Wat zijn de gevolgen voor het verkeersgeluid in de omgeving?

Het project vermindert het verkeersgeluid in de omgeving. Dat blijkt uit het Milieueffectrapport (hoofdstuk 7). De afname van het geluid is te danken aan de geluidsmaatregelen die in het plan zijn opgenomen. Het gaat onder meer om het aanleggen van 'stil asfalt' en het plaatsen van geluidsschermen op plekken waar huizen of scholen staan. In het deel van de weg dat verdiept wordt aangelegd, komen geluidsabsorberende wanden. Al deze maatregelen samen zorgen ervoor dat de geluidsoverlast binnen de wettelijke normen blijft. Het aantal woningen in de omgeving dat geluidhinder van het verkeer ondervindt, neemt af. Er zijn geen woningen waarbij het verkeersgeluid de wettelijke grenzen overschrijdt. Wel zijn er ruim honderd woningen waarbij het verkeersgeluid op de gevel hoger wordt dan het streven was. Hier wordt zo nodig geluidsisolatie aangebracht als uit onderzoek blijkt dat het geluid te veel de woning binnendringt.

In de toekomst hebben minder woningen geluidsoverlast van de zuidelijke ringweg dan nu. Bron: Milieueffectrapport. Klik op de afbeelding voor een vergroting.
In de toekomst hebben minder woningen geluidsoverlast van de zuidelijke ringweg dan nu. Bron: Milieueffectrapport. Klik op de afbeelding voor een vergroting.