Plan Helpman/Coendersborg

 • Helperzoomtunnel verbindt beide zijden spoor
 • Verkeersplan houdt Helpman/Coendersborg veilig

Zo is het nu

Helpman ligt in het zuidelijke stadsdeel van Groningen. De wijk kenmerkt zich door brede lanen en veel groen, zoals in het Sterrebos en het Groenesteinpark. In en rondom de Helper Brink zijn veel scholen te vinden.  De wijk heeft via de spoorwegovergang bij de Esperantostraat een verbinding met De Oosterpoortbuurt.

Zo wordt het

Helperzoomtunnel verbindt beide zijden spoor
De bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat moet vanwege veiligheidseisen over enkele jaren dicht. Hier komt een extra spoor en er gaan meer treinen rijden. Er is geen ruimte om op deze plek een tunnel aan te leggen. Daarom komt er tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat een tunnel onder het spoor; de Helperzoomtunnel. Dankzij deze tunnel blijft er een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).

De bouw van de Helperzoomtunnel is gestart in januari 2017. Wil je op de hoogte blijven van de aanleg van de Helperzoomtunnel? Abonneer je dan op de digitale nieuwsbrief Voortgang Helperzoomtunnel

De Helperzoomtunnel wordt verboden voor vrachtwagens.

Al uitgevoerd

Verkeersplan houdt Helpman/Coendersborg veilig
De Helperzoomtunnel komt zuidelijker te liggen dan de huidige spoorwegovergang, namelijk in het verlengde van de Helper Brink. Hierdoor gaan de verkeersstromen in de wijk Helpman/Coendersborg veranderen. Op sommige wegen wordt het drukker; op andere plekken juist rustiger.

Vooruitlopend op de aanleg van de Helperzoomtunnel zijn tussen mei en augustus 2016 verkeersmaatregelen genomen in de wijk. De maatregelen stonden beschreven in het inrichtingsplan (pdf) voor Helpman/Coendersborg van september 2014. Deze maatregelen ontmoedigen doorgaand verkeer, maar houden de bestemmingen in de wijk bereikbaar. Ook beperken de maatregelen verkeer rond kwetsbare plekken in de wijk, zoals de omgeving van de scholen bij de Helper Brink.

De verkeersmaatregelen die genomen zijn in Helpman/Coendersborg bestaan uit de volgende onderdelen:

Veiliger straten door uitbreiding 30 km/uur-gebied
Het overgrote deel van de wijk is 30 km/uur-gebied geworden. Zo is het veiliger op straat.

Minder verkeer in kwetsbare straten door andere rijrichtingen
In de meest kwetsbare straten is de hoeveelheid verkeer beperkt door het veranderen van de rijrichtingen. Er is bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer gekomen aan beide uiteinden van de Helper Brink. In en rond deze straat bevinden zich veel scholen. Je kunt nu niet meer met de auto direct vanaf de Helperzoom of de Hereweg de Helper Brink in. De Helper Brink is nu zo bereikbaar:

- vanaf noordzijde Helperzoom: via de Haydnlaan;
- vanaf zuidzijde Helperzoom: via De Savornin Lohmanlaan en de Beethovenlaan;
- vanaf Verlengde Hereweg: via De Savornin Lohmanlaan en de Van Houtenlaan. 

Veilig uitstappen tijdens de schoolspits
In de Haydnlaan en de Beethovenlaan zijn extra ‘kiss-and-ride’-plekken gekomen. Hier kunnen ouders hun kinderen rustig en veilig uit de auto laten stappen.

Inritconstructies markeren 30 km-gebied
Bij de straten in de wijk waar het 30 km/uur-gebied begint, is een ‘inritconstructie’ gekomen (zie foto). Zo is het voor automobilisten extra duidelijk vanaf waar de lagere snelheid geldt. In overleg met de bewoners hebben we ervoor gekozen om deze maatregel overal in de wijk op dezelfde manier uit te voeren, zodat er een uniform wegbeeld ontstaat.

Veiliger oversteken dankzij verhoogde kruispunten
Op verschillende plekken in de wijk zijn de kruispunten iets verhoogd. Strepen op de weg markeren deze verhoging. Ook zijn de wegen op deze plekken iets versmald. Deze ‘kruispuntplateaus’ moeten ervoor zorgen dat het autoverkeer afremt en voetgangers en fietsers gemakkelijker en veiliger kunnen oversteken. Er zijn ook kruispuntplateaus gekomen in de Goeman Borgesiuslaan, waar de snelheid 50 km/uur is gebleven.

Overzichtskaart van de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg (mrt 2017).
Overzichtskaart van de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg (mrt 2017).

