Plan Helpman/Coendersborg

 • Helperzoomtunnel verbindt beide zijden spoor
 • Verkeersplan houdt Helpman/Coendersborg veilig

Zo is het nu

Helpman ligt in het zuidelijke stadsdeel van Groningen. De wijk kenmerkt zich door brede lanen en veel groen, zoals in het Sterrebos en het Groenesteinpark. In en rondom de Helper Brink zijn veel scholen te vinden.  De wijk heeft via de spoorwegovergang bij de Esperantostraat een verbinding met De Oosterpoortbuurt.

Zo wordt het

Helperzoomtunnel verbindt beide zijden spoor
De bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat moet vanwege veiligheidseisen over enkele jaren dicht. Hier komt een extra spoor en er gaan meer treinen rijden. Er is geen ruimte om op deze plek een tunnel aan te leggen. Daarom komt er tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat een tunnel onder het spoor; de Helperzoomtunnel. Dankzij deze tunnel blijft er een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).

De bouw van de Helperzoomtunnel is gestart in januari 2017. Wil je op de hoogte blijven van de aanleg van de Helperzoomtunnel? Abonneer je dan op de digitale nieuwsbrief Voortgang Helperzoomtunnel

De Helperzoomtunnel wordt verboden voor vrachtwagens.

Al uitgevoerd

Verkeersplan houdt Helpman/Coendersborg veilig
De Helperzoomtunnel komt zuidelijker te liggen dan de huidige spoorwegovergang, namelijk in het verlengde van de Helper Brink. Hierdoor gaan de verkeersstromen in de wijk Helpman/Coendersborg veranderen. Op sommige wegen wordt het drukker; op andere plekken juist rustiger.

Vooruitlopend op de aanleg van de Helperzoomtunnel zijn tussen mei en augustus 2016 verkeersmaatregelen genomen in de wijk. De maatregelen stonden beschreven in het inrichtingsplan (pdf) voor Helpman/Coendersborg van september 2014. Deze maatregelen ontmoedigen doorgaand verkeer, maar houden de bestemmingen in de wijk bereikbaar. Ook beperken de maatregelen verkeer rond kwetsbare plekken in de wijk, zoals de omgeving van de scholen bij de Helper Brink.

De verkeersmaatregelen die genomen zijn in Helpman/Coendersborg bestaan uit de volgende onderdelen:

Veiliger straten door uitbreiding 30 km/uur-gebied
Het overgrote deel van de wijk is 30 km/uur-gebied geworden. Zo is het veiliger op straat.

Minder verkeer in kwetsbare straten door andere rijrichtingen
In de meest kwetsbare straten is de hoeveelheid verkeer beperkt door het veranderen van de rijrichtingen. Er is bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer gekomen aan beide uiteinden van de Helper Brink. In en rond deze straat bevinden zich veel scholen. Je kunt nu niet meer met de auto direct vanaf de Helperzoom of de Hereweg de Helper Brink in. De Helper Brink is nu zo bereikbaar:

- vanaf noordzijde Helperzoom: via de Haydnlaan;
- vanaf zuidzijde Helperzoom: via De Savornin Lohmanlaan en de Beethovenlaan;
- vanaf Verlengde Hereweg: via De Savornin Lohmanlaan en de Van Houtenlaan. 

Veilig uitstappen tijdens de schoolspits
In de Haydnlaan en de Beethovenlaan zijn extra ‘kiss-and-ride’-plekken gekomen. Hier kunnen ouders hun kinderen rustig en veilig uit de auto laten stappen.

Inritconstructies markeren 30 km-gebied
Bij de straten in de wijk waar het 30 km/uur-gebied begint, is een ‘inritconstructie’ gekomen (zie foto). Zo is het voor automobilisten extra duidelijk vanaf waar de lagere snelheid geldt. In overleg met de bewoners hebben we ervoor gekozen om deze maatregel overal in de wijk op dezelfde manier uit te voeren, zodat er een uniform wegbeeld ontstaat.

