Ik ben eigenaar van een woning wat verder van de werkzaamheden af. Kan ik me aanmelden voor een bouwkundige opname?

Als je huis in het gebied staat waar kans is op schade door trillingen, dan kan een bouwkundige vooropname worden gedaan. Maar als je buiten deze contourlijn woont, is het niet aannemelijk dat je schade gaat ondervinden van de werkzaamheden. We gaan dan geen bouwkundige vooropname verrichten. Wil je weten of jouw woning binnen de contourlijn van de trillingen valt, kijk dan op deze kaart . Heb je hierover andere vragen, neem dan contact op met ons Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45.