Welke risico's zijn er voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de omgebouwde zuidelijke ringweg?

Door het project verandert er ten opzichte van de huidige situatie niets in de vervoersstromen van gevaarlijke stoffen. Uit onderzoek blijkt dat er geen grote risico’s zijn voor de omgeving en de omwonenden. Het ‘groepsrisico’ (de kans dat per jaar een grote groep personen hieraan overlijdt) blijft ruim onder de norm. De veiligheid verbetert zelfs, doordat het verkeer bij het Julianaplein en Vrijheidsplein geen verkeerslichten meer treft.

Lees meer over dit onderwerp in het deelrapport Externe veiligheid, een bijlage bij het Milieueffectrapport.