Welke regels en normen hanteert de aannemer op het gebied van geluid en trillingen?

We hanteren strikte regels over het geluid dat bouw- of sloopwerk mag veroorzaken. Deze staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Groningen. Deze regeling is gelijk aan de landelijke regeling bouwlawaai van het ministerie van I&M. Ook voor het veroorzaken van trillingen bestaan duidelijke regels. Hier geldt de richtlijn van de Stichting Bouwresearch (2010). Dit is een landelijk erkende richtlijn die duidelijke grenswaarden aangeeft.