Het overgrote deel van de wijk is 30 km/uur-gebied geworden.

Wat verandert er in dit deelgebied voor de fietsers?

 • Fietspad door de Helperzoomtunnel
 • Voorrang voor fietsers Helperzoom

Lees meer…

 

Reacties (164)

 1. piet

  1 december 2016, 20:16

  Wat een flut plan, iedereen rijdt te hard op de Helper Brink. Is dit 30 km per uur wat een flauwekul zeg, gemiddelde snelheid is zeker rond de 50 km per uur.
  Alle reacties wegwuiven kan een kind van 5 ook wel.
  Verberg de reacties
 2. Veeger-Janssen

  29 januari 2017, 19:37

  In de Goem.Borg,l. is vlakbij de Thorbeckel. een uitstulping in het rijvlak gemaakt. Geen bloembak. Wat is het nut?
  Er zitdaarachter in westelijke richting een bocht in de weg.Als je om het nieuwe
  obstakel naar links uitwijkt kun je aankomend verkeer niet zien. Nu zit ik in een
  langzame scootmobiel en wil het entreepad naar de villawijk in.Heel gevaarlijk.
  Als U nu een spiegel op de juiste plaats zet, wacht ik het verkeer rustig af!
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   9 februari 2017, 11:47

   De maatregelen die in de Goeman Borgesiuslaan zijn getroffen, maken deel uit van het verkeersplan Helpman/Coendersborg. De maatregelen zijn erop gericht de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Op verschillende locaties in de Goeman Borgesiuslaan is de weg versmald. Dat zijn de ‘uitstulpingen’ waar u op doelt. Die uitstulpingen zijn zo gemaakt dat ze het zicht op het verkeer niet ontnemen (er staan geen obstakels op). Ook zijn op verschillende kruispunten kruispuntplateaus aangebracht. Daar is de weg verhoogd - tot op het niveau van het trottoir - en is de weg versmald. Dit maakt het voor voetgangers en ook voor gebruikers van scootmobiels gemakkelijker om de weg over te steken. Een van deze plateaus ligt vlakbij de Thorbeckelaan, namelijk ter hoogte van de Coendershaag. Hier kunt u veilig oversteken naar de villawijk.
   1. Jacob

    29 juli 2017, 14:50

    Als met "de uitstulpingen" ook de, buiten aangegeven parkeervakken, geparkeerde auto's worden bedoeld, aan het begin van de Goeman Borgesius (vanaf kruispunt Hereweg tot aan kruispunt van Houtenlaan), dan slaat het argument van overzicht al nergens meer op. Daar is door die situatie toe te staan een zeer ONoverzichtelijke situatie gecreeerd. Met alle risico's van dien voor alle soorten van verkeer. Daarbij dan ook benoemd de veiligheidsrisico's om het elkaar tegemoet komend verkeer aldaar op één rijbaan te persen met dit parkeergedoogbeleid.
    Vreemd is verder, dat op de kaart de G.B. als een doorgaande 50 km weg wordt aangemerkt, terwijl de gemeente zich van het argument bediend dat het geparkeerde wagenpark op eerder genoemd stuk als instrument dient om de snelheid te matigen. Hoezo dan doorgaande route voor 50 km/uur. Verder valt de laatste tijd ook op, dat dit stuk weg dichtslibt voor het zowel komend als gaand verkeer uit de richting van de stoplichten, wanneer het verkeersaanbod toeneemt. Wat in de toekomst alleen maar meer zal worden.
    Kortom is het parkeerbeleid van de gemeente op dit stuk weg een grote misser, waar gewoon zonder politieke spelletjes een reactie op moet komen. Heel simpel door een parkeerverbod aan een zijde van de straat, of door structurele aanpassingen voor meer parkeerhavens buiten de rijbanen.
    1. DJ

     29 juli 2017, 19:39

     @Jacob: De Goeman Borgesiuslaas is GEEN doorgaande route. De gemeentelijke wegbenaminggeeft dit ook aan: een weg voor wijkverkeer, NIET voor doorgaand verkeer. De gemeente/arz hebben ons verzekerd dat de hoeveelheid verkeer op de Goeman Borgesiuslaan NIET zo groot zou worden dat het nodig zou zijn om parkeren te verbieden. De modellen hadden dit aangegeven. Wij willen NIET nog meer verkeer door deze straat. De gemeente ons ook toegezegd dat zij ervoor zouden zorgen dat er niet meer verkeer door onze straat zal gaan dan hun modellen hadden aangegeven. Als er toch teveel verkeer dreigt te komen dan "zijn er 300 mogelijkheden om verkeer een andere route te laten kiezen, en straten te ontlasten". Dat is precies wat er moet gebeuren. Dus niet het parkeren verbieden, en een grote racebaan voor veel meer verkeer dan bedoeld creeren, maar ervoor zorgen dat doorgaand verkeer geen gebruik maakt van deze route.
     1. Jacob

