Komt er meer verkeer in de wijken?

Nee, uit verkeersprognoses blijkt dat er niet meer verkeer in de wijken komt. Het plan zorgt er juist voor dat het verkeer meer gebruik gaat maken van de ringwegen (zie Verschillenrapportage milieueffecten, tabel 2.6, p. 20). Dit komt doordat de doorstroming op de ringwegen verbetert, vooral rond het Julianaplein. Automobilisten zijn daardoor minder geneigd routes door woonwijken te kiezen. De ringweg is immers vaak sneller. Wel zullen de verkeersstromen in de stad gaan verschuiven. Op sommige plekken wordt het drukker en op andere plekken wordt het rustiger. Waar dit nodig is, zijn Inrichtingsplannen gemaakt, samen met bewoners, ondernemers en scholen. Deze plannen dragen eraan bij dat de veranderingen op een goede manier in de omgeving worden ingepast.