Plan Helpman/Coendersborg

 • Helperzoomtunnel verbindt beide zijden spoor
 • Verkeersplan houdt Helpman/Coendersborg veilig

Zo is het nu

Helpman ligt in het zuidelijke stadsdeel van Groningen. De wijk kenmerkt zich door brede lanen en veel groen, zoals in het Sterrebos en het Groenesteinpark. In en rondom de Helper Brink zijn veel scholen te vinden.  De wijk heeft via de spoorwegovergang bij de Esperantostraat een verbinding met De Oosterpoortbuurt.

Zo wordt het

Helperzoomtunnel verbindt beide zijden spoor
De bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat moet vanwege veiligheidseisen over enkele jaren dicht. Hier komt een extra spoor en er gaan meer treinen rijden. Er is geen ruimte om op deze plek een tunnel aan te leggen. Daarom komt er tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat een tunnel onder het spoor; de Helperzoomtunnel. Dankzij deze tunnel blijft er een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).

De bouw van de Helperzoomtunnel is gestart in januari 2017. Het is de bedoeling dat de tunnel in het voorjaar van 2018 opengaat voor het verkeer. De Helperzoomtunnel is klaar voordat de spoorwegovergang bij de Esperantostraat dichtgaat.

Wil je op de hoogte blijven van de aanleg van de Helperzoomtunnel? Abonneer je dan op de digitale nieuwsbrief Voortgang Helperzoomtunnel

De Helperzoomtunnel wordt verboden voor vrachtwagens.

Al uitgevoerd

Verkeersplan houdt Helpman/Coendersborg veilig
De Helperzoomtunnel komt zuidelijker te liggen dan de huidige spoorwegovergang, namelijk in het verlengde van de Helper Brink. Hierdoor gaan de verkeersstromen in de wijk Helpman/Coendersborg veranderen. Op sommige wegen wordt het drukker; op andere plekken juist rustiger.

Vooruitlopend op de aanleg van de Helperzoomtunnel zijn tussen mei en augustus 2016 verkeersmaatregelen genomen in de wijk. De maatregelen stonden beschreven in het inrichtingsplan (pdf) voor Helpman/Coendersborg van september 2014. Deze maatregelen ontmoedigen doorgaand verkeer, maar houden de bestemmingen in de wijk bereikbaar. Ook beperken de maatregelen verkeer rond kwetsbare plekken in de wijk, zoals de omgeving van de scholen bij de Helper Brink.

De verkeersmaatregelen die genomen zijn in Helpman/Coendersborg bestaan uit de volgende onderdelen:

Veiliger straten door uitbreiding 30 km/uur-gebied
Het overgrote deel van de wijk is 30 km/uur-gebied geworden. Zo is het veiliger op straat.

Minder verkeer in kwetsbare straten door andere rijrichtingen
In de meest kwetsbare straten is de hoeveelheid verkeer beperkt door het veranderen van de rijrichtingen. Er is bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer gekomen aan beide uiteinden van de Helper Brink. In en rond deze straat bevinden zich veel scholen. Je kunt nu niet meer met de auto direct vanaf de Helperzoom of de Hereweg de Helper Brink in. De Helper Brink is nu zo bereikbaar:

- vanaf noordzijde Helperzoom: via de Haydnlaan;
- vanaf zuidzijde Helperzoom: via De Savornin Lohmanlaan en de Beethovenlaan;
- vanaf Verlengde Hereweg: via De Savornin Lohmanlaan en de Van Houtenlaan. 

Veilig uitstappen tijdens de schoolspits
In de Haydnlaan en de Beethovenlaan zijn extra ‘kiss-and-ride’-plekken gekomen. Hier kunnen ouders hun kinderen rustig en veilig uit de auto laten stappen.

Inritconstructies markeren 30 km-gebied
Bij de straten in de wijk waar het 30 km/uur-gebied begint, is een ‘inritconstructie’ gekomen (zie foto). Zo is het voor automobilisten extra duidelijk vanaf waar de lagere snelheid geldt. In overleg met de bewoners hebben we ervoor gekozen om deze maatregel overal in de wijk op dezelfde manier uit te voeren, zodat er een uniform wegbeeld ontstaat.

Veiliger oversteken dankzij verhoogde kruispunten
Op verschillende plekken in de wijk zijn de kruispunten iets verhoogd. Strepen op de weg markeren deze verhoging. Ook zijn de wegen op deze plekken iets versmald. Deze ‘kruispuntplateaus’ moeten ervoor zorgen dat het autoverkeer afremt en voetgangers en fietsers gemakkelijker en veiliger kunnen oversteken. Er zijn ook kruispuntplateaus gekomen in de Goeman Borgesiuslaan, waar de snelheid 50 km/uur is gebleven.

