Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden?

De gemeente heeft de GGD, als onafhankelijke partij, gevraagd te kijken naar de gezondheidseffecten van dit project. De GGD heeft dit onderzocht aan de hand van het Milieueffectrapport. In de Gezondheidseffectscreening zijn de uitkomsten hiervan terug te lezen. Conclusie van deze screening is dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat het project gezondheidsrisico’s oplevert.