Welke wegen dienen als omleidingsroute?

Tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg is de rest van de ringweg de belangrijkste omleidingsroute. Daarnaast mogen enkele andere wegen worden gebruikt als tijdelijke omleidingsroutes, bijvoorbeeld voor lokaal bestemmingsverkeer. Hierbij gaat het om wegen die extra verkeer kunnen verwerken. Dit zullen voornamelijk routes zijn die nu ook al worden gebruikt voor de ontsluiting van woonwijken.