Hoe wordt gemeten of de aannemer zich houdt aan de regels en normen?

Combinatie Herepoort plaatst op meerdere plekken geluids- en trillingsmeters. Daarnaast wordt de beweging van een gebouw (ook wel zetting genoemd) in de gaten gehouden door constant te meten met hoogteboutjes.