Veiliger oversteken dankzij verhoogde kruispunten
Op verschillende plekken in de wijk zijn de kruispunten iets verhoogd. Strepen op de weg markeren deze verhoging. Ook zijn de wegen op deze plekken iets versmald. Deze ‘kruispuntplateaus’ moeten ervoor zorgen dat het autoverkeer afremt en voetgangers en fietsers gemakkelijker en veiliger kunnen oversteken. Er zijn ook kruispuntplateaus gekomen in de Goeman Borgesiuslaan, waar de snelheid 50 km/uur is gebleven.

Overzichtskaart van de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg (mrt 2017).
Overzichtskaart van de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg (mrt 2017).

Het overgrote deel van de wijk is 30 km/uur-gebied geworden.

Wat verandert er in dit deelgebied voor de fietsers?

 • Fietspad door de Helperzoomtunnel
 • Voorrang voor fietsers Helperzoom

Lees meer…

 

Reacties (101)

 1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

  19 juli 2017, 13:58

  Na de invoering van het verkeersplan Helpman is het eerste deel van de Helper Brink visueel versmald, omdat nu inderdaad aan beide kanten van de weg kan worden geparkeerd. De Helper Brink is onderdeel van het 30km/uur gebied Helpman en door de versmalling van de weg wordt de snelheid van het autoverkeer afgeremd. Tegelijkertijd zijn in het weggedeelte vlak voor het verkeerslicht de fietsstroken verbreed.
  Gedurende korte momenten van de dag – met name wanneer de leerlingen naar de scholen worden gebracht of worden gehaald – kan er extra drukte ontstaan voor de verkeerslichten. Op die momenten zullen de verkeersdeelnemers zich moeten aanpassen. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de fietsers over de stoep rijden.
  De verkeerssituatie is naar onze mening niet zodanig dat we de getroffen maatregelen moeten terugdraaien.
  Verberg de reacties
 2. Rene

  25 juli 2017, 18:10

  Wat bedoeld wordt is dat de nieuwe inrichting van de Helperbrink (en dan het voorste stuk) het bij filevorming voor fietsers vrijwel onmogelijk maakt om de auto' s te passeren. De Helperbrink is juist rond de aanvangstijden van de scholen een belangrijke fietsroute. En deze piekmomenten geven gevaarlijke situaties, met vooral veel fietsende kinderen. De versmalling door het invoeren van 2 zijdig parkeren op het voorste stuk was onnodig, dit was juist altijd al het smalste stuk. Terwijl het breedste stuk tussen Coendersweg en Haydnlaan nog steeds een racebaan is.
  Verberg de reacties
 3. E.E. Spijk.

  17 augustus 2017, 20:45

  Gaarne wil ik nog eens reageren op de verkeerssituatie in Helpman. In de eerste plaats de Groenesteinlaan.
  Sinds enige tijd is hier eenrichtingverkeer ingesteld. Helaas wordt dit niet nageleefd door veel automobilisten.Er wordt aan het begin van de straat even gekeken of de kust veilig is en dan gaat het volgas de straat door. LEVENSGEVAARLIJK. !!!.Mogelijk wat met controle ?. In de tweede plaats de Helperbrink tussen de Coendersweg en de Verlengde Hereweg. Nu er aan beide kanten mag worden geparkeerd, is de beschikbare ruimte voor het verkeer zo smal, dat het met name voor de fietsers een hachelijke onderneming is om daar te fietsen. Veel fietsers nemen nu al hun toevluch tot de trottoirs.Dit is toch een absurde situatie ? Er werd vanuitgegaan dat de nieuwe verkeerssituatie in Helpman de veiliheid zou bevorderen, maar in de omschreven situatie is de veiligheid wel ver te zoeken.Als straks na de schoolvakantie het Zernike college weer opengaat met 1500 leerlingen, is het wachten op ongelukken. Als er zoals voorheen aan de noordzijde van dit gedeelte van de Helperbrink weer een parkeerverbod van kracht wordt, is het al een stuk veiliger. Een kleine moeite lijkt me, waarmee mogelijk mensenlevens en leed gespaard gaan worden.
  Verberg de reacties
 4. G.N.van der Kooi