Overzichtskaart van de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg (mrt 2017).
Overzichtskaart van de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg (mrt 2017).

Het overgrote deel van de wijk is 30 km/uur-gebied geworden.

Wat verandert er in dit deelgebied voor de fietsers?

 • Fietspad door de Helperzoomtunnel
 • Voorrang voor fietsers Helperzoom

Lees meer…

 

Reacties (94)

 1. Sieds

  19 februari 2017, 19:20

  De wijzigingen zijn nu een tijdje van kracht, en het valt mij op dat er nog met enige regelmatig wordt gezondigd tegen het éénrichtingsverkeer regime in de Helperoostsingel en de Helperbrink. Laatst nog chaotische taferelen ter hoogte van het Zernike college door een gefrustreerde automobilist die met alle geweld tegen het verkeer in wilde. ook heb ik eens een bestelbus met hoge snelheid vanaf de Hereweg de Helperbrink op zien rijden. Kennelijk is niet altijd duidelijk welke route gevold moet worden.
  1. John (Webredacteur)

   28 februari 2017, 10:18

   Wij hebben inderdaad geconstateerd dat nog niet iedereen zich aan de nieuwe verkeersregels in Helpman houdt. In het begin moesten veel weggebruikers kennelijk wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. We hebben de politie gevraagd extra te surveilleren. Wij gaan er vanuit dat het aantal overtredingen langzamerhand zal afnemen, ook door het uitvoeren van periodieke verkeerscontroles. Maar wij willen benadrukken dat de verkeergebruikers hierin ook zelf een verantwoordelijkheid hebben.
  Verberg de reacties
 2. Maartje

  23 mei 2017, 13:52

  In verband met schoolgaande/BSO gaande kinderen ben ik dagelijks in het gebied. Om heel eerlijk te zeggen komen er steeds meer borden/omleidingen en regels bij zodat het voor bezoekers steeds onduidelijker wordt. Uiteraard begrijp ik helemaal de achterliggende gedachte alleen is de uitvoering niet optimaal (en dan druk ik mij zacht uit) Ik ben heel erg bang dat als het gedeelte van de ringweg daadwerkelijk dicht gaat voor de wegwerkzaamheden het onmogelijk wordt om op een veilige manier kinderen op school en de BSO af te leveren. Dan heb ik het nog niet eens om de bewoners en de overlast welke zij ervaren.
  1. John (Webredacteur)

   1 juni 2017, 15:46

   @Maartje: excuses voor ons late antwoord. Net als u, vinden wij het belangrijk dat de wijk Helpman veilig te bereiken blijft. Het verkeersmaatregelenplan in Helpman/Coendersborg is nu klaar. De situatie in de wijk zelf hoeft niet meer veranderd te worden. Dankzij het verkeersplan is het grootste deel van de wijk een 30 km/uur-gebied geworden. Daarin staat de veiligheid van fietsers en voetgangers voorop. De wijk blijft ook goed bereikbaar tijdens de werkzaamheden aan de ringweg. Wel zullen er in de omgeving van de wijk regelmatig omleidingen nodig zijn. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden probeert de aannemer de hinder zo veel mogelijk te beperken en hij zal daarbij ook de veiligheid borgen. Voor de duidelijkheid: de ringweg gaat tijdens de ombouw niet compleet dicht. In beide richtingen blijven – met uitzondering van een aantal weekenden – steeds twee, versmalde rijstroken open. Op onze website en ook op die van Groningen Bereikbaar kunt u actuele informatie vinden over de uitvoering van de werkzaamheden en de actuele omleidingen. Het project Aanpak Ring Zuid is niet het enige uitvoeringsproject in de stad. Daarom vindt u op de site van Groninger Bereikbaar ook informatie over de andere projecten die de komende periode in uitvoering komen, zodat de verkeersgebruikers – zowel de automobilisten als de fietsers – zo goed mogelijk wordt geïnformeerd.
  Verberg de reacties
 3. suzanne

  19 juni 2017, 09:35

  de Groenesteinlaan wordt onevenredig hard getroffen, al sinds het afsluiten van het einde van de Helperoost. de huidige omleiding (tot 14-8!) kan echt niet, deze straat is veel te smal! Eerst worden we blij gemaakt met eenrichting en na een paar weken dit....
  1. Sanne (Webredacteur)

   19 juni 2017, 12:13

   @Suzanne, vanwege werkzaamheden in de Coendersweg (niet voor Aanpak Ring Zuid) is er zeer tijdelijk een omleidingsroute via de Groenesteinlaan. Voor de werkzaamheden aan de Kempkensberg geldt een andere route.
  Verberg de reacties
 4. Guido

