Waar kan ik me melden als ik overlast ervaar door trillingen en geluid?

Het intrillen van de damwandplanken kan helaas niet zonder hinder voor omwonenden. Als je overlast ervaart door het intrillen van de damwandplanken of als je je zorgen maakt, kunt je contact opnemen met het Loket Damwand. Je kunt hier terecht om vragen te stellen, meldingen te doen of klachten in te dienen. Telefoon: (050) 210 01 45.