      30 juli 2017, 18:29

      Bovenstaande is dus duidelijk een reactie van een bewoner, die slechts oog heeft voor het parkeren van eigen voertuig, en zich geen zak aantrekt van algemeen belang. 300 mogelijkheden, zolang maar niet voor eigen deur. En bestudeer gewoon de kaart; de route G.B. en Helperzoom zijn beide als - doorgaande - route aangemerkt naar het nieuw aan te leggen gedeelte van de Helperbrink, met een 50 km begrenzing. Doorgaand is niet synoniem voor racebaan, maar voor doorstroming, met veiligheid ook in acht genomen.
     2. DJ

      31 juli 2017, 10:32

      @Jacob: Jammer dat je allemaal aannames maakt in je reactie hieronder die negens op gebaseerd zijn. Ik woon niet aan de Goeman Borgesiuslaan, en ik heb geen auto. Het kan mij in principe ook niets schelen of je wel of niet mag parkeren aan de Goeman Borgesiuslaan. Het gaat mij erom dat er afspraken zijn gemaakt met de gemeente en ARZ om te voorkomen dat de Goeman Borgesiuslaan en de Helperzoomtunnel een nieuwe doorgaande route worden. Deze weg is niet als doorgaande route aangemerkt (itt wat jij beweert). Het is de verzamelweg voor bewoners om de wijk Helpman in en uit te komen. Doorgaand verkeer moet gewoon over de ringweg: dat is in het algemeen belang. Als jij de Goeman Borgesiuslaan als doorgaande route gaat gebruiken dan schaad je het hele idee van een ringweg. Er is door de gemeente/ARZ aangegeven hoeveel verkeer door de straten in de wijk mag gaan rijden. Er is uitgerekend dat de hoeveelheid verkeer in de Goeman Borgesiuslaan prima te combineren valt met parkeren aldaar, TENZIJ de laan onbedoeld toch als doorgaande route gebruikt gaat worden. Dit lijkt nu het geval te worden (omdat kennelijk mensen zoals jij vinden dat er niet over de ringweg gereden hoeft te worden, en woonwijken ontzien moeten worden). Jouw oplossing om dan maar gewoon het parkeren te verbieden, en het weg toch maar als doorgaande route door een woonwijk te gaan gebruiken, druist daarom in tegen alle afspraken. Het doel moet zijn om verkeer over de ringweg te laten rijden en niet door de wookwijken. Als parkeren verboden wordt, zullen er andere maatregelen genomen moeten worden om het verkeer te belemmeren opdat de weg in een woonwijk niet als doorgaande route gebruikt wordt. Rijd dus gewoon over de ringeweg als je wilt doorrijden.
  Verberg de reacties
 3. Sieds

  19 februari 2017, 19:20

  De wijzigingen zijn nu een tijdje van kracht, en het valt mij op dat er nog met enige regelmatig wordt gezondigd tegen het éénrichtingsverkeer regime in de Helperoostsingel en de Helperbrink. Laatst nog chaotische taferelen ter hoogte van het Zernike college door een gefrustreerde automobilist die met alle geweld tegen het verkeer in wilde. ook heb ik eens een bestelbus met hoge snelheid vanaf de Hereweg de Helperbrink op zien rijden. Kennelijk is niet altijd duidelijk welke route gevold moet worden.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   28 februari 2017, 10:18

   Wij hebben inderdaad geconstateerd dat nog niet iedereen zich aan de nieuwe verkeersregels in Helpman houdt. In het begin moesten veel weggebruikers kennelijk wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. We hebben de politie gevraagd extra te surveilleren. Wij gaan er vanuit dat het aantal overtredingen langzamerhand zal afnemen, ook door het uitvoeren van periodieke verkeerscontroles. Maar wij willen benadrukken dat de verkeergebruikers hierin ook zelf een verantwoordelijkheid hebben.
   1. Syl

