Heeft het trillen van de damwanden effect op de grondwaterstand of grondwaterstromen?

Nee, het intrillen van de damwanden heeft geen effect op de grondwaterstand of de grondwaterstromen.