Fietsverbindingen

Fietspad door de Helperzoomtunnel
In de Helperzoomtunnel wordt een fietspad aangelegd. Daarmee ontstaat een extra fietsverbinding tussen Helpman/Coendersborg en het Europapark. Je kunt ook door het fietstunneltje bij station Europapark.

Voorrang voor fietsers Helperzoom
Op verzoek van de bewoners van de Goeman Borgesiuslaan gaan we op het kruispunt Helperzoom-Goeman Borgesiuslaan de voorrangssituatie wijzigen. De fietsers in noord-zuidrichting krijgen hier voorrang.

Deze maatregel loopt vooruit op het voornemen van de gemeente Groningen om de Helperzoom te herinrichten. Op de Helperzoom komt een vrijliggend fietspad in beide richtingen, aan de oostzijde van de weg (dus aan de kant van het spoor). Dit plan valt buiten het verkeersplan Helpman/Coendersborg. Het fietspad is onderdeel van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Haren. Dit is een plan van de gemeente Groningen, de gemeente Haren en de provincie. Het streven is om deze fietsroute in 2017 klaar te hebben. 

Op het kruispunt Helperzoom-Goeman Borgesiuslaan gaan fietsers voorrang krijgen.
Op het kruispunt Helperzoom-Goeman Borgesiuslaan gaan fietsers voorrang krijgen.

Reacties (7)

 1. PL Hilkhuysen

  26 februari 2016, 21:19

  Zijn er al meer gedetailleerde schetsen / tekeningen waarop te zien is hoe het fietspad over de Helperzoom gaat lopen en hoe men denkt de aansluiting van dit fietspad op de nieuwe tunnel bij Helperpad en bij het station Europapark te realiseren?
  1. Luuk (Communicatiemanager)

   8 maart 2016, 15:54

   Nee, die tekeningen zijn er nog niet. De gemeente is nog bezig met het uitwerken van de plannen. Ook de omwonenden worden hierbij betrokken. Overigens maken die plannen geen deel uit van het project Aanpak Ring Zuid. Voor vervolgvragen kunt u het beste mailen met de projectleider Robert Hulsman: robert.hulsman@groningen.nl
  Verberg de reacties
 2. Jan Spakman

  17 mei 2016, 23:40

  Hoe wordt bij de herinrichting van de Goeman Borgesiuslaan tussen verl.Hereweg en van Houtenlaan rekening gehouden met doorstroming van de aanzienlijke toename van het verkeer? Door het huidige parkeren aan beide zijden moet elkaar tegemoetkomend verkeer nu al stoppen en op elkaar wachten. De stadsbus incluis ('t lijkt een gevalletje 'A-brug'). Om in deze bottleneck nog iets ruimte te genereren, parkeren bewoners nu al vaak met twee wielen in het gras.
  1. John (Webredacteur)

   24 mei 2016, 09:53

   Het doel van de verkeersmaatregelen op de Goeman Borgesiuslaan is niet het bevorderen van de doorstroming, maar het waarborgen van de verkeersveiligheid. We willen doorgaand verkeer, dus verkeer dat niet in de wijk hoeft te zijn, beperken. Daarom worden op verschillende kruisingen kruispuntplateaus aangebracht Die zorgen er tevens voor dat de snelheid van het autoverkeer wordt afgeremd. Ter plaatse van de kruispuntplateaus wordt de weg ook versmald. Ook dat remt de snelheid van het autoverkeer en maakt het voor voetgangers gemakkelijker om de weg over te steken.

   Een van de kruispuntplateaus komt op de hoek van de Goeman Borgesiuslaan met de Van Houtenlaan. In het begin van de Goeman Borgesiuslaan – gezien vanaf de Verlengde Hereweg – hebben we de huidige situatie met aan weerszijden van de weg parkeren bewust gehandhaafd. Ook dit zorgt er namelijk voor dat het verkeer de snelheid matigt. Om de weg hier overzichtelijker te maken voor de verkeersdeelnemers, vervalt hier wel de bushalte. Dat gebeurt op verzoek van de bewoners.
   1. Aly

    4 september 2016, 16:02

    Waarom wordt aan het begin van de Goeman Borgesiuslaan het parkeren aan beide zijden gehandhaafd? Hierdoor ontstaat vaak een onoverzichtelijke gevaarlijke situatie ook voor fietsers. Aan de noordkant is nu een strook voor parkeren die niet volledig wordt benut, een parkeerverbod aan de zuidkant zou zeer wenselijk zijn. Het verkeer kan dan gewoon doorrijden en wordt niet gehinderd door geparkeerde auto's aan beide kanten van de weg. De meeste bewoners hebben ook de beschikking over een eigen oprit/parkeerplaats waar ze gebruik van kunnen maken!
    1. John (Webredacteur)

     9 september 2016, 11:52

     Bij het vaststellen van de plannen is er in overleg met de bewoners bewust voor gekozen om het parkeren aan beide zijden van de Goeman Borgesiuslaan te handhaven. Dit zorgt ervoor dat het verkeer de snelheid matigt.
  Verberg de reacties
 3. Bastiaan

  26 september 2016, 17:40

  Komen er op de de zuidelijke helft vd Helperzoom ook maatregelen voor verlagen snelheid? Nu is het al moeilijk oversteken met de fiets (zeker in de spits) richting Klein Martijn. Straks met alle extra auto's is het nog moeilijker en gevaarlijker. Zeker als snelheid 50km per uur is (praktijk is vaak sneller dan deze 50km per uur). Graag maatregelen voordat er ongelukken gebeuren en niet erna.. PS zebrapad thv S. Lohmanlaan wordt vaak door auto's genegeerd. Heel gevaarlijk voor kinderen en langzame ouderen. Een stoplicht zou uitkomst kunnen bieden. Graag jullie visie.
  1. John (Webredacteur)