    8 augustus 2017, 09:35

    Sinds vorig jaar de rijrichting is veranderd heb ik nog geen extra surveillerende agenten of BOA 's gezien. Heel regelmatig rijden auto's, bestelwagens en zelfs auto's van de gemeente in de verkeerde richting. Ik woon tegenover de Joseph Haydn school en ZINN, sinds vorig jaar zomer is er tegenover onze flat een lange Kiss & ride strook zodat kinderen "rustig en veilig" afgezet kunnen worden. Als ik zie hoe sommige ouders daarmee omgaan, er wordt zo royaal geparkeerd dat anderen hun auto gewoon stil zetten midden op straat, of op de hoek om hun kinderen uit te laden. Bovendien hebben veel ouders de gewoonte om met kennissen rustig te blijven kletsen. Natuurlijk zijn er ouders die hun kinderen wel het goede voorbeeld geven maar helaas zijn er ook heel veel andere ouders.
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     16 augustus 2017, 11:17

     @Syl: bedankt voor je reactie. We horen vaker dat er in Helpman/Coendersborg nog regelmatig verkeer tegen de rijrichtingen ingaat. We hebben de gemeente gevraagd binnenkort weer extra te surveilleren. Ook gaan we bekijken of we iets kunnen doen aan het onveilige gedrag bij de kiss-and-ridestroken.
  Verberg de reacties
 4. Maartje

  23 mei 2017, 13:52

  In verband met schoolgaande/BSO gaande kinderen ben ik dagelijks in het gebied. Om heel eerlijk te zeggen komen er steeds meer borden/omleidingen en regels bij zodat het voor bezoekers steeds onduidelijker wordt. Uiteraard begrijp ik helemaal de achterliggende gedachte alleen is de uitvoering niet optimaal (en dan druk ik mij zacht uit) Ik ben heel erg bang dat als het gedeelte van de ringweg daadwerkelijk dicht gaat voor de wegwerkzaamheden het onmogelijk wordt om op een veilige manier kinderen op school en de BSO af te leveren. Dan heb ik het nog niet eens om de bewoners en de overlast welke zij ervaren.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   1 juni 2017, 15:46

   @Maartje: excuses voor ons late antwoord. Net als u, vinden wij het belangrijk dat de wijk Helpman veilig te bereiken blijft. Het verkeersmaatregelenplan in Helpman/Coendersborg is nu klaar. De situatie in de wijk zelf hoeft niet meer veranderd te worden. Dankzij het verkeersplan is het grootste deel van de wijk een 30 km/uur-gebied geworden. Daarin staat de veiligheid van fietsers en voetgangers voorop. De wijk blijft ook goed bereikbaar tijdens de werkzaamheden aan de ringweg. Wel zullen er in de omgeving van de wijk regelmatig omleidingen nodig zijn. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden probeert de aannemer de hinder zo veel mogelijk te beperken en hij zal daarbij ook de veiligheid borgen. Voor de duidelijkheid: de ringweg gaat tijdens de ombouw niet compleet dicht. In beide richtingen blijven – met uitzondering van een aantal weekenden – steeds twee, versmalde rijstroken open. Op onze website en ook op die van Groningen Bereikbaar kunt u actuele informatie vinden over de uitvoering van de werkzaamheden en de actuele omleidingen. Het project Aanpak Ring Zuid is niet het enige uitvoeringsproject in de stad. Daarom vindt u op de site van Groninger Bereikbaar ook informatie over de andere projecten die de komende periode in uitvoering komen, zodat de verkeersgebruikers – zowel de automobilisten als de fietsers – zo goed mogelijk wordt geïnformeerd.
  Verberg de reacties
 5. suzanne

  19 juni 2017, 09:35

  de Groenesteinlaan wordt onevenredig hard getroffen, al sinds het afsluiten van het einde van de Helperoost. de huidige omleiding (tot 14-8!) kan echt niet, deze straat is veel te smal! Eerst worden we blij gemaakt met eenrichting en na een paar weken dit....
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   19 juni 2017, 12:13

   @Suzanne, vanwege werkzaamheden in de Coendersweg (niet voor Aanpak Ring Zuid) is er zeer tijdelijk een omleidingsroute via de Groenesteinlaan. Voor de werkzaamheden aan de Kempkensberg geldt een andere route.
  Verberg de reacties
 6. Guido

  18 juli 2017, 12:53

  Nu er op de Helperbrink aan beide kanten van de weg geparkeerd wordt en met de file-vorming voor het verkeerslicht bij de Hereweg wordt het er erg fiets-onvriendelijk. Het is soms niet meer mogelijk met de fiets te passeren en fietsers nemen hun toevlucht tot het trottoir.
  1. Maris