  22 januari 2018, 12:55

  Ik heb al vaker gereageerd over verkeer Helper Oostsingel. Nog steeds verkeer vanaf Mamma Mini dat terug rijdt naar Hereweg {dus verkeerd } als je er iets van zegt krijg je een grote bek en tevens bijna ongelukken
  Wat doet men hieraan is handhaven lijkt mij toch niet zo moeilijk
  Een verontruste bewoner van helpman
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   23 januari 2018, 14:55

   De gemeente Groningen heeft de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg uitgevoerd. Meldingen, vragen en klachten over de nieuwe verkeerssituatie horen daarom bij de gemeente Groningen thuis. U kunt hierover het beste contact opnemen met het Loket Verkeer en werkzaamheden. Telefoon: (050) 367 89 89. Of gebruik het formulier op onze website.
   1. piet lut

    20 februari 2018, 10:01

    Door het continu aanpassen van de richtingen in de wijk. Zoals de Helper Oostsingel en de Groenestein laan, worden problemen (verkeersstromen) verplaatst. In andere delen van de wijk, bijvoorbeeld de Helper Brink wordt het hierdoor drukker en onveiliger!!!
    Het doen van een verkeersprognose op voorhand lijkt mij door het wijzigen van plannen achteraf dan ook niet heel handig.
    Wordt er nu ook nog gemonitord of er nog verbeteringen zijn door te voeren. Of is alles nu doorgevoerd en zullen we het met dit plan moeten doen?
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     20 februari 2018, 17:03

     Zoals hierboven staat, heeft de gemeente Groningen de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg uitgevoerd. Met meldingen, vragen en klachten over de nieuwe verkeerssituatie in Helpman/Coendersborg kun je daarom terecht bij de gemeente Groningen. Je kunt hierover het beste contact opnemen met het Loket Verkeer en werkzaamheden. Telefoon: (050) 367 89 89. Of gebruik het formulier op onze website.
  Verberg de reacties
 5. Maarten

  26 februari 2018, 10:15

  Volgens mij zag ik vanochtend een bord waarop stond dat de Helperzoom binnenkort 2 maanden wordt afgesloten. Klopt dit?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   26 februari 2018, 15:46

   Dat klopt, Maarten. We gaan hier de aansluiting op de Helperzoomtunnel maken. De Helperzoom is daarom van 12 maart tot en met ongeveer 9 mei deels afgesloten voor autoverkeer. Het gaat om het stuk tussen de kruising met Groenendaal tot de kruising met de Händellaan. Ook gaat de Helper Brink voor auto’s dicht vanaf de Strausslaan tot de Helperzoom. Op beide plekken kunnen fietsers en voetgangers de werkzaamheden passeren. Omwonenden ontvangen binnenkort een brief met meer informatie over de werkzaamheden.
   1. Kevin

    27 februari 2018, 11:31

    Is er dan al een besluit genomen hoe de aansluiting met de Helperzoomtunnel er precies uit gaat zien? Dacht dat er nog geen definitief besluit was genomen?
  Verberg de reacties
 6. Joop Zuidland

  2 maart 2018, 19:52

  Is het ook mogelijk om langs de geparkeerde auto's aan de Sav.Lohmanlaan, links en rechts een fietspad cq rood asfalt te realiseren. Reden is dat er nog steeds te hard wordt gereden (30km zone, het is in veel gevallen meer) en geen voorrang gegeven wordt aan verkeer dat van rechts komt zowel auto's als fietsers en bromfietsers. Dit ook omdat er veel kinderen de Sav.Lohmanlaan moeten oversteken.
  Is het ook mogelijk om een zebrapad te realiseren op de hoek D. Nieuwenhuislaan-Sav.Lohmanlaan? Dit ook in verband met de veiligheid van spelende kinderen die naar een van de genoemde scholen gaat of naar de tennisbaan gaat.
  Verberg de reacties
 7. John (Aanpak Ring Zuid)

