Schade

Schade

Hoe groot is de kans op schade door het intrillen van de damwandplanken?

We houden ons strikt aan de wettelijke regels. Op het gebied van trillingen houden we ons aan de richtlijn van de Stichting Bouwresearch (SBR). Dit is een landelijk erkende richtlijn die duidelijke grenswaarden aangeeft. Zolang we onder deze grenswaarden blijven, is de kans op schade aan panden in de omgeving minder dan 1 procent.

Wat gebeurt er als de trillingen heviger zijn dan verwacht?

Met behulp van geluids- en trillingsmeters houden we in de gaten of geluid en trillingen in lijn zijn met de vooraf berekende waarden. Als de grens van deze waarden in zicht komt, grijpen we in. We bekijken dan of de uitvoering aangepast moet worden. Een van de opties is bijvoorbeeld het verhogen van de trilfrequentie. Daarbij trillen we sneller, maar met minder kracht op het trilblok. Dat betekent wel dat het intrillen meer tijd kost.

Kan iemand mijn woning komen inspecteren als ik me zorgen maak over de trillingen?

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45. Een van onze experts neemt dan contact met je op om een afspraak met je te maken voor een bezoek. De deskundige neemt de gegevens van de trillingsmeters in je omgeving mee, zodat je kunt zien hoe sterk de trillingen in jouw buurt zijn.

Ik wil graag een trillingsmeter aan mijn woning, kan dat?

Dat is mede afhankelijk van de plek van je woning. Als je je zorgen maakt, kan een van onze experts een bezoek aan je woning brengen met een mobiele trillingsmeter. Daarmee kunnen we onderzoeken hoe sterk de trillingen bij je woning zijn.

Ik woon niet in de buurt van de zuidelijke ringweg, maar ik voel de trillingen wel. Is dat schadelijk voor mijn woning? Kan er iemand komen kijken?

In de buurt van de werkzaamheden is de kans op schade kleiner dan 1 procent. Die kans neemt nog verder af als de afstand tot de werkzaamheden groter wordt. Woon je op enige afstand van de ringweg, dan is het niet aannemelijk dat je schade krijgt. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je contact opnemen met ons Loket Damwanden, telefoon (050) 210 01 45. Indien nodig komt er een deskundige bij je langs met een mobiele trillingsmeter om de trillingen bij je huis te meten.