Heeft Combinatie Herepoort voorafgaand aan de werkzaamheden bouwkundige opnames gemaakt van panden? Zo ja, in welk gebied?

Ja, in de buurt van het gebied waar de damwandplanken worden ingetrild, zijn bouwkundige vooropnames van huizen en gebouwen gedaan. Ruim 800 panden zijn onderzocht. Op het kaartje hieronder kun je zien waar de opnames zijn gedaan. Klik op het kaartje voor een vergroting.

In het rood de panden waar een bouwkundige vooropname is gedaan.
In het rood de panden waar een bouwkundige vooropname is gedaan.