   20 juli 2017, 10:43

   Hele moeizame situatie is dit, file-forming omdat er steeds maar een paar auto's groen licht krijgen (Ben in drukte tussen 5-10 minuten bezig om vanaf de Singelier bij de Hereweg te komen. Terwijl ik ondertussen de fietsers vaak groen zie krijgen). Vervelendste is dat door de keuzes in 1-richtingsstraten ik, en andere bewoners die op de HelperBrink aangesloten zijn, geen enkel ander alternatief hebben dan achteraan de rij aan te sluiten.
   Maak AUB de Helperbrink vanaf de singelier gewoon weer 2-richtingsverkeer. Dan kan ik tenminste op een andere manier mijn wijk uit.
   1. Guido

    20 juli 2017, 14:15

    Met de auto zal het ook niet echt fijn zijn, om het vanaf de Singelier (Coendersweg) weer twee-richtings verkeer te maken zou misshien kunnen helpen met de drukte.
    In de cyclus van de verkeerslichten bij de hereweg krijgen de fietsers maar 1 keer groen (net als de auto's). Hij staat voor de fietsers wel wat langer op groen omdat alle richtingen tegelijk gaan en je moet wachten voor het kruisende verkeer. Als het druk is moet je met de auto waarschijnlijk een aantal cycli wachten voordat je aan de beurt bent.
  Verberg de reacties
 7. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

  19 juli 2017, 13:58

  Na de invoering van het verkeersplan Helpman is het eerste deel van de Helper Brink visueel versmald, omdat nu inderdaad aan beide kanten van de weg kan worden geparkeerd. De Helper Brink is onderdeel van het 30km/uur gebied Helpman en door de versmalling van de weg wordt de snelheid van het autoverkeer afgeremd. Tegelijkertijd zijn in het weggedeelte vlak voor het verkeerslicht de fietsstroken verbreed.
  Gedurende korte momenten van de dag – met name wanneer de leerlingen naar de scholen worden gebracht of worden gehaald – kan er extra drukte ontstaan voor de verkeerslichten. Op die momenten zullen de verkeersdeelnemers zich moeten aanpassen. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de fietsers over de stoep rijden.
  De verkeerssituatie is naar onze mening niet zodanig dat we de getroffen maatregelen moeten terugdraaien.
  1. Maris

   20 juli 2017, 10:46

   Misschien dat je dan eens dagelijks achteraan de rij moet sluiten... Dan merk je hoe onveilig en onwenselijk de situatie is.
   Fietsers die tussen auto's slalommen, auto's die proberen op de baan voor linksafslaand verkeer te komen, fietsers die breed fietsen en de auto's tegemoet komen etc.
   1. Tim

    8 augustus 2017, 10:50

    Ik blijf het een vreemde aanpak vinden om situaties maar 'krap' en 'onoverzichtelijk' te maken om zo de veiligheid te vergroten. Je bereikt er inderdaad mee dat de snelheid minder wordt maar dat komt volgens mij met name doordat mensen de situatie niet meer kunnen overzien, dat is lastig want je moet je ineens op veel meer concentreren.

    Naast de beschreven situatie in helpman zie ik dit ook veel terug bij afritten, b.v. bij de viaducten op de oostelijke ringweg. Er zijn daar hekjes geplaatst die het zicht op het aankomende verkeer wegneemt. Je moet daardoor inderdaad afremmen om nog 'veilig' de weg op te draaien maar dit neemt mijn inziens ook te veel overzicht weg.

    Ondanks dat in beide gevallen de snelheid eruit wordt gehaald betwijfel ik of het veiliger is. Bovendien worden nu auto's van particulieren ingezet om een situatie smaller te maken, waardoor het risico op schade van die auto's (spiegels en krassen) ook groter is. Is het in dergelijke situaties niet mogelijk om het verkeer af te remmen en het overzicht wel te bewaren? Drempels, stoepranden, optische indicaties op het wegdek, lage struiken, etc.
  2. Guido

   20 juli 2017, 14:25

   "Op die momenten zullen de verkeersdeelnemers zich moeten aanpassen". Op wat voor manier? Ik denk niet dat fietsers rustig achter de auto's aan gaan sluiten en dan meehobbelen in de file todat ze eindelijk kunnen passeren.
   1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

    25 juli 2017, 14:33

    Het verkeersplan Helpman is opgesteld om doorgaand verkeer te weren en de verkeersveiligheid te vergroten als straks de Helperzoomtunnel klaar is. Daarom is het overgrote deel van de wijk 30km/uur geworden en is in verschillende straten éénrichtingsverkeer ingevoerd. Het plan is weloverwogen tot stand gekomen en na veel overleg met de bewoners en de scholen in de wijk.

