Werkzaamheden

Werkzaamheden

Hoe lang en hoe breed zijn de damwandplanken die de grond in gaan?

De damwandplanken zijn acht tot 32 meter lang en 1.40 meter breed. Eén damwandplank weegt 10.000 tot 12.000 kilo.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

We zijn op 16 juli 2019 begonnen met het intrillen van de damwandplanken. Kijk op onze pagina Damwand voor de actuele planning.

Wat zijn de werktijden?

Er wordt gewerkt op doordeweekse dagen van 7.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds. Als blijkt dat we de planning niet halen en we extra tijd nodig hebben om damwandplanken in te trillen, gaan we ook op zaterdag werken, ook van 7.00 uur tot 19.00 uur. Is dat ook niet voldoende om de planning te halen, dan werken we ook ’s avonds. We werken maximaal door tot 23.00 uur. Als we op zaterdag of ’s avonds gaan werken, dan melden we dat van tevoren via onze website. Je kunt je ook aanmelden voor het SMS-alert. Je krijgt dan een sms op je mobiele telefoon als er werkzaamheden in jouw deelgebied uitlopen.

Wanneer wordt er bij mij in de buurt gewerkt?

Probeer in de ochtend- of avondspits maar eens op de fiets over te steken vanaf de Laan van de Vrede richting MartiniPlaza, of omgekeerd. Wie hier vaker op de fiets langskomt, weet: dat is een heel lastige opgave. De fietser moet de op- en afrit van het Vrijheidsplein oversteken terwijl bumper aan bumper het autoverkeer op hoge snelheid passeert.

Hoeveel damwandstellingen worden er ingezet?

In de zomer van 2019 hebben we  gewerkt met twee tot vijf stellingen. Daarna met een tot twee stellingen.

Hoe worden de damwandplanken geplaatst?

De ombouw van de zuidelijke ringweg lost deze gevaarlijke situatie op. In de nieuwe situatie liggen de op- en afrit van het Vrijheidsplein hoger. Fietsers rijden hier veilig onderdoor.

Hoe weet de aannemer waar langs het traject obstakels liggen, zoals kabels en leidingen en zwerfkeien?

Al in de zomer van 2015 is een begin gemaakt met het verleggen van kabels en leidingen rondom de zuidelijke ringweg. Alle bekende kabels en leidingen zijn verlegd. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de aannemer radaronderzoek gedaan in de ondergrond, zowel met een radarvoertuig als met boringen in de grond. Met een radarvoertuig kunnen we tot 1,50 meter onder de grond kijken en eventuele onbekende kabels en leidingen in kaart brengen. Daarnaast kunnen we door een doorzichtige buis de grond in te brengen, met radar ook op diepere niveaus obstakels, zoals zwerfkeien, onderzoeken. Zo hebben we voordat we beginnen met het intrillen van damwanden al in beeld hoe de bodem eruit ziet. Mochten er zwerfkeien zitten in de lijn van een damwand, dan gaan we deze waar dit mogelijk is verwijderen of stukboren.

Waarom worden de damwanden in de grond getrild en niet gedrukt? Dat geeft veel minder overlast.

Voor het maken van de bouwkuip van de verdiepte ligging is trillen de enige geschikte methode. Op de plaats waar de verdiepte ligging komt, zit in de bodem namelijk een dikke laag leem en een vaste zandlaag. We kunnen de planken daar niet doorheen drukken.