Welke externe deskundigen worden hierbij betrokken?

Bij het onderzoek naar de beste bouwmethode voor de aanleg van de verdiepte ligging betrekken we verschillende in en externe deskundigen. Bijvoorbeeld mensen die veel ervaring en verstand hebben van de effecten die bepaalde bouwmethodes diep in de grond hebben. Ook zijn we in gesprek met deskundigen op het gebied van ondergrond en grondwaterstand. Ook het waterschap is hierbij betrokken. Het waterschap moet uiteindelijk een vergunning verlenen voor de aanleg.