   11 oktober 2016, 09:14

   De gemeente Groningen ontwikkelt op dit moment plannen voor een herinrichting van de Helperzoom, vanwege de komst van de ‘Fietsroute-plus’ tussen Groningen en Haren. Daarbij is specifieke aandacht voor het vergroten van de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Deze plannen vallen echter buiten het verkeersplan voor Helpman en Coendersborg. We hebben de gemeente gevraagd contact met je op te nemen.
  Verberg de reacties
 4. Rik

  17 november 2016, 16:12

  Ik vroeg mij af wat de motivatie is achter het aanleggen van het fietspad in de Helperzoomtunnel aan de noordkant. Daar kon ik tijdens de informatieavond in Martiniplaza ook geen antwoord op krijgen. De omwonenden die meedenken betreft het fietspad aan de Helperzoom hebben tijdens de bijeenkomsten hier ook vragen over gesteld, maar een duidelijk antwoord heb ik hier ook nog niet gehoord.
  Alvast bedankt.
  1. Sanne (Webredacteur)

   1 december 2016, 14:13

   @Rik, er is voor gekozen om het fietspad in de tunnel aan de noordzijde te leggen, zodat fietsers van en naar de Helper Brink niet hoeven te kruisen met de auto's die vanaf de Helperzoom de tunnel in rijden. Bij de gemeente wordt in het kader van de fietroute plus Groningen - Haren de kruising Helperzoom-Helper Brink nog in detail uitgewerkt. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de veiligheid van de belangrijke noord-zuid fietsverbinding.
  Verberg de reacties
 5. Bert

  24 november 2016, 07:37

  Als er 1 fietspad komt met fietsverkeer beide richtingen op, hoe moet je dan met de auto de Helperzoom oprijden in de spits? Dan moet je over een extra breed en druk fietspad de weg op. Zeker in de spits lastig. Waarom niet huidige fietsbanen iets verbreden en gewoon aan beide kanten een fietspad houden? Veiligheid voorop!
  1. John (Webredacteur)

   28 november 2016, 10:12

   Zoals hierboven al staat, valt de aanleg van dit fietspad buiten het project van Aanpak Ring Zuid. We hebben uw reactie doorgestuurd naar de gemeente.
  Verberg de reacties
 6. P.de Vries

  3 maart 2017, 16:52

  Fijn dat alle deelprojecten ( aanpak zuidelijke ringweg, tunnel Helperzoom, aanpak fietspad Helperzoom) allemaal heerlijk verdeelt zijn over rijk provincie en gemeente. Alles achter een eigen loket! Communiceert ook zo fijn. Ik ben van nature niet achterdochtig, maar............
  1. John (Webredacteur)

   3 maart 2017, 17:27

   We snappen dat het verwarrend is. De zuidelijke ringweg is een rijksweg (A7/N7) die aansluit op provinciale wegen (de rest van de ringweg om Groningen) en gemeentelijke wegen (de wegen en straten in de stad). Daarom werken Rijkswaterstaat, gemeente en provincie voor de ombouw van de zuidelijke ringweg samen in Aanpak Ring Zuid.

   De Helperzoomtunnel maakt onderdeel uit van Aanpak Ring Zuid. Deze tunnel sluit straks aan op de Helperzoom. Dit is een gemeentelijke weg, dus de herinrichting hiervan ligt bij de gemeente.

   Om alle projecten goed op elkaar af te stemmen is Groningen Bereikbaar opgericht. Voor vragen of klachten over de bereikbaarheid of over verkeerswerkzaamheden binnen de gemeentegrenzen, is één loket in het leven geroepen. Dat is het Loket Verkeer en Werkzaamheden. De medewerkers van dit loket kunnen veel vragen beantwoorden en anders zorgen ze ervoor dat uw vraag of klacht op de goede plek terecht komt.
  Verberg de reacties
 7. maria

  10 april 2017, 17:18

  wordt de parkeeroverlast op de goeman borgesius weg dan ook aangepast?
  het is soms ondoenlijk om daar doorheen te fietsen, gelijk met auto's, met aan beide zijde al die geparkeerde auto's langs de rijbaan.
  Vraag dat overigens ook maar aan de buschauffeurs
  er zijn zulke brede bermen..waarom geen insteek parkeervakken daar?
  1. John (Webredacteur)

   11 april 2017, 10:00

   Bij het vaststellen van de plannen voor Helpman/Coendersborg is er in overleg met de bewoners bewust voor gekozen om de parkeersituatie aan het begin van de Goeman Borgesiuslaan te handhaven. De Goeman Borgesiuslaan is geen doorgaande route, maar wordt voornamelijk gebruikt door bestemmingsverkeer: bewoners en bezoekers die in de wijk moeten zijn. De straat is daarom ook niet heringericht om de doorstroming te bevorderen. De nadruk ligt op de veiligheid voor de fietsers en de (overstekende) voetgangers. Daarom is de Goeman Borgesiuslaan op verschillende punten versmald en er zijn kruispuntplateaus aangebracht. De snelheid van het autoverkeer wordt daardoor afgeremd. De situatie aan het begin van de Goeman Borgesiuslaan is daarom ook niet aangepast. Het smalle wegprofiel draagt er toe bij dat de snelheid van het autoverkeer ook hier wordt afgeremd.
  Verberg de reacties

Reageren