Werkzaamheden

Werkzaamheden

Waar zijn de werkzaamheden?

Voor de aanleg van de verdiepte ligging maakt aannemer Combinatie Herepoort een grote bouwkuip aan de zuidkant van de ringweg, ongeveer vanaf het Julianaplein tot aan de Europaweg. De bouwkuip wordt gevormd door stalen damwandplanken. De verdiepte ligging wordt ongeveer 1.200 meter lang. In totaal moet er voor circa 2.500 meter aan damwanden worden geplaatst.

Hoe lang en hoe breed zijn de damwandplanken die de grond in gaan?

De damwandplanken zijn 8 tot 32 meter lang en 1.40 meter breed.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

We beginnen 16 juli 2019 met het intrillen van de damwandplanken. De planning is dat eind december 2019 vrijwel alle damwandplanken zijn geplaatst. Begin 2020 plaatsen we damwandplanken in het Oude Winschoterdiep.

Wanneer is de zomerstremming van de zuidelijke ringweg?

Bij het intrillen van de damwandplanken die de noordwand van de bouwkuip gaan vormen, moet om veiligheidsredenen een deel van de ringweg worden afgesloten. De zuidelijke ringweg is vanaf vrijdag 12 juli 22.00 uur t/m maandag 26 augustus 06.00 uur tussen Julianaplein en Europaplein afgesloten voor verkeer richting Hoogezand.

Wat zijn de werktijden?

Er wordt gewerkt van 7.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds. Als blijkt dat we de planning niet halen en we extra tijd nodig hebben om damwanden in te trillen, gaan we ook op zaterdag werken, ook van 7.00 uur tot 19.00 uur. Is dat ook niet voldoende om de planning te halen, dan werken we ook ’s avonds. We werken maximaal door tot 23.00 uur. Als we op zaterdag of ’s avonds gaan werken, dan melden we dat van tevoren via onze website. Je kunt je ook aanmelden voor het SMS-alert. Je krijgt dan een sms op je mobiele telefoon als er werkzaamheden in jouw deelgebied uitlopen.

Wanneer wordt er bij mij in de buurt gewerkt?

Op deze pagina vind je kaart met een globale planning waarop je kunt zien wanneer er in jouw buurt wordt gewerkt.

Hoeveel damwandstellingen worden er ingezet?

Tijdens de zomerstremming (12 juli t/m 26 augustus) werken we met twee tot vijf stellingen. Daarna (van 26 augustus tot eind december) met een tot twee stellingen.

Hoe worden de damwandplanken geplaatst?

Allereerst wordt de plank door een hijskraan aan de bovenkant opgetild. De plank wordt met twee stalen draadkabels vastgemaakt aan de kraan. De kraan heeft aan de bovenkant een trilblok en een geleiding die ervoor zorgt dat de plank netjes recht de grond in gaat. Daarna begint het intrillen. Het trilblok trilt heel snel en geeft vooral in het begin veel lawaai. De plank gaat langzaam de grond in. Als de plank ver genoeg in de grond zit, stopt het intrillen. Dan verplaatsen we de damwandstelling met het trilblok en wordt de volgende plank opgepakt en ingetrild. Het intrillen zelf duurt dus niet de hele dag. Wel wordt er op meerdere heistellingen tegelijk gewerkt.

Hoe weet de aannemer waar langs het traject obstakels liggen, zoals kabels en leidingen en zwerfkeien?

Al in de zomer van 2015 is een begin gemaakt met het verleggen van kabels en leidingen rondom de zuidelijke ringweg. Alle bekende kabels en leidingen zijn verlegd. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de aannemer radaronderzoek gedaan in de ondergrond, zowel met een radarvoertuig als met boringen in de grond. Met een radarvoertuig kunnen we tot 1,50 meter onder de grond kijken en eventuele onbekende kabels en leidingen in kaart brengen. Daarnaast kunnen we door een doorzichtige buis de grond in te brengen, met radar ook op diepere niveaus obstakels, zoals zwerfkeien, onderzoeken. Zo hebben we voordat we beginnen met het intrillen van damwanden al in beeld hoe de bodem eruit ziet. Mochten er zwerfkeien zitten in de lijn van een damwand, dan gaan we deze waar dit mogelijk is verwijderen of stukboren.

Waarom wordt de ringweg richting Hoogezand (ook ’s nachts) afgesloten?

Bij het intrillen van de damwandplanken hanteren we een veiligheidszone. De zuidbaan van de ringweg (waar het verkeer rijdt vanaf Julianaplein tot Europaweg) valt binnen deze zone. Bij de werkzaamheden kunnen kleine stenen losraken, waardoor er schade aan auto’s zou kunnen ontstaan. Daarom is het niet veilig om tijdens de werkzaamheden over de zuidbaan te rijden. Het intrillen kan ook schade aan het wegdek van de zuidbaan veroorzaken. Daarom mag ook buiten de werktijden geen verkeer over de zuidbaan rijden. Om deze redenen wordt de zuidbaan tussen Julianaplein en Europaweg gedurende zes weken (12 juli t/m 26 augustus) volledig afgesloten voor verkeer. In de laatste week van de zomerstremming gaan we de zuidbaan grondig inspecteren en waar nodig repareren. Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden wel veilig over de noordbaan van de zuidelijke ringweg rijden. Na de zomerstremming gaan we verder met het intrillen van damwandplanken aan de zuidkant. Dan werken we verder van de zuidbaan af en hoeft de ringweg niet afgesloten te worden.

Waarom worden de damwanden in de grond getrild en niet gedrukt? Dat geeft veel minder overlast.

Voor het maken van de bouwkuip van de verdiepte ligging is trillen de enige geschikte methode. Op de plaats waar de verdiepte ligging komt, zit in de bodem namelijk een dikke laag leem en een vaste zandlaag. We kunnen de planken daar niet doorheen drukken.