Plan Helpman/Coendersborg

 • Helperzoomtunnel verbindt beide zijden spoor
 • Verkeersplan houdt Helpman/Coendersborg veilig

Zo is het nu

Helpman ligt in het zuidelijke stadsdeel van Groningen. De wijk kenmerkt zich door brede lanen en veel groen, zoals in het Sterrebos en het Groenesteinpark. In en rondom de Helper Brink zijn veel scholen te vinden.  De wijk heeft via de spoorwegovergang bij de Esperantostraat een verbinding met De Oosterpoortbuurt.

De locatie van de nieuw te bouwen Helperzoomtunnel: het Helperpad.
De locatie van de nieuw te bouwen Helperzoomtunnel: het Helperpad.

Zo wordt het

Helperzoomtunnel verbindt beide zijden spoor
De bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat moet vanwege veiligheidseisen over enkele jaren dicht. Hier komt een extra spoor en er gaan meer treinen rijden. Er is geen ruimte om op deze plek een tunnel aan te leggen. Daarom komt er tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat een tunnel onder het spoor; de Helperzoomtunnel. Dankzij deze tunnel blijft er een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).

De bouw van de Helperzoomtunnel is gestart in januari 2017. Het is de bedoeling dat de tunnel in het voorjaar van 2018 opengaat voor het verkeer. De Helperzoomtunnel is klaar voordat de spoorwegovergang bij de Esperantostraat dichtgaat.

Wil je op de hoogte blijven van de aanleg van de Helperzoomtunnel? Abonneer je dan op de digitale nieuwsbrief Voortgang Helperzoomtunnel

Helperzoomtunnel gezien vanuit Helpman/Coendersborg.
Helperzoomtunnel gezien vanuit Helpman/Coendersborg.

De Helperzoomtunnel wordt verboden voor vrachtwagens.

Verkeersplan houdt Helpman/Coendersborg veilig
De Helperzoomtunnel komt zuidelijker te liggen dan de huidige spoorwegovergang, namelijk in het verlengde van de Helper Brink. Hierdoor gaan de verkeersstromen in de wijk Helpman/Coendersborg veranderen. Op sommige wegen wordt het drukker; op andere plekken juist rustiger.

Vooruitlopend op de aanleg van de Helperzoomtunnel zijn tussen mei en augustus 2016 verkeersmaatregelen genomen in de wijk. De maatregelen stonden beschreven in het inrichtingsplan (pdf) voor Helpman/Coendersborg van september 2014. Deze maatregelen ontmoedigen doorgaand verkeer, maar houden de bestemmingen in de wijk bereikbaar. Ook beperken de maatregelen verkeer rond kwetsbare plekken in de wijk, zoals de omgeving van de scholen bij de Helper Brink.

Voorbeeld van een kruispuntverhoging bij de Goeman Borgesiuslaan. Dit is de kruising met de Van Houtenlaan.
Voorbeeld van een kruispuntverhoging bij de Goeman Borgesiuslaan. Dit is de kruising met de Van Houtenlaan.
Voorbeeld van een inritconstructie bij de De Savornin Lohmanlaan.
Voorbeeld van een inritconstructie bij de De Savornin Lohmanlaan.

De verkeersmaatregelen die genomen zijn in Helpman/Coendersborg bestaan uit de volgende onderdelen:

Veiliger straten door uitbreiding 30 km/uur-gebied
Het overgrote deel van de wijk is 30 km/uur-gebied geworden. Zo is het veiliger op straat.

Minder verkeer in kwetsbare straten door andere rijrichtingen
In de meest kwetsbare straten is de hoeveelheid verkeer beperkt door het veranderen van de rijrichtingen. Er is bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer gekomen aan beide uiteinden van de Helper Brink. In en rond deze straat bevinden zich veel scholen. Je kunt nu niet meer met de auto direct vanaf de Helperzoom of de Hereweg de Helper Brink in. De Helper Brink is nu zo bereikbaar:

- vanaf noordzijde Helperzoom: via de Haydnlaan;
- vanaf zuidzijde Helperzoom: via De Savornin Lohmanlaan en de Beethovenlaan;
- vanaf Verlengde Hereweg: via De Savornin Lohmanlaan en de Van Houtenlaan. 

