Waarom is ervoor gekozen om de bestaande weg aan te pakken? Is een route om de stad heen niet een betere oplossing?

Het plan voor de zuidelijke ringweg kent een lange geschiedenis. Daarin zijn verschillende alternatieven onderzocht. Belangrijke conclusie: ongeveer 80% van het verkeer op de zuidelijke ringweg is op weg naar een bestemming in de stad of komt daar vandaan. Slechts 20% van het verkeer passeert de stad alleen maar. Dit betekent dat een alternatieve route langs de stad de verkeersproblemen op de zuidelijke ringweg niet oplost.

In 2009 hebben het Rijk, de Provincie Groningen en de Gemeente Groningen samen gekozen voor een voorkeursvariant. In deze variant blijft de zuidelijke ringweg op het huidige tracé. Een deel van de weg wordt verdiept aangelegd. Deze variant is een combinatie van de meest kansrijke varianten die zijn bestudeerd. Tussen 2010 en 2014 is deze variant uitgewerkt in een concreet plan.