Waarom worden de damwanden in de grond getrild en niet gedrukt? Dat geeft veel minder overlast.

Voor het maken van de bouwkuip van de verdiepte ligging is trillen de enige geschikte methode. Op de plaats waar de verdiepte ligging komt, zit in de bodem namelijk een dikke laag leem en een vaste zandlaag. We kunnen de planken daar niet doorheen drukken.