Overlast

Overlast

Welke overlast leveren de werkzaamheden op?

Het intrillen van damwandplanken veroorzaakt overlast door herrie en trillingen in de omgeving. Hoewel we er van alles aan doen om de overlast te beperken, kunnen we niet voorkomen dat je hinder ervaart.

Wat doet Combinatie Herepoort om geluid en trillingen zo veel mogelijk te beperken?

Geluid en trillingen kunnen we niet voorkomen. Tijdens de werkzaamheden houden we nauwgezet in de gaten of we binnen de geldende regels voor trillingen en geluid blijven. Als de grens van deze waarden in zicht komt, grijpen we in. We bekijken dan of de uitvoering aangepast moet worden. Een van de opties is bijvoorbeeld het verhogen van de trilfrequentie. Daarbij trillen we sneller, maar met minder kracht op het trilblok. Dat betekent wel dat het intrillen meer tijd kost.

Welke regels en normen hanteert de aannemer op het gebied van geluid en trillingen?

We hanteren strikte regels over het geluid dat bouw- of sloopwerk mag veroorzaken. Deze staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Groningen. Deze regeling is gelijk aan de landelijke regeling bouwlawaai van het ministerie van I&M. Ook voor het veroorzaken van trillingen bestaan duidelijke regels. Hier geldt de richtlijn van de Stichting Bouwresearch (2010). Dit is een landelijk erkende richtlijn die duidelijke grenswaarden aangeeft.

Wat gebeurt er als de wettelijke regels voor geluid of trillingen worden overschreden?

Met behulp van geluids- en trillingsmeters houden we in de gaten of geluid en trillingen in lijn zijn met de vooraf berekende waarden. Als de grens van deze waarden in zicht komt, grijpen we in. We bekijken dan of de uitvoering aangepast moet worden. Een van de opties is bijvoorbeeld het verhogen van de trilfrequentie. Daarbij trillen we sneller, maar met minder kracht op het trilblok. Dat betekent wel dat het intrillen meer tijd kost.

Hoe wordt gemeten of de aannemer zich houdt aan de regels en normen?

Combinatie Herepoort plaatst op meerdere plekken geluids- en trillingsmeters. Daarnaast wordt de beweging van een gebouw (ook wel zetting genoemd) in de gaten gehouden door constant te meten met hoogteboutjes.

Zijn de metingen van geluid en trillingen openbaar?

Ja. Tijdens het werk maken we regelmatig rapportages waarin we aangeven wat de waarnemingen voor geluid en trillingen zijn in die week of periode. Deze rapportages publiceren we in de bibliotheek op onze website.

Waar kan ik me melden als ik overlast ervaar door trillingen en geluid?

Het intrillen van de damwandplanken kan helaas niet zonder hinder voor omwonenden. Als je overlast ervaart door het intrillen van de damwandplanken of als je je zorgen maakt, kunt je contact opnemen met het Loket Damwand. Je kunt hier terecht om vragen te stellen, meldingen te doen of klachten in te dienen. Telefoon: (050) 210 01 45.

Ik werk overdag thuis. Kan ik een alternatieve werkplek krijgen?

Combinatie Herepoort heeft hier een regeling voor. Neem voor meer informatie contact op met Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45.

Ik werk ’s nachts en slaap overdag. Kan ik op kosten van Combinatie Herepoort gebruik maken van een hotel?

Combinatie Herepoort heeft hier een maatwerkregeling voor. Neem voor meer informatie contact op met Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45. Samen met jou bekijken we welke oplossingen mogelijk zijn.

Ik heb huisdieren die niet tegen trillingen en lawaai kunnen. Is daar een regeling voor?

In overleg kunnen we bekijken welke oplossing hier mogelijk is. Neem hiervoor contact op met Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45.