Wordt er ingegrepen als in de praktijk blijkt dat er meer verkeersgeluid is dan verwacht?

Rijkswaterstaat is verplicht om ervoor te zorgen dat het verkeersgeluid van de zuidelijke ringweg onder een afgesproken maximale waarde blijft. Daarom controleert Rijkswaterstaat het verkeersgeluid jaarlijks. Als het geluid boven de afgesproken maximale waarde komt, moet Rijkswaterstaat maatregelen nemen. Bijvoorbeeld stiller asfalt aanleggen of geluidsschermen plaatsen of verhogen.