Veilig uitstappen tijdens de schoolspits
In de Haydnlaan en de Beethovenlaan zijn extra ‘kiss-and-ride’-plekken gekomen. Hier kunnen ouders hun kinderen rustig en veilig uit de auto laten stappen.

Inritconstructies markeren 30 km-gebied
Bij de straten in de wijk waar het 30 km/uur-gebied begint, is een ‘inritconstructie’ gekomen (zie foto). Zo is het voor automobilisten extra duidelijk vanaf waar de lagere snelheid geldt. In overleg met de bewoners hebben we ervoor gekozen om deze maatregel overal in de wijk op dezelfde manier uit te voeren, zodat er een uniform wegbeeld ontstaat.

Veiliger oversteken dankzij verhoogde kruispunten
Op verschillende plekken in de wijk zijn de kruispunten iets verhoogd. Strepen op de weg markeren deze verhoging. Ook zijn de wegen op deze plekken iets versmald. Deze ‘kruispuntplateaus’ moeten ervoor zorgen dat het autoverkeer afremt en voetgangers en fietsers gemakkelijker en veiliger kunnen oversteken. Er zijn ook kruispuntplateaus gekomen in de Goeman Borgesiuslaan, waar de snelheid 50 km/uur is gebleven.

Overzichtskaart van de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg (nieuwsbrief april 2016).
Overzichtskaart van de verkeersmaatregelen in Helpman/Coendersborg (nieuwsbrief april 2016).

Het overgrote deel van de wijk is 30 km/uur-gebied geworden.

Wat verandert er in dit deelgebied voor de fietsers?

 • Fietspad door de Helperzoomtunnel
 • Voorrang voor fietsers Helperzoom

Lees meer…

 

Reacties (89)

 1. daniël bosold

  14 september 2016, 15:50

  Nu dat de straat Helper Oostsingel -> Wagnersingel afgesloten voor auto verkeer is, rijd alle auto's de Groenesteinlaan door. Het is de enige door route van de Hereweg tot Haydenlaan/Helperzoom geworden en is veel te klein voor. Ook met alle een-richtings wegen, rijd veel auto's de verkeerde richting (van Coendersweg en de Brinklaan links op de Helper Brink (auto's en vrachtwagens).
  Verberg de reacties
 2. G.N vand der Koo

  23 september 2016, 09:51

  Is het de bedoeling om over de stoep tegaan van uit helperoostingel naar wagnersingel ? Heb gezien politie wagen en vanmorgen veeg auto gemeente. Lijkt mij niet de bedoeling
  Tevens wijs ik U er op dat bezoekers Mammamini vaak de verkeerde richting nemen naar de hereweg . Misschien bord plaatsen tegenover Mamamini .afwachten wat Uw reactie wordt
  1. John (Webredacteur)

   6 oktober 2016, 16:21

   Nee, dat is niet de bedoeling. Om te voorkomen dat het autoverkeer doorrijdt bij de afsluiting op de hoek Helper Oostsingel-Wagnersingel, gaat de gemeente de paaltjes iets dichter op elkaar plaatsen. Verder realiseren wij ons dat verkeersdeelnemers een periode van gewenning nodig hebben om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Dat geldt ook voor de bezoekers van Mamamini. De gemeente heeft de politie (motordienst) inmiddels gevraagd extra toezicht uit te voeren op de handhaving van de verkeersregels in Helpman. We hopen dat het verkeer zich hierdoor snel aan de nieuwe regels gaat houden.
   1. G.n.van der kooi

    5 december 2016, 13:44

    Inmiddels behoorlijk wat tijd verstreken maar nog steeds over de stoepen gereden en niet zoals beloofd paaltjes dichterbij elkaar en verkeer van Mamma mini nog sreeds verkeerde rij richting
    Doe hier wat aan
    1. John (Webredacteur)

