Is er compensatie mogelijk als burgers, bedrijven of organisaties vanwege het project tijdelijk of blijvend nadeel ondervinden?

Wie denkt door het project benadeeld te zijn, kan een verzoek tot nadeelcompensatie of bouwschade indienen. Als de schade wordt veroorzaakt door de manier waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd, loopt de afhandeling van de schade via de aannemer. Is de schade het gevolg van de gewijzigde situatie na het project, dan is de nadeelcompensatieprocedure van het Rijk van toepassing. Hierop kun je bijvoorbeeld een beroep doen bij waardevermindering van een woning.

Lees ook onze pagina over Bouwhinder en schade.