Wat doet Combinatie Herepoort om geluid en trillingen zo veel mogelijk te beperken?

Geluid en trillingen kunnen we niet voorkomen. Tijdens de werkzaamheden houden we nauwgezet in de gaten of we binnen de geldende regels voor trillingen en geluid blijven. Als de grens van deze waarden in zicht komt, grijpen we in. We bekijken dan of de uitvoering aangepast moet worden. Een van de opties is bijvoorbeeld het verhogen van de trilfrequentie. Daarbij trillen we sneller, maar met minder kracht op het trilblok. Dat betekent wel dat het intrillen meer tijd kost.