     20 december 2016, 11:03

     De paaltjes zijn inmiddels dichter bij elkaar geplaatst. Als het goed is, kan het verkeer nu niet meer via de stoep rijden.
  Verberg de reacties
 3. Jan

  21 oktober 2016, 18:29

  Wat is het een hel geworden om door helpman heen te rijden.
  De drempels zijn veel te hoog..
  Als ik met 40 over een drempel heen rijd over de helperzoom kost het al bijna mijn vering.
  Zonde dat deze mooie wegen allemaal geld hebben moeten kosten om de bereikbaarheid te verslechteren.
  1. John (Webredacteur)

   25 oktober 2016, 15:23

   Op de Helperzoom zijn geen nieuwe drempels aangelegd, behalve op de hoek met de Goeman Borgesiuslaan. Deze drempel is goed te passeren, zelfs door de bus. Gaat u vanaf de Helperzoom de wijk in, dan rijdt u over een inrit naar bijvoorbeeld De Savornin Lohmanlaan. Deze inritten hebben we aangelegd om duidelijk te maken dat u een ander gebied in gaat, waar ander verkeersgedrag wordt verwacht. In dit voorbeeld gaat u van een 50 km/uur- naar een 30 km/uur-gebied. Deze inrit moet met langzame snelheid worden gepasseerd.

   De maatregelen in Helpman – zoals het aanleggen van inritten en kruispuntplateaus – zijn uitgevoerd omdat het overgrote deel van de wijk 30 km/uur-gebied is geworden. Doel daarvan is om het doorgaand verkeer te weren en de verkeersveiligheid te vergroten. De maatregelen zorgen ervoor dat de snelheid van het autoverkeer wordt afgeremd. Ook in de Goeman Borgesiuslaan, waar de snelheid 50 km/uur blijft, zijn kruispuntplateaus aangebracht om doorgaand verkeer te weren en om ervoor te zorgen dat het autoverkeer zijn snelheid aanpast.
  Verberg de reacties
 4. Loes

  25 oktober 2016, 09:27

  De Savornin Lohmanlaan is 30 km ???? De inrichting is volstrekt niet toereikend. Er wordt harder gereden, de kruispunten gevaarlijker. Er is al een ' bijna -ongeluk gebeurd!!
  Er moeten meer verkeersremmende maatregelen komen, versmallingen en in ieder geval lijkt het mij beter om de verhoogde kruispunten met rood asfalt te bekleden.
  Gaat er nog iets meer gebeuren? Het verkeer neemt toe ( ook gezien bovenstaande suggestie om steeds te rijden via de Savornin Lohmanlaan.
  Graag een reactie
  1. John (Webredacteur)

   28 oktober 2016, 18:40

   We realiseren ons dat verkeersdeelnemers een periode van gewenning nodig hebben om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Dat geldt ook voor de De Savornin Lohmanlaan. Er is op dit moment voor ons geen reden om aanvullende maatregelen te treffen. We houden de situatie echter wel goed in de gaten. De gemeente heeft de politie (motordienst) inmiddels gevraagd extra toezicht uit te voeren op de handhaving van de verkeersregels in Helpman. We hopen dat het verkeer zich hierdoor snel aan de nieuwe regels gaat houden.
   1. Lex

    9 februari 2017, 14:05

    Met name wat betreft het kruispunt van de De Savornin Lohmanlaan en de Troelstralaan is inderdaad zeer gevaarlijk. 's Ochtends fietsen hier heel veel kinderen door de Troelstralaan naar de Haydnschool en de GSV en de auto's op de De Savornin Lohmanlaan rijden te hard en zijn hier veel te weinig op bedacht. Het zou heel erg helpen als hier opstakels op de weg zouden worden geplaatst om de snelheid eruit te halen en een paar extra borden om te waarschuwen voor schoolkinderen op de fiets kan al snel een paar ongelukken schelen.

