Schade melden

Schade melden

Welke stappen moet ik zetten als ik schade heb aan mijn woning of eigendom?

Ontdek je schade aan je woning? Dan kun je contact met ons opnemen via het Loket Damwand via 050 210 01 45. Dit gebeurt er met je schademelding:

1. Als je een schade meldt, neemt een expert van Combinatie Herepoort binnen twee werkdagen contact met je op om een afspraak te maken voor een bezoek om de schade op te nemen.

2. Je schade wordt ter plekke beoordeeld door de expert. Heb je in de loop van de werkzaamheden meerdere schades? Dan tellen we die bij elkaar op. Is het totale schadebedrag lager dan € 10.000,- en is van je woning een bouwkundige vooropname gemaakt? Dan kun je de schade op kosten van Combinatie Herepoort laten repareren door een aannemer. De offerte van de aannemer stuur je eerst naar Combinatie Herepoort. Is de offerte akkoord, dan kun je de schade laten repareren.

3. Verwacht de expert dat het totale schadebedrag van één of meerdere schades hoger is dan € 10.000,- of is er van je woning geen bouwkundige vooropname gemaakt? Dan neemt Combinatie Herepoort contact op met haar verzekeraar. De schade wordt dan binnen twee weken bekeken door een verzekeringsexpert.

4. Wij houden je op de hoogte van de verdere afhandeling van de schade.

Is er een protocol voor het afhandelen van schade? En waar kan ik deze vinden?

Ja, er is een spelregelkader vastgesteld.

Kan ik mijn eigen verzekeraar vragen een contra-opname van de schade te doen?

Ja, dat kan, maar dat is wel op je eigen kosten of de kosten van je verzekering.

Bij mijn woning is geen bouwkundige vooropname gedaan. Toch denk ik dat mijn woning schade heeft. Wat kan ik nu doen?

Je kunt contact opnemen met ons Loket Damwand. Combinatie Herepoort neemt contact op met haar verzekeraar. De schade wordt dan binnen twee weken bekeken door een verzekeringsexpert.