Verdiepte ligging

Verdiepte ligging

Waarom moeten er damwandplanken worden ingetrild?

De zuidelijke ringweg van Groningen wordt omgebouwd. Dat project heet Aanpak Ring Zuid. Aanpak Ring Zuid zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt veiliger ingericht en beter ingepast in de omgeving. Onderdeel van het project is dat de zuidelijke ringweg voor een deel verdiept wordt aangelegd.

Waar komt de verdiepte ligging?

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg van Groningen acht meter diep aangelegd. Hier verdwijnt de weg dus uit het zicht. Over dit verdiepte weggedeelte komen drie brede ‘deksels’. Op deze deksels wordt het Zuiderplantsoen aangelegd. Dit verdiepte weggedeelte gaan we bouwen in een enorme bouwkuip van ruim een kilometer lang.

Is het al duidelijk hoe de verdiepte ligging wordt aangelegd?

Ja, Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben overeenstemming bereikt over de bouwmethode voor de aanleg van de bouwkuip van de verdiepte liggingIn de bouwkuip passen we gedeeltelijk onderwaterbeton toe. De bouw van de bouwkuip van de verdiepte ligging wordt de komende periode zorgvuldig nader voorbereid. Zo gaan we nog bemalingsproeven doen om exact te kunnen bepalen waar onderwaterbeton en waar bemaling veilig kan worden toegepast. Mede op basis hiervan wordt de definitieve vormgeving van de bouwkuip bepaald.

Wat zijn de risico’s bij de aanleg van de verdiepte ligging?

Een van de risico’s is dat de grondwaterstand verandert. Dit zou effect kunnen hebben op het groen in het Sterrebos of het kan leiden tot het verzakken van panden. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Combinatie Herepoort heeft als eis meegekregen dat de klus veilig en beheerst moet worden uitgevoerd. Samen met het waterschap bekijken we hoe deze risico’s beheerst kunnen worden. Het waterschap moet hier een vergunning voor verlenen.

Welke externe deskundigen zijn hierbij betrokken?

Bij het onderzoek naar de beste bouwmethode voor de aanleg van de verdiepte ligging hebben we verschillende in- en externe deskundigen betrokken. Bijvoorbeeld mensen die veel ervaring en verstand hebben van de effecten van de bouwmethodes diep in de grond. Ook zijn we in gesprek geweest met deskundigen op het gebied van ondergrond en grondwaterstand. Ook het waterschap is hierbij betrokken. Het waterschap moet uiteindelijk een vergunning verlenen voor de aanleg.