Bouwkundige opnames

Bouwkundige opnames

Doet Combinatie Herepoort voorafgaand aan de werkzaamheden bouwkundige opnames van panden? Zo ja, in welk gebied?

Ja, in de buurt van het gebied waar de damwandplanken worden ingetrild, worden bouwkundige vooropnames van huizen en gebouwen gedaan. Ruim 800 panden worden onderzocht. Op het kaartje hieronder kun je zien waar de opnames zijn gedaan. Klik op het kaartje voor een vergroting.

In het rood de panden waar een bouwkundige vooropname is gedaan.
In het rood de panden waar een bouwkundige vooropname is gedaan.

De aannemer heeft in 2017 al een bouwkundige vooropname van mijn huis gedaan. Nu gebeurt dat opnieuw. Waarom?

Om een goed beeld te hebben van de meest actuele staat van je woning, laat de aannemer nieuwe bouwkundige opnames doen.

Is het rapport van 2017 nog geldig?

Ja.

Als er in de periode tussen de bouwkundige vooropname van 2017 en de opname nu schade wordt geconstateerd, hoe wordt de oorzaak dan bepaald?

Eerst kijken Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort of er in de tussenliggende periode werkzaamheden in jouw omgeving zijn uitgevoerd voor het project Aanpak Ring Zuid. Als de schade aan jouw huis eventueel veroorzaakt kan zijn door deze werkzaamheden, dan kun je de schade bij Combinatie Herepoort melden. Een schade-expert zal de schade bij jouw huis opnemen en beoordelen.

Ik ben eigenaar van een woning wat verder van de werkzaamheden af. Kan ik me aanmelden voor een bouwkundige opname?

Als je huis in het gebied staat waar kans is op schade door trillingen, dan kan een bouwkundige vooropname worden gedaan. Maar als je ver buiten deze contourlijn woont, is het niet aannemelijk dat je schade gaat ondervinden van de werkzaamheden. We gaan dan geen bouwkundige vooropname verrichten. Wil je weten of jouw woning binnen de contourlijn van de trillingen valt, kijk dan op deze kaart . Heb je hierover andere vragen, neem dan contact op met ons Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45.