Communicatie

Communicatie

Hoe zijn de omwonenden vooraf geïnformeerd?

Omwonenden en andere belangstellenden zijn geïnformeerd tijdens speciale bewonersbijeenkomsten:

5 juni: wijkoverleggen
6 juni: Herewegbuurt
11 juni: Oosterpoort en De Linie
12 juni: Esperantoflat e.o.
13 juni: Rivierenbuurt
17 juni: Meeuwerderbaan en Winschoterdiep
19 juni: Van Eedenstraat
20 juni: De Wijert
1 juli: voor alle belangstellenden

Ook is er een folder beschikbaar waarin meer informatie staat over de werkzaamheden en de contactgegevens. De folder is vanaf 9 juli ook verkrijgbaar in ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid.

Wordt er gerapporteerd over de voortgang van de werkzaamheden? Hoe vaak en op welke wijze?

Wekelijks publiceren we op deze website www.aanpakringzuid.nl een rapportage van de werkzaamheden. Met een speciale 'damwandafteller' op de website kun je in de gaten houden hoe ver we zijn met het werk.

Waar kan ik terecht met vragen en klachten?

Met vragen en klachten over het intrillen van de damwandplanken kun je bellen met Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45.