Verdiepte ligging

Verdiepte ligging

Waarom moeten er damwandplanken worden ingetrild?

De zuidelijke ringweg van Groningen wordt omgebouwd. Dat project heet Aanpak Ring Zuid. Aanpak Ring Zuid zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt veiliger ingericht en beter ingepast in de omgeving. Onderdeel van het project is dat de zuidelijke ringweg voor een deel verdiept wordt aangelegd.

Waar komt de verdiepte ligging?

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg van Groningen acht meter diep aangelegd. Hier verdwijnt de weg dus uit het zicht. Over dit verdiepte weggedeelte komen drie brede ‘deksels’. Op deze deksels wordt het Zuiderplantsoen aangelegd. Dit verdiepte weggedeelte gaan we bouwen in een enorme bouwkuip van ruim een kilometer lang.

Is het al duidelijk hoe de verdiepte ligging wordt aangelegd?

Nee, op dit moment wordt door in- en externe deskundigen onderzocht hoe dat het beste kan. Er zijn verschillende bouwmethodes mogelijk, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden en de risico’s zijn. We bekijken bijvoorbeeld wat de effecten van de aanleg van de verdiepte ligging zijn op de grondwaterstand. Wij verwachten dat we in het najaar jaar een keuze hebben gemaakt voor de bouwmethode.

Wat zijn de risico’s bij de aanleg van de verdiepte ligging?

Een van de risico’s is dat de grondwaterstand verandert. Dit zou effect kunnen hebben op het groen in het Sterrebos of het kan leiden tot het verzakken van panden. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Combinatie Herepoort heeft als eis meegekregen dat de klus veilig en beheerst moet worden uitgevoerd. Samen met het waterschap bekijken we hoe deze risico’s beheerst kunnen worden. Het waterschap moet hier een vergunning voor verlenen.

Welke externe deskundigen worden hierbij betrokken?

Bij het onderzoek naar de beste bouwmethode voor de aanleg van de verdiepte ligging betrekken we verschillende in en externe deskundigen. Bijvoorbeeld mensen die veel ervaring en verstand hebben van de effecten die bepaalde bouwmethodes diep in de grond hebben. Ook zijn we in gesprek met deskundigen op het gebied van ondergrond en grondwaterstand. Ook het waterschap is hierbij betrokken. Het waterschap moet uiteindelijk een vergunning verlenen voor de aanleg.