Plan

Plan

Wat gaat er veranderen?

Onder de noemer Aanpak Ring Zuid hebben de gemeente, de provincie en het Rijk samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Het plan moet de stad beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder maken. Meest opvallende verandering is het verdwijnen van de verkeerslichten op het Julianaplein. Hier kan het verkeer uit alle richtingen straks doorrijden. Ook het Vrijheidsplein wordt ongelijkvloers. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de weg verdiept aangelegd. Hier bovenop komen ‘deksels’, waarop een nieuw park ontstaat: het Zuiderplantsoen. De directe aansluitingen op de Hereweg en de Oosterpoort verdwijnen. Daar staan tegenover o.a. een nieuwe verbindingsweg tussen Hereweg en Julianaplein en een nieuwe aansluiting voor bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond.

Daarnaast verbetert de ombouw van de zuidelijke ringweg de kwaliteit van de ruimte in de omgeving. Een belangrijke barrière tussen de zuidelijke stadsdelen verdwijnt. Waar de ringweg onder de grond gaat, worden de opgeknipte delen van de stad weer met elkaar verbonden. Ook het Sterrebos wordt weer in ere hersteld.

Lees ook Plan op hoofdlijnen.

Waarom is ervoor gekozen om de bestaande weg aan te pakken? Is een route om de stad heen niet een betere oplossing?

Het plan voor de zuidelijke ringweg kent een lange geschiedenis. Daarin zijn verschillende alternatieven onderzocht. Belangrijke conclusie: ongeveer 80% van het verkeer op de zuidelijke ringweg is op weg naar een bestemming in de stad of komt daar vandaan. Slechts 20% van het verkeer passeert de stad alleen maar. Dit betekent dat een alternatieve route langs de stad de verkeersproblemen op de zuidelijke ringweg niet oplost.

In 2009 hebben het Rijk, de Provincie Groningen en de Gemeente Groningen samen gekozen voor een voorkeursvariant. In deze variant blijft de zuidelijke ringweg op het huidige tracé. Een deel van de weg wordt verdiept aangelegd. Deze variant is een combinatie van de meest kansrijke varianten die zijn bestudeerd. Tussen 2010 en 2014 is deze variant uitgewerkt in een concreet plan.

Hoe gaat de weg eruitzien?

De zuidelijke ringweg wordt een zo groen mogelijke weg, met een begroeide middenberm. Waar mogelijk komen groene zijbermen met bomen. Op sommige plekken zijn geluidsschermen noodzakelijk. Alle geluidsschermen worden met klimplanten begroeid. Zowel aan de kant van de weggebruikers als aan de kant van de bewoners. Er is één uitzondering: op viaducten waar de ringweg belangrijke stedelijke routes kruist, komen transparante schermen. Zo zijn deze routes vanaf de ringweg herkenbaar.

Waarom wordt de maximumsnelheid verhoogd van 70 naar 80 km/uur?

De zuidelijke ringweg is wettelijk gezien een autoweg. Normaalgesproken geldt daarvoor een maximumsnelheid van 100 km/uur. Rijk, Provincie en Gemeente hebben er samen voor gekozen om voor de zuidelijke ringweg een uitzondering te maken. De reden hiervoor is dat de weg door stedelijk gebied gaat. Ook is er te weinig ruimte beschikbaar om de weg in te richten als een 100 km/uur-autoweg. De huidige snelheid van 70 km/uur komt op het rijkswegennet vrijwel niet meer voor. Het is voor het verkeer duidelijker en veiliger als in vergelijkbare situaties dezelfde snelheden gelden. Daarom is gekozen voor de landelijk meer voorkomende snelheid van 80 km/uur. Door het invoeren van deze snelheid wordt de reistijd op de zuidelijke ringweg iets korter.