunnel uitgegraven wordt. Hiervoor werd het treinverkeer stilgelegd.

Maart 2017: Officiële start werkzaamheden
Donderdag 9 maart heeft wethouder Paul de Rook van Verkeer en Vervoer de officiële start gegeven van de bouw van de Helperzoomtunnel. Dat deed hij door een deel van een oude kademuur te slopen.

Maart 2017: verplaatsen ingang kinderwerktuin
In maart is de ingang van de kinderwerktuin in Helpman verplaatst. De ingang was aan de kant van het Helperpad en ligt nu aan de Helperzoom. Voordat de oude ingang werd afgesloten, werd de nieuwe inrit aangelegd.

Februari 2017: Bomenkap
Combinatie Herepoort heeft bomen en houtopstanden gekapt bij de toekomstige Helperzoomtunnel. Het gaat om groen aan beide zijden van het spoor. Om het voedselgebied voor vleermuizen in stand te houden, zijn er rond de vijver nieuwe bomen geplant en een scherm geplaatst.

Januari 2017: Start aanleg
Op 9 januari 2017 is Combinatie Herepoort gestart met de aanleg van de Helperzoomtunnel. Aan de Duinkerkenstraat is de bouwplaats ingericht.

Mei 2015: Archeologisch vooronderzoek
Voordat de Helperzoomtunnel kon worden aangelegd, is op deze plek een archeologisch vooronderzoek gedaan.