  5 maart 2018, 10:57

  Joop, de gemeente Groningen heeft de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg uitgevoerd. Met meldingen, vragen en klachten over de nieuwe verkeerssituatie in Helpman/Coendersborg kun je daarom terecht bij de gemeente Groningen. Je kunt hierover het beste contact opnemen met het Loket Verkeer en werkzaamheden. Telefoon: (050) 367 89 89. Of gebruik het formulier op onze website.
  Verberg de reacties
 8. Miek

  9 juli 2018, 20:57

  Ik hoopte dat het niet waar was, maar vanmorgen was het er dan toch echt.... De toerit vanuit Helpman op de ring gaat per 20-07-2018 definitief dicht.
  De Helperzoomtunnel is nog lang niet klaar... Wat een onwenselijke situatie ontstaat er voor velen!!!! Met zijn allen via de Van Ketwich Verschuurlaan richting ringweg zuid-oost/???????? En dat voor zeker nog een jaar? Dit kan echt niet! Wie gaat hier iets aan doen???
  1. Miek

   31 juli 2018, 12:51

   Wat blijft het stil n.a.v. mijn post.... en dat snap ik wel!
   Het is ook niet uit te leggen...
   Wat een dikke puinhoop wordt het in het zuiden van de stad.
   Denk dat ik m’n wagen maar de deur uit doe...
   Ooh wacht .... wellicht was dat de bedoeling ;)
   Dat ik dat niet meteen doorhad...
  Verberg de reacties
 9. Fardau (Aanpak Ring Zuid)

  31 juli 2018, 17:05

  Beste Miek, bedankt voor je reactie. De oprit Kempkensberg blijft voorlopig open omdat de zomerstremming niet door is gegaan. De sluiting gebeurt op een later moment. Het is nog niet bekend wanneer. De sluiting van de oprit Kempkensberg is nodig voor de aanleg van de verdiepte ligging tussen het Julianaplein en het Europaplein. Als de oprit sluit, kan het verkeer niet meer vanaf de Hereweg direct de zuidelijke ringweg nemen richting het Europaplein. De oprit naar het Julianaplein (richting Drachten) blijft wel beschikbaar. Voor verkeer richting Hoogezand en richting Delfzijl worden omleidingsroutes ingesteld.
  1. simon

   16 februari 2019, 10:05

   Inmiddels is de oprit kempkensberg dicht, een helperzoomtunnel is nog in geen velden of wegen te bekennen, en is het dagelijks een grote puinhoop op de Hereweg, is dat nu jullie visie van Groningen bereikbaar? Word het niet eens tijd voor capabele mensen op de juiste plaatsen?
  Verberg de reacties
 10. Maris

  6 januari 2019, 16:36

  Deze pagina is wat achterhaald, zomer 2018 al geweest. Wat is de huidige planning voor de helperzoomtunnel? (Of zie ik iets over het hoofd?)
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   7 januari 2019, 10:47

   @Maris, bedankt voor je opmerkzaamheid. We proberen de website altijd zo up-to-date mogelijk te houden, maar zien zo nu en dan wel eens iets over het hoofd. We hopen de tunnel in 2019 in te kunnen schuiven. Zodra hier meer over bekend is, plaatsen we daarover een bericht op deze website.
  Verberg de reacties
 11. Jannemieke Kuijpers

  16 januari 2019, 15:58

  Op 25 januari gaat de oprit naar de ring richting Oost definitief dicht; de Helperzoomtunnel is echter nog lang niet gereed. Naar mijn mening wordt zo zuid-oost Groningen langdurig afgesloten van een gemakkelijke toegang tot de ring richting Oost. Omrijden via de van Ketwichverschuurlaan of de Oosterpoort gaat zoveel vertraging en overlast op deze wegen opleveren. Dit is niet OK!
  Verberg de reacties

Reageren