  18 juli 2017, 12:53

  Nu er op de Helperbrink aan beide kanten van de weg geparkeerd wordt en met de file-vorming voor het verkeerslicht bij de Hereweg wordt het er erg fiets-onvriendelijk. Het is soms niet meer mogelijk met de fiets te passeren en fietsers nemen hun toevlucht tot het trottoir.
  1. Maris

   20 juli 2017, 10:43

   Hele moeizame situatie is dit, file-forming omdat er steeds maar een paar auto's groen licht krijgen (Ben in drukte tussen 5-10 minuten bezig om vanaf de Singelier bij de Hereweg te komen. Terwijl ik ondertussen de fietsers vaak groen zie krijgen). Vervelendste is dat door de keuzes in 1-richtingsstraten ik, en andere bewoners die op de HelperBrink aangesloten zijn, geen enkel ander alternatief hebben dan achteraan de rij aan te sluiten.
   Maak AUB de Helperbrink vanaf de singelier gewoon weer 2-richtingsverkeer. Dan kan ik tenminste op een andere manier mijn wijk uit.
   1. Guido

    20 juli 2017, 14:15

    Met de auto zal het ook niet echt fijn zijn, om het vanaf de Singelier (Coendersweg) weer twee-richtings verkeer te maken zou misshien kunnen helpen met de drukte.
    In de cyclus van de verkeerslichten bij de hereweg krijgen de fietsers maar 1 keer groen (net als de auto's). Hij staat voor de fietsers wel wat langer op groen omdat alle richtingen tegelijk gaan en je moet wachten voor het kruisende verkeer. Als het druk is moet je met de auto waarschijnlijk een aantal cycli wachten voordat je aan de beurt bent.
  Verberg de reacties
 5. Sanne (Webredacteur)

  19 juli 2017, 13:58

  Na de invoering van het verkeersplan Helpman is het eerste deel van de Helper Brink visueel versmald, omdat nu inderdaad aan beide kanten van de weg kan worden geparkeerd. De Helper Brink is onderdeel van het 30km/uur gebied Helpman en door de versmalling van de weg wordt de snelheid van het autoverkeer afgeremd. Tegelijkertijd zijn in het weggedeelte vlak voor het verkeerslicht de fietsstroken verbreed.
  Gedurende korte momenten van de dag – met name wanneer de leerlingen naar de scholen worden gebracht of worden gehaald – kan er extra drukte ontstaan voor de verkeerslichten. Op die momenten zullen de verkeersdeelnemers zich moeten aanpassen. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de fietsers over de stoep rijden.
  De verkeerssituatie is naar onze mening niet zodanig dat we de getroffen maatregelen moeten terugdraaien.
  1. Maris

   20 juli 2017, 10:46

   Misschien dat je dan eens dagelijks achteraan de rij moet sluiten... Dan merk je hoe onveilig en onwenselijk de situatie is.
   Fietsers die tussen auto's slalommen, auto's die proberen op de baan voor linksafslaand verkeer te komen, fietsers die breed fietsen en de auto's tegemoet komen etc.
   1. Tim

    8 augustus 2017, 10:50

    Ik blijf het een vreemde aanpak vinden om situaties maar 'krap' en 'onoverzichtelijk' te maken om zo de veiligheid te vergroten. Je bereikt er inderdaad mee dat de snelheid minder wordt maar dat komt volgens mij met name doordat mensen de situatie niet meer kunnen overzien, dat is lastig want je moet je ineens op veel meer concentreren.

    Naast de beschreven situatie in helpman zie ik dit ook veel terug bij afritten, b.v. bij de viaducten op de oostelijke ringweg. Er zijn daar hekjes geplaatst die het zicht op het aankomende verkeer wegneemt. Je moet daardoor inderdaad afremmen om nog 'veilig' de weg op te draaien maar dit neemt mijn inziens ook te veel overzicht weg.

    Ondanks dat in beide gevallen de snelheid eruit wordt gehaald betwijfel ik of het veiliger is. Bovendien worden nu auto's van particulieren ingezet om een situatie smaller te maken, waardoor het risico op schade van die auto's (spiegels en krassen) ook groter is. Is het in dergelijke situaties niet mogelijk om het verkeer af te remmen en het overzicht wel te bewaren? Drempels, stoepranden, optische indicaties op het wegdek, lage struiken, etc.
  2. Guido

   20 juli 2017, 14:25

   "Op die momenten zullen de verkeersdeelnemers zich moeten aanpassen". Op wat voor manier? Ik denk niet dat fietsers rustig achter de auto's aan gaan sluiten en dan meehobbelen in de file todat ze eindelijk kunnen passeren.
   1. Sanne (Webredacteur)

    25 juli 2017, 14:33

    Het verkeersplan Helpman is opgesteld om doorgaand verkeer te weren en de verkeersveiligheid te vergroten als straks de Helperzoomtunnel klaar is. Daarom is het overgrote deel van de wijk 30km/uur geworden en is in verschillende straten éénrichtingsverkeer ingevoerd. Het plan is weloverwogen tot stand gekomen en na veel overleg met de bewoners en de scholen in de wijk.

