Bouwkundige opnames

Bouwkundige opnames

Heeft Combinatie Herepoort voorafgaand aan de werkzaamheden bouwkundige opnames gemaakt van panden? Zo ja, in welk gebied?

Ja, in de buurt van het gebied waar de damwandplanken worden ingetrild, zijn bouwkundige vooropnames van huizen en gebouwen gedaan. Ruim 800 panden zijn onderzocht. Op het kaartje hieronder kun je zien waar de opnames zijn gedaan. Klik op het kaartje voor een vergroting.

In het rood de panden waar een bouwkundige vooropname is gedaan.
In het rood de panden waar een bouwkundige vooropname is gedaan.

Ik ben eigenaar van een woning wat verder van de werkzaamheden af. Kan ik me aanmelden voor een bouwkundige opname?

Als je huis in het gebied staat waar kans is op schade door trillingen, dan kan een bouwkundige vooropname worden gedaan. Maar als je buiten deze contourlijn woont, is het niet aannemelijk dat je schade gaat ondervinden van de werkzaamheden. We gaan dan geen bouwkundige vooropname verrichten. Wil je weten of jouw woning binnen de contourlijn van de trillingen valt, kijk dan op deze kaart . Heb je hierover andere vragen, neem dan contact op met ons Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45.