Wat zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit?

In de toekomst is de lucht rond de zuidelijke ringweg schoner dan nu, of de ombouw wel of niet doorgaat. Dat is te lezen in het Milieueffectrapport (hoofdstuk 8).  Deze verbetering komt doordat de industrie, de landbouw en het verkeer minder vuile lucht uitstoten. En dat is weer het gevolg van strengere wet- en regelgeving. Die zorgt er overigens al jarenlang voor dat de luchtkwaliteit verbetert. De lucht in Groningen is nu een stuk schoner dan in 2000 of in 1990. Die ontwikkeling naar schonere lucht gaat de komende tijd door.

In het Milieueffectrapport is onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit rond de zuidelijke ringweg na de ombouw. Conclusie van dit onderzoek is dat de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) overal ruimschoots onder de wettelijke maximale grenswaarden uit de Wet milieubeheer blijven. Ook voldoet de luchtkwaliteit aan de aangescherpte Europese waarden die sinds 2015 gelden.

Wel zijn er drie plekken bij de zuidelijke ringweg waar de luchtkwaliteit door het project iets minder verbetert in vergelijking met de situatie zonder project:

  • bij de uiteinden van de verdiepte ligging
  • bij de openingen tussen de deksels
  • op de westelijke ringweg ten zuiden van de Peizerweg

Op deze plekken zorgt het project naar verwachting tot een iets hogere concentratie van fijn stof (PM10) en/of stikstofdioxide (NO2). Ook hier blijft de luchtkwaliteit ruimschoots binnen de normen. En, zoals gezegd, ook hier wordt de lucht schoner dan nu.

Na de oplevering (planning: in 2021) gaan gemeente en provincie Groningen de luchtkwaliteit bij de zuidelijke ringweg meten. Ook omwonenden kunnen dan aan deze metingen meedoen.