• 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019

Combinatie Herepoort werkt vanaf januari 2017 tot de zomer van 2018 aan de bouw van de Helperzoomtunnel.

Webcam

Live Stream Helperzoomtunnel Groningen

Live Stream Helperzoomtunnel Groningen

Werkzaamhedenoverzicht

Werkzaamheden tijdens treinvrije periode
Van zondag 6 augustus (vanaf 00.20 uur) tot en met zondag 13 augustus werken we 24 uur per dag rond het spoor bij de nieuw te bouwen Helperzoomtunnel tussen de Duinkerkenstraat en de Helperzoom. Er rijden dan geen treinen.

In deze periode slopen we de duiker en de oude kademuur. Verder treffen we voorbereidingen zodat de tunnel later vanaf de voorbouwlocatie in één keer onder het spoor op zijn plek geschoven kan worden. Ook deze werkzaamheden kunnen hinder voor de omgeving opleveren.

Tijdens de werkzaamheden houden we je via de pagina 'Voortgang werkzaamheden treinvrije periode' regelmatig op de hoogte van de voortgang van de uitvoering.