Is het al duidelijk hoe de verdiepte ligging wordt aangelegd?

Ja, Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben overeenstemming bereikt over de bouwmethode voor de aanleg van de bouwkuip van de verdiepte liggingIn de bouwkuip passen we gedeeltelijk onderwaterbeton toe. De bouw van de bouwkuip van de verdiepte ligging wordt de komende periode zorgvuldig nader voorbereid. Zo gaan we nog bemalingsproeven doen om exact te kunnen bepalen waar onderwaterbeton en waar bemaling veilig kan worden toegepast. Mede op basis hiervan wordt de definitieve vormgeving van de bouwkuip bepaald.