Wat zijn de risico’s bij de aanleg van de verdiepte ligging?

Een van de risico’s is dat de grondwaterstand verandert. Dit zou effect kunnen hebben op het groen in het Sterrebos of het kan leiden tot het verzakken van panden. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Combinatie Herepoort heeft als eis meegekregen dat de klus veilig en beheerst moet worden uitgevoerd. Samen met het waterschap bekijken we hoe deze risico’s beheerst kunnen worden. Het waterschap moet hier een vergunning voor verlenen.