Hoe weet de aannemer waar langs het traject obstakels liggen, zoals kabels en leidingen en zwerfkeien?

Al in de zomer van 2015 is een begin gemaakt met het verleggen van kabels en leidingen rondom de zuidelijke ringweg. Alle bekende kabels en leidingen zijn verlegd. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de aannemer radaronderzoek gedaan in de ondergrond, zowel met een radarvoertuig als met boringen in de grond. Met een radarvoertuig kunnen we tot 1,50 meter onder de grond kijken en eventuele onbekende kabels en leidingen in kaart brengen. Daarnaast kunnen we door een doorzichtige buis de grond in te brengen, met radar ook op diepere niveaus obstakels, zoals zwerfkeien, onderzoeken. Zo hebben we voordat we beginnen met het intrillen van damwanden al in beeld hoe de bodem eruit ziet. Mochten er zwerfkeien zitten in de lijn van een damwand, dan gaan we deze waar dit mogelijk is verwijderen of stukboren.