    Overigens is het autoverkeer rond deze twee scholen, en dan met name in de Sweelincklaan en de Beethovenlaan, verre van veilig te noemen.
    1. John (Webredacteur)

     10 februari 2017, 10:33

     @Lex: In de zomer van 2016 is een groot deel van Helpman 30 km/uur-gebied geworden, waaronder de De Savornin Lohmanlaan en de Troelstralaan.

     Om de snelheid van de automobilisten te remmen, zijn diverse maatregelen getroffen. Zowel op de locaties waar de auto’s het 30km/uur-gebied binnen komen rijden, als in de straten zelf. Zo zijn in de De Savornin Lohmanlaan kruispuntplateaus aangelegd; ook bij de door u genoemde kruising met de Troelstralaan. Bij deze kruispuntplateaus is de weg verhoogd en versmald om de snelheid van het autoverkeer te matigen en het oversteken veiliger te maken. Hoewel de inrichting en de bebording volledig is afgestemd op de eisen van een 30 km/uur-gebied, zijn er nog steeds plekken in de wijk waar te hard gereden wordt. We hebben de politie gevraagd extra te surveilleren, maar uiteraard is dit ook een verantwoordelijkheid van de automobilisten zelf.

     Ook rond de GSV en OBS Joseph Haydn zijn afgelopen zomer maatregelen genomen om de situatie veiliger te maken. Ook hier is een 30 km/uur-regiem ingesteld. Door het invoeren van eenrichtingsverkeer in onder meer de Beethovenlaan en delen van de Helper Brink, wordt doorgaand verkeer dat niet in de wijk hoeft te zijn geweerd. Tijdens piekmomenten – met name bij het halen en brengen van de kinderen naar de scholen – is het onvermijdelijk dat het drukker is in de straten rondom de scholen. Naar onze opvatting is hier echter geen sprake van een onveilige situatie.
  Verberg de reacties
 5. piet

  1 december 2016, 20:16

  Wat een flut plan, iedereen rijdt te hard op de Helper Brink. Is dit 30 km per uur wat een flauwekul zeg, gemiddelde snelheid is zeker rond de 50 km per uur.
  Alle reacties wegwuiven kan een kind van 5 ook wel.
  Verberg de reacties
 6. Veeger-Janssen

  29 januari 2017, 19:37

  In de Goem.Borg,l. is vlakbij de Thorbeckel. een uitstulping in het rijvlak gemaakt. Geen bloembak. Wat is het nut?
  Er zitdaarachter in westelijke richting een bocht in de weg.Als je om het nieuwe
  obstakel naar links uitwijkt kun je aankomend verkeer niet zien. Nu zit ik in een
  langzame scootmobiel en wil het entreepad naar de villawijk in.Heel gevaarlijk.
  Als U nu een spiegel op de juiste plaats zet, wacht ik het verkeer rustig af!
  1. John (Webredacteur)

   9 februari 2017, 11:47

   De maatregelen die in de Goeman Borgesiuslaan zijn getroffen, maken deel uit van het verkeersplan Helpman/Coendersborg. De maatregelen zijn erop gericht de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Op verschillende locaties in de Goeman Borgesiuslaan is de weg versmald. Dat zijn de ‘uitstulpingen’ waar u op doelt. Die uitstulpingen zijn zo gemaakt dat ze het zicht op het verkeer niet ontnemen (er staan geen obstakels op). Ook zijn op verschillende kruispunten kruispuntplateaus aangebracht. Daar is de weg verhoogd - tot op het niveau van het trottoir - en is de weg versmald. Dit maakt het voor voetgangers en ook voor gebruikers van scootmobiels gemakkelijker om de weg over te steken. Een van deze plateaus ligt vlakbij de Thorbeckelaan, namelijk ter hoogte van de Coendershaag. Hier kunt u veilig oversteken naar de villawijk.
  Verberg de reacties
 7. Sieds

