Wat wordt er gedaan om de overlast voor het verkeer te beperken?

Om de overlast voor het verkeer te beperken, kiest Groningen voor de landelijke aanpak 'Minder hinder'. Deze aanpak bestaat uit een combinatie van slim plannen, slim bouwen, slim reizen (mobiliteitsmanagement), verkeersmanagement en tijdig communiceren. Dit plan is uitgangspunt voor Combinatie Herepoort, de opdrachtnemer. Binnen zekere grenzen krijgt de opdrachtnemer de vrijheid om hierin zelf verbeteringen aan te brengen. De opdrachtnemer moet omwonenden (bewoners en bedrijven) steeds goed informeren over de werkzaamheden en overleg voeren over het voorkomen of beperken van hinder. Dat is contractueel vastgelegd. Tijdens de werkzaamheden wordt de verkeersdrukte goed in de gaten gehouden. Zo nodig worden aanvullende maatregelen genomen.

Lees meer over dit onderwerp op onze pagina Minder hinder.