Wat wordt er gedaan om overlast voor omwonenden te beperken?

Bij dit omvangrijke project is het onvermijdelijk dat omwonenden te maken krijgen met verschillende vormen van bouwhinder. Te denken valt aan bouwverkeer, geluidsoverlast, stof en trillingen. Inzet is om deze hinder zo veel mogelijk te beperken tot een acceptabel niveau. Hierbij moet worden voldaan aan de wettelijke eisen en lokale verordeningen. Daarbij gelden onder andere de Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen (2009) en de Beleidsregel Bouwhinder (2013) van de gemeente Groningen.