  19 februari 2017, 19:20

  De wijzigingen zijn nu een tijdje van kracht, en het valt mij op dat er nog met enige regelmatig wordt gezondigd tegen het éénrichtingsverkeer regime in de Helperoostsingel en de Helperbrink. Laatst nog chaotische taferelen ter hoogte van het Zernike college door een gefrustreerde automobilist die met alle geweld tegen het verkeer in wilde. ook heb ik eens een bestelbus met hoge snelheid vanaf de Hereweg de Helperbrink op zien rijden. Kennelijk is niet altijd duidelijk welke route gevold moet worden.
  1. John (Webredacteur)

   28 februari 2017, 10:18

   Wij hebben inderdaad geconstateerd dat nog niet iedereen zich aan de nieuwe verkeersregels in Helpman houdt. In het begin moesten veel weggebruikers kennelijk wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. We hebben de politie gevraagd extra te surveilleren. Wij gaan er vanuit dat het aantal overtredingen langzamerhand zal afnemen, ook door het uitvoeren van periodieke verkeerscontroles. Maar wij willen benadrukken dat de verkeergebruikers hierin ook zelf een verantwoordelijkheid hebben.
  Verberg de reacties
 8. Maartje

  23 mei 2017, 13:52

  In verband met schoolgaande/BSO gaande kinderen ben ik dagelijks in het gebied. Om heel eerlijk te zeggen komen er steeds meer borden/omleidingen en regels bij zodat het voor bezoekers steeds onduidelijker wordt. Uiteraard begrijp ik helemaal de achterliggende gedachte alleen is de uitvoering niet optimaal (en dan druk ik mij zacht uit) Ik ben heel erg bang dat als het gedeelte van de ringweg daadwerkelijk dicht gaat voor de wegwerkzaamheden het onmogelijk wordt om op een veilige manier kinderen op school en de BSO af te leveren. Dan heb ik het nog niet eens om de bewoners en de overlast welke zij ervaren.
  1. John (Webredacteur)

   1 juni 2017, 15:46

   @Maartje: excuses voor ons late antwoord. Net als u, vinden wij het belangrijk dat de wijk Helpman veilig te bereiken blijft. Het verkeersmaatregelenplan in Helpman/Coendersborg is nu klaar. De situatie in de wijk zelf hoeft niet meer veranderd te worden. Dankzij het verkeersplan is het grootste deel van de wijk een 30 km/uur-gebied geworden. Daarin staat de veiligheid van fietsers en voetgangers voorop. De wijk blijft ook goed bereikbaar tijdens de werkzaamheden aan de ringweg. Wel zullen er in de omgeving van de wijk regelmatig omleidingen nodig zijn. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden probeert de aannemer de hinder zo veel mogelijk te beperken en hij zal daarbij ook de veiligheid borgen. Voor de duidelijkheid: de ringweg gaat tijdens de ombouw niet compleet dicht. In beide richtingen blijven – met uitzondering van een aantal weekenden – steeds twee, versmalde rijstroken open. Op onze website en ook op die van Groningen Bereikbaar kunt u actuele informatie vinden over de uitvoering van de werkzaamheden en de actuele omleidingen. Het project Aanpak Ring Zuid is niet het enige uitvoeringsproject in de stad. Daarom vindt u op de site van Groninger Bereikbaar ook informatie over de andere projecten die de komende periode in uitvoering komen, zodat de verkeersgebruikers – zowel de automobilisten als de fietsers – zo goed mogelijk wordt geïnformeerd.
  Verberg de reacties
 9. suzanne

  19 juni 2017, 09:35

  de Groenesteinlaan wordt onevenredig hard getroffen, al sinds het afsluiten van het einde van de Helperoost. de huidige omleiding (tot 14-8!) kan echt niet, deze straat is veel te smal! Eerst worden we blij gemaakt met eenrichting en na een paar weken dit....
  1. Sanne (Webredacteur)

   19 juni 2017, 12:13

   @Suzanne, vanwege werkzaamheden in de Coendersweg (niet voor Aanpak Ring Zuid) is er zeer tijdelijk een omleidingsroute via de Groenesteinlaan. Voor de werkzaamheden aan de Kempkensberg geldt een andere route.
  Verberg de reacties

Reageren