Welke externe deskundigen zijn hierbij betrokken?

Bij het onderzoek naar de beste bouwmethode voor de aanleg van de verdiepte ligging hebben we verschillende in- en externe deskundigen betrokken. Bijvoorbeeld mensen die veel ervaring en verstand hebben van de effecten van de bouwmethodes diep in de grond. Ook zijn we in gesprek geweest met deskundigen op het gebied van ondergrond en grondwaterstand. Ook het waterschap is hierbij betrokken. Het waterschap moet uiteindelijk een vergunning verlenen voor de aanleg.