    Een van de maatregelen die op basis van het verkeersplan is getroffen, is het invoeren van éénrichtingsverkeer op de beide uiteinden van de Helper Brink. Het terugdraaien van die maatregelen zou ongewenst doorgaand verkeer tot gevolg hebben en daarom wijzen wij dat af. Op bepaalde momenten van de dag – met name als de leerlingen naar de scholen worden gebracht en worden gehaald – is er inderdaad extra drukte bij het verkeerslicht van de Helper Brink/verlengde Hereweg. Omdat deze drukte zich beperkt tot bepaalde piekmomenten is er naar onze mening geen reden het plan op dit punt aan te passen.
  Verberg de reacties
 6. Rene

  25 juli 2017, 18:10

  Wat bedoeld wordt is dat de nieuwe inrichting van de Helperbrink (en dan het voorste stuk) het bij filevorming voor fietsers vrijwel onmogelijk maakt om de auto' s te passeren. De Helperbrink is juist rond de aanvangstijden van de scholen een belangrijke fietsroute. En deze piekmomenten geven gevaarlijke situaties, met vooral veel fietsende kinderen. De versmalling door het invoeren van 2 zijdig parkeren op het voorste stuk was onnodig, dit was juist altijd al het smalste stuk. Terwijl het breedste stuk tussen Coendersweg en Haydnlaan nog steeds een racebaan is.
  Verberg de reacties
 7. E.E. Spijk.

  17 augustus 2017, 20:45

  Gaarne wil ik nog eens reageren op de verkeerssituatie in Helpman. In de eerste plaats de Groenesteinlaan.
  Sinds enige tijd is hier eenrichtingverkeer ingesteld. Helaas wordt dit niet nageleefd door veel automobilisten.Er wordt aan het begin van de straat even gekeken of de kust veilig is en dan gaat het volgas de straat door. LEVENSGEVAARLIJK. !!!.Mogelijk wat met controle ?. In de tweede plaats de Helperbrink tussen de Coendersweg en de Verlengde Hereweg. Nu er aan beide kanten mag worden geparkeerd, is de beschikbare ruimte voor het verkeer zo smal, dat het met name voor de fietsers een hachelijke onderneming is om daar te fietsen. Veel fietsers nemen nu al hun toevluch tot de trottoirs.Dit is toch een absurde situatie ? Er werd vanuitgegaan dat de nieuwe verkeerssituatie in Helpman de veiliheid zou bevorderen, maar in de omschreven situatie is de veiligheid wel ver te zoeken.Als straks na de schoolvakantie het Zernike college weer opengaat met 1500 leerlingen, is het wachten op ongelukken. Als er zoals voorheen aan de noordzijde van dit gedeelte van de Helperbrink weer een parkeerverbod van kracht wordt, is het al een stuk veiliger. Een kleine moeite lijkt me, waarmee mogelijk mensenlevens en leed gespaard gaan worden.
  Verberg de reacties
 8. G.N.van der Kooi

  22 januari 2018, 12:55

  Ik heb al vaker gereageerd over verkeer Helper Oostsingel. Nog steeds verkeer vanaf Mamma Mini dat terug rijdt naar Hereweg {dus verkeerd } als je er iets van zegt krijg je een grote bek en tevens bijna ongelukken
  Wat doet men hieraan is handhaven lijkt mij toch niet zo moeilijk
  Een verontruste bewoner van helpman
  1. John (Webredacteur)

   23 januari 2018, 14:55

   De gemeente Groningen heeft de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg uitgevoerd. Meldingen, vragen en klachten over de nieuwe verkeerssituatie horen daarom bij de gemeente Groningen thuis. U kunt hierover het beste contact opnemen met het Loket Verkeer en werkzaamheden. Telefoon: (050) 367 89 89. Of gebruik het formulier op onze website.
   1. piet lut

    20 februari 2018, 10:01

    Door het continu aanpassen van de richtingen in de wijk. Zoals de Helper Oostsingel en de Groenestein laan, worden problemen (verkeersstromen) verplaatst. In andere delen van de wijk, bijvoorbeeld de Helper Brink wordt het hierdoor drukker en onveiliger!!!
    Het doen van een verkeersprognose op voorhand lijkt mij door het wijzigen van plannen achteraf dan ook niet heel handig.
    Wordt er nu ook nog gemonitord of er nog verbeteringen zijn door te voeren. Of is alles nu doorgevoerd en zullen we het met dit plan moeten doen?
  Verberg de reacties

Reageren