Welke overlast leveren de werkzaamheden op?

Omwonenden van de ringweg moeten rekening houden met forse geluidshinder en trillingen.