    Een van de maatregelen die op basis van het verkeersplan is getroffen, is het invoeren van éénrichtingsverkeer op de beide uiteinden van de Helper Brink. Het terugdraaien van die maatregelen zou ongewenst doorgaand verkeer tot gevolg hebben en daarom wijzen wij dat af. Op bepaalde momenten van de dag – met name als de leerlingen naar de scholen worden gebracht en worden gehaald – is er inderdaad extra drukte bij het verkeerslicht van de Helper Brink/verlengde Hereweg. Omdat deze drukte zich beperkt tot bepaalde piekmomenten is er naar onze mening geen reden het plan op dit punt aan te passen.
    1. Josja

     10 mei 2018, 21:35

     Ik snap niet waarom er nu aan beide kanten van de helperbrink geparkeerd mag worden? Dat is de grootste reden voor de krapte die vooral gevaarlijk is voor ouders met kinderen op de fiets.
  Verberg de reacties
 8. Rene

  25 juli 2017, 18:10

  Wat bedoeld wordt is dat de nieuwe inrichting van de Helperbrink (en dan het voorste stuk) het bij filevorming voor fietsers vrijwel onmogelijk maakt om de auto' s te passeren. De Helperbrink is juist rond de aanvangstijden van de scholen een belangrijke fietsroute. En deze piekmomenten geven gevaarlijke situaties, met vooral veel fietsende kinderen. De versmalling door het invoeren van 2 zijdig parkeren op het voorste stuk was onnodig, dit was juist altijd al het smalste stuk. Terwijl het breedste stuk tussen Coendersweg en Haydnlaan nog steeds een racebaan is.
  Verberg de reacties
 9. E.E. Spijk.

  17 augustus 2017, 20:45

  Gaarne wil ik nog eens reageren op de verkeerssituatie in Helpman. In de eerste plaats de Groenesteinlaan.
  Sinds enige tijd is hier eenrichtingverkeer ingesteld. Helaas wordt dit niet nageleefd door veel automobilisten.Er wordt aan het begin van de straat even gekeken of de kust veilig is en dan gaat het volgas de straat door. LEVENSGEVAARLIJK. !!!.Mogelijk wat met controle ?. In de tweede plaats de Helperbrink tussen de Coendersweg en de Verlengde Hereweg. Nu er aan beide kanten mag worden geparkeerd, is de beschikbare ruimte voor het verkeer zo smal, dat het met name voor de fietsers een hachelijke onderneming is om daar te fietsen. Veel fietsers nemen nu al hun toevluch tot de trottoirs.Dit is toch een absurde situatie ? Er werd vanuitgegaan dat de nieuwe verkeerssituatie in Helpman de veiliheid zou bevorderen, maar in de omschreven situatie is de veiligheid wel ver te zoeken.Als straks na de schoolvakantie het Zernike college weer opengaat met 1500 leerlingen, is het wachten op ongelukken. Als er zoals voorheen aan de noordzijde van dit gedeelte van de Helperbrink weer een parkeerverbod van kracht wordt, is het al een stuk veiliger. Een kleine moeite lijkt me, waarmee mogelijk mensenlevens en leed gespaard gaan worden.
  Verberg de reacties
 10. G.N.van der Kooi

  22 januari 2018, 12:55

  Ik heb al vaker gereageerd over verkeer Helper Oostsingel. Nog steeds verkeer vanaf Mamma Mini dat terug rijdt naar Hereweg {dus verkeerd } als je er iets van zegt krijg je een grote bek en tevens bijna ongelukken
  Wat doet men hieraan is handhaven lijkt mij toch niet zo moeilijk
  Een verontruste bewoner van helpman
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   23 januari 2018, 14:55

   De gemeente Groningen heeft de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg uitgevoerd. Meldingen, vragen en klachten over de nieuwe verkeerssituatie horen daarom bij de gemeente Groningen thuis. U kunt hierover het beste contact opnemen met het Loket Verkeer en werkzaamheden. Telefoon: (050) 367 89 89. Of gebruik het formulier op onze website.
   1. piet lut

    20 februari 2018, 10:01

    Door het continu aanpassen van de richtingen in de wijk. Zoals de Helper Oostsingel en de Groenestein laan, worden problemen (verkeersstromen) verplaatst. In andere delen van de wijk, bijvoorbeeld de Helper Brink wordt het hierdoor drukker en onveiliger!!!
    Het doen van een verkeersprognose op voorhand lijkt mij door het wijzigen van plannen achteraf dan ook niet heel handig.
    Wordt er nu ook nog gemonitord of er nog verbeteringen zijn door te voeren. Of is alles nu doorgevoerd en zullen we het met dit plan moeten doen?
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     20 februari 2018, 17:03

