Is het al duidelijk hoe de verdiepte ligging wordt aangelegd?

Nee, op dit moment wordt door in- en externe deskundigen onderzocht hoe dat het beste kan. Er zijn verschillende bouwmethodes mogelijk, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden en de risico’s zijn. We bekijken bijvoorbeeld wat de effecten van de aanleg van de verdiepte ligging zijn op de grondwaterstand. Wij verwachten dat we in het najaar jaar een keuze hebben gemaakt voor de bouwmethode.