Waarom wordt de maximumsnelheid verhoogd van 70 naar 80 km/uur?

De zuidelijke ringweg is wettelijk gezien een autoweg. Normaalgesproken geldt daarvoor een maximumsnelheid van 100 km/uur. Rijk, Provincie en Gemeente hebben er samen voor gekozen om voor de zuidelijke ringweg een uitzondering te maken. De reden hiervoor is dat de weg door stedelijk gebied gaat. Ook is er te weinig ruimte beschikbaar om de weg in te richten als een 100 km/uur-autoweg. De huidige snelheid van 70 km/uur komt op het rijkswegennet vrijwel niet meer voor. Het is voor het verkeer duidelijker en veiliger als in vergelijkbare situaties dezelfde snelheden gelden. Daarom is gekozen voor de landelijk meer voorkomende snelheid van 80 km/uur. Door het invoeren van deze snelheid wordt de reistijd op de zuidelijke ringweg iets korter.