     Zoals hierboven staat, heeft de gemeente Groningen de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg uitgevoerd. Met meldingen, vragen en klachten over de nieuwe verkeerssituatie in Helpman/Coendersborg kun je daarom terecht bij de gemeente Groningen. Je kunt hierover het beste contact opnemen met het Loket Verkeer en werkzaamheden. Telefoon: (050) 367 89 89. Of gebruik het formulier op onze website.
  Verberg de reacties
 11. Maarten

  26 februari 2018, 10:15

  Volgens mij zag ik vanochtend een bord waarop stond dat de Helperzoom binnenkort 2 maanden wordt afgesloten. Klopt dit?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   26 februari 2018, 15:46

   Dat klopt, Maarten. We gaan hier de aansluiting op de Helperzoomtunnel maken. De Helperzoom is daarom van 12 maart tot en met ongeveer 9 mei deels afgesloten voor autoverkeer. Het gaat om het stuk tussen de kruising met Groenendaal tot de kruising met de Händellaan. Ook gaat de Helper Brink voor auto’s dicht vanaf de Strausslaan tot de Helperzoom. Op beide plekken kunnen fietsers en voetgangers de werkzaamheden passeren. Omwonenden ontvangen binnenkort een brief met meer informatie over de werkzaamheden.
   1. Kevin

    27 februari 2018, 11:31

    Is er dan al een besluit genomen hoe de aansluiting met de Helperzoomtunnel er precies uit gaat zien? Dacht dat er nog geen definitief besluit was genomen?
  Verberg de reacties
 12. Joop Zuidland

  2 maart 2018, 19:52

  Is het ook mogelijk om langs de geparkeerde auto's aan de Sav.Lohmanlaan, links en rechts een fietspad cq rood asfalt te realiseren. Reden is dat er nog steeds te hard wordt gereden (30km zone, het is in veel gevallen meer) en geen voorrang gegeven wordt aan verkeer dat van rechts komt zowel auto's als fietsers en bromfietsers. Dit ook omdat er veel kinderen de Sav.Lohmanlaan moeten oversteken.
  Is het ook mogelijk om een zebrapad te realiseren op de hoek D. Nieuwenhuislaan-Sav.Lohmanlaan? Dit ook in verband met de veiligheid van spelende kinderen die naar een van de genoemde scholen gaat of naar de tennisbaan gaat.
  Verberg de reacties
 13. John (Aanpak Ring Zuid)

  5 maart 2018, 10:57

  Joop, de gemeente Groningen heeft de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg uitgevoerd. Met meldingen, vragen en klachten over de nieuwe verkeerssituatie in Helpman/Coendersborg kun je daarom terecht bij de gemeente Groningen. Je kunt hierover het beste contact opnemen met het Loket Verkeer en werkzaamheden. Telefoon: (050) 367 89 89. Of gebruik het formulier op onze website.
  Verberg de reacties
 14. Miek

  9 juli 2018, 20:57

  Ik hoopte dat het niet waar was, maar vanmorgen was het er dan toch echt.... De toerit vanuit Helpman op de ring gaat per 20-07-2018 definitief dicht.
  De Helperzoomtunnel is nog lang niet klaar... Wat een onwenselijke situatie ontstaat er voor velen!!!! Met zijn allen via de Van Ketwich Verschuurlaan richting ringweg zuid-oost/???????? En dat voor zeker nog een jaar? Dit kan echt niet! Wie gaat hier iets aan doen???
  1. Miek

   31 juli 2018, 12:51

   Wat blijft het stil n.a.v. mijn post.... en dat snap ik wel!
   Het is ook niet uit te leggen...
   Wat een dikke puinhoop wordt het in het zuiden van de stad.
   Denk dat ik m’n wagen maar de deur uit doe...
   Ooh wacht .... wellicht was dat de bedoeling ;)
   Dat ik dat niet meteen doorhad...
  Verberg de reacties
 15. Fardau (Aanpak Ring Zuid)

  31 juli 2018, 17:05

  Beste Miek, bedankt voor je reactie. De oprit Kempkensberg blijft voorlopig open omdat de zomerstremming niet door is gegaan. De sluiting gebeurt op een later moment. Het is nog niet bekend wanneer. De sluiting van de oprit Kempkensberg is nodig voor de aanleg van de verdiepte ligging tussen het Julianaplein en het Europaplein. Als de oprit sluit, kan het verkeer niet meer vanaf de Hereweg direct de zuidelijke ringweg nemen richting het Europaplein. De oprit naar het Julianaplein (richting Drachten) blijft wel beschikbaar. Voor verkeer richting Hoogezand en richting Delfzijl worden omleidingsroutes ingesteld.
  1. simon

   16 februari 2019, 10:05

   Inmiddels is de oprit kempkensberg dicht, een helperzoomtunnel is nog in geen velden of wegen te bekennen, en is het dagelijks een grote puinhoop op de Hereweg, is dat nu jullie visie van Groningen bereikbaar? Word het niet eens tijd voor capabele mensen op de juiste plaatsen?
  Verberg de reacties
 16. Maris

  6 januari 2019, 16:36

  Deze pagina is wat achterhaald, zomer 2018 al geweest. Wat is de huidige planning voor de helperzoomtunnel? (Of zie ik iets over het hoofd?)
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   7 januari 2019, 10:47

   @Maris, bedankt voor je opmerkzaamheid. We proberen de website altijd zo up-to-date mogelijk te houden, maar zien zo nu en dan wel eens iets over het hoofd. We hopen de tunnel in 2019 in te kunnen schuiven. Zodra hier meer over bekend is, plaatsen we daarover een bericht op deze website.
  Verberg de reacties
 17. Jannemieke Kuijpers

  16 januari 2019, 15:58

  Op 25 januari gaat de oprit naar de ring richting Oost definitief dicht; de Helperzoomtunnel is echter nog lang niet gereed. Naar mijn mening wordt zo zuid-oost Groningen langdurig afgesloten van een gemakkelijke toegang tot de ring richting Oost. Omrijden via de van Ketwichverschuurlaan of de Oosterpoort gaat zoveel vertraging en overlast op deze wegen opleveren. Dit is niet OK!
  Verberg de reacties
 18. Kees Steen

  6 mei 2019, 14:46

  Werkzaamheden bij de tunnel zijn weer gestart zie ik, top!!
  Wanneer komt de webcam?
  Succes!!
  1. Nancy (Aanpak Ring Zuid)

   9 mei 2019, 16:32

   Hallo Kees, dat heb je goed gezien. Leuk dat je zo geïnteresseerd bent! De webcam staat binnenkort weer op de bouwplaats. We delen de link naar de webcam zodra hij online is.
  Verberg de reacties
 19. Julian

  15 juli 2019, 13:29

  Hoe komt de ontsluiting van de Oosterpoort er eigenlijk uit te zien? Op dit moment kan men deze wijk verlaten via 2 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is via de Griffeweg, de tweede mogelijkheid is via de Esperantostraat. Deze laatste vervalt straks. M.a.w. verkeer dat vanuit Haren/Helpman komt moet óf via de nieuwe zuidelijke ringweg/Europaweg? Óf zij moeten via de nieuwe Helperzoomtunnel/Verlengde Lodewijkstraat?
  Verberg de reacties
 20. Filip

  12 augustus 2019, 12:38

  Nu de Helperzoom een mooie gescheiden extra brede fietsbaan heeft verkregen is mijn vraag of dit ook doorgetrokken gaat worden naar het centrum. Want na het afsluiten van de esperantospoorovergang komen zeker alle fietsers samen met autos, bussen etc op de Verlengde Lodewijkstraat. De Verlengde Lodewikstraat is, net als de gehele Oosterpoort, een 30 km zone omdat fietsers en autmobilisten (meestal) in beide richtingen samen op 1 weg uitkomen. Meeste autos houden zich niet aan deze limiet.
  Hoe wordt die nu al risicovolle samenvoegen van snel en langzaam verkeer vanaf station euroborg verder ingevuld? Het effect van de mooie fietsroute vanaf Haren houdt anders op juist daar waar het nog drukker wordt met diverse kruisingen etc.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   20 augustus 2019, 15:06

   De herinrichting van de Helperzoom en van de Verlengde Lodewijkstraat valt buiten ons project. Ik heb de vraag doorgezet naar de gemeente.
  2. John (Aanpak Ring Zuid)

   17 september 2019, 15:15

   Filip, hier alsnog antwoord op je vraag. Zoals gezegd maakt de inrichting van de Verlengde Lodewijkstraat geen deel uit van het project Aanpak Ring Zuid. Na afronding van het project Aanpak Ring Zuid rijdt er naar verwachting minder autoverkeer over de Verlengde Lodewijkstraat dan voorheen. Dit komt doordat de op- en afrit Oosterpoort zijn vervallen, door het definitief sluiten van de Esperantokruising (en het opengaan van de Helperzoomtunnel) en door de extra capaciteit die op de zuidelijke ringweg wordt gerealiseerd.

   De gemeente laat weten dat de aanleg van een fietspad over de Verlengde Lodewijkstraat een wens is voor de langere termijn, na het afronden van de projecten Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone. Op dit moment is er nog geen budget voor.
